Последна проверка: 26/04/2019

Железопътен персонал

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

Дневна почивка

Трябва да осигурите на вашите служители минимална дневна почивка у дома от 12 последователни часа на всеки 24-часа. Веднъж на всеки 7-дневен период можете да намалите тяхната дневна почивка у дома до най-малко 9 часа. Ако направите това, трябва да добавите разликата между намалената почивка и 12 часа към следващата дневна почивка у дома.

Минималната дневна почивка на вашите служители извън дома е 8 последователни часа за период от 24 часа и трябва да бъде последвана от почивка вкъщи.

Време на управление и почивка за машинистите в железопътния транспорт

Смените на вашите машинисти не могат да надвишават 9 часа през деня и 8 часа през нощта между 2 дневни периода на почивка. В рамките на 2-седмичен период трябва да ограничите времето за управление на водачите до 80 часа.

Трябва да гарантирате следните почивки на вашите машинисти в зависимост от работното им време:

Ако има втори машинист, трябва да спазвате националните правила за почивки по време на работа.

Почивки за друг бордови персонал

За останалата част от служителите, които работят повече от 6 часа, трябва да гарантирате почивка по време на работа от поне 30 минути.

Седмична почивка

Като работодател трябва да осигурите на вашите служители минимална непрекъсната седмична почивка от 24 часа плюс 12 часа дневна почивка на всеки 7 дена. Всяка година вашите служители трябва да имат 104 периода за почивка от по 24 часа, включително 24-часовите периоди на петдесет и двата седмични периода за почивка, включително

Свързани теми

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Местна подкрепа за бизнеса - Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: