Развиване на бизнес
Последна проверка: 09/11/2022

ДДС при покупка или продажба на автомобил

Проверете какъв ДДС дължите, когато купувате или продавате автомобил в ЕС или когато купувате автомобил от страна извън ЕС, за да го внесете в Съюза.

Информацията на тази страница обхваща правилата за ДДС при покупка или продажба на автомобил като частно лице. Ако се нуждаете от информация за правилата за ДДС за предприятията, отидете на страницата за сделки между предприятия.

Продавате или купувате автомобил?

Откъде го купувате?

При покупка на автомобил от друга страна от ЕС не се налага да плащате мито, ако го закарате във вашата държава на пребиваване.

Кой е продавачът?

Ако купувате автомобил от частно лице, не се налага да плащате ДДС в страната на продавача. Трябва да платите ДДС само в страната, в която регистрирате автомобила. ДДС трябва да бъде начислен върху пълната цена на автомобила — това включва всички аксесоари или свързани разходи, като разходи за доставка.

Частният продавач ще може да получи обратно част от платения ДДС от страната, в която първоначално е купил автомобила. Сумата на подлежащия на възстановяване ДДС ще бъде изчислена от данъчните органи и ще бъде пропорционална на времето, за което продавачът е използвал автомобила в страната от ЕС. За подробности във връзка с правилата относно задълженията на продавача и възстановяването на ДДС, продавачът трябва да се обърне към националните данъчни органиОтваряне като външна връзка.

Не трябва да плащате ДДС за автомобила.

Трябва да платите ДДС в страната, в която регистрирате автомобила. ДДС трябва да бъде начислен върху пълната цена на автомобила — това включва всички аксесоари или свързани разходи, като разходи за доставка.

Ако купувате автомобил в една страна от ЕС и имате намерение да го откарате и регистрирате в друга страна от ЕС, трябва да информирате търговеца на автомобили, за да не плащате ДДС там.

Ако платите ДДС два пъти — в страната, в която купувате автомобила, и в страната, в която го регистрирате, имате право на възстановяване на разходите. Трябва да се обърнете първо към продавача или, като втора стъпка — към данъчните органиОтваряне като външна връзка в страната, в която сте купили автомобила.

Лична история

Марио живее в Италия и решава да си купи нов автомобил в Германия. Тъй като автомобилът е нов, ДДС трябва да се плати в Италия, където Марио иска да го регистрира. Продавачът обаче носи отговорност за плащането на ДДС на германските финансови органи и трябва да докаже, че автомобилът ще бъде транспортиран и регистриран в друга страна от ЕС. Затова той иска от Марио да плати ДДС по ставката в Германия като гаранция.

След като Марио регистрира автомобила в Италия и плати ДДС там, той може да изпрати доказателство на германския продавач и да поиска платения в Германия ДДС да му бъде възстановен.

Предупреждение

Датата, която се взема предвид за доставката на автомобила, е различна в различните страни. Това може да бъде моментът, когато подписвате поръчката, или моментът, когато е издадена фактурата.

Когато купувате употребяван автомобил от търговец на автомобили, може да ви бъде начислен ДДС и да бъде посочен отделно във фактурата.

Това зависи от избрания от търговеца начин за начисляване на ДДС за съответния автомобил. Научете повече за приложимите правила за ДДС или се обърнете за повече информация към органите по ДДС в страната, в която купувате автомобила.

Не трябва да плащате ДДС, когато откарвате употребяван автомобил в друга страна от ЕС. Но ще трябва да регистрирате автомобила в страната, в която живеете постоянно, и да платите такса за регистрация и пътен данък там.

Трябва да платите мито и ДДС при внос, както за всички други вносни стоки.

Обърнете се към митническитеОтваряне като външна връзка органи и органите по ДДСОтваряне като външна връзка във вашата страна за подробности относно митническата декларация, плащането на данъци или данъчните облекчения.

Автомобилът нов ли е или е употребяван?

Като частен продавач не трябва да изисквате плащане на ДДС при продажба на вашия автомобил.

Ако продавате нов автомобил на клиент в друга страна от ЕС, купувачът ще трябва да плати ДДС за автомобила в страната от ЕС, в която реши да го регистрира. В такъв случай ще можете да получите обратно част от платения от вас ДДС от страната, в която сте купили автомобила.

Сумата на подлежащия на възстановяване ДДС ще бъде изчислена от данъчните органи в страната, в която първо сте купили автомобила, и трябва да бъде пропорционална на периода от време, в който сте използвали автомобила.

Лична история

Възстановяване на част от платен ДДС при продажба на вашия нов автомобил

Софи купува нов автомобил в Дания за 30 000 евро плюс 7500 евро ДДС (ставката на ДДС в Дания е 25 %). За 4 месеца тя изминава с колата 7000 км. След това решава да я продаде на Йонас за 16 000 евро. Автомобилът все още се смята за нов за данъчни цели.

Йонас живее в Австрия и откарва автомобила там. Той плаща 3200 евро ДДС на австрийските данъчни органи (ставката на ДДС в Австрия е 20 %).

Като продавач Софи трябва да знае, че може да си върне част от платения от нея ДДС. Ако ДДС за втората продажба бе платен в Дания, сумата щеше да бъде 4000 евро (25 % от 16 000 евро). Тъй като автомобилът все още се счита за нов, Софи има право да получи от датските власти 4000 евро от 7500 евро ДДС, платен от нея при покупката му.

Предупреждение

Датата, която се взема предвид за доставката на автомобила, е различна в различните страни. Това може да бъде моментът, когато подписвате поръчката, или моментът, когато е издадена фактурата.

Като частен продавач не трябва да изисквате плащане на ДДС при продажба.

Вижте също

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: