Posledná kontrola: 13/02/2023

Pracovníci v železničnej doprave

Denný odpočinok

Svojim zamestnancom by ste mali zabezpečiť minimálne 12-hodinový súvislý denný odpočinok doma v každom 24-hodinovom období. Raz za 7 dní im môžete denný odpočinok doma skrátiť na minimálne 9 hodín. V takom prípade musíte rozdiel medzi skráteným odpočinkom a 12 hodinami pripočítať k nasledujúcemu dennému odpočinku doma.

Minimálny denný odpočinok vašich zamestnancov mimo domova je 8 súvislých hodín za každé 24-hodinové obdobie, po ktorom musí nasledovať denný odpočinok doma.

Čas jazdy a prestávky rušňovodičov

Pracovné zmeny rušňovodičov medzi 2 časmi denného odpočinku nemôžu prekročiť 9 hodín počas dňa a 8 hodín počas noci. Počas dvojtýždňového obdobia musíte čas jazdy vodičov obmedziť na 80 hodín.

Rušňovodičom musíte zabezpečiť tieto prestávky na základe ich pracovného času:

Ak je k dispozícii druhý vodič, musíte postupovať podľa vnútroštátnych predpisov týkajúcich sa prestávok.

Prestávky iných zamestnancov vo vlaku

Ostatným zamestnancom, ktorí pracujú dlhšie ako 6 hodín, musíte zabezpečiť minimálne 30-minútovú prestávku.

Týždenný čas odpočinku

Ako zamestnávateľ musíte svojim pracovníkom zabezpečiť nepretržitý týždenný čas odpočinku v trvaní aspoň 24 hodín plus 12 hodín denného odpočinku v každom sedemdňovom období. Ročne musia mať vaši pracovníci 104 časov odpočinku v trvaní 24 hodín vrátane 52 týždenných časov odpočinkov v trvaní 24 hodín, ktoré zahŕňajú aj:

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: