Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 14/12/2017

ДДС при покупка или продажба на автомобил

Когато купувате или продавате нов или употребяван автомобил в друга страна от ЕС, понякога може да се окаже трудно да установите какъв размер данък добавена стойност (ДДС) трябва да платите, ако това изобщо се налага, и в коя страна трябва да извършите плащането.

Използвайте инструмента по-долу, за да разберете какъв размер ДДС трябва да платите или да поискате да бъде платен при покупка или продажба на автомобил в ЕС.

За целите на ДДС ремаркетата и другите моторни превозни средства се облагат по същия начин като автомобилите. Проверете ставките на ДДС, прилагани във всяка страна от ЕС.

Винаги трябва да регистрирате автомобила си във вашата страна по пребиваване и да плащате всички свързани с него такси за регистрация и пътни данъци, независимо дали плащате ДДС или не.

Продавате или купувате автомобил?

Трябва да платите ДДС в страната, в която регистрирате автомобила — обикновено това е страната, в която живеете.

Трябва да платите ДДС върху пълната цена на автомобила — това включва всички аксесоари или свързани разходи, като разходи за доставка.

Ако платите ДДС два пъти — в страната, в която купувате автомобила, и в страната, в която го регистрирате, имате право на възстановяване на разходите. Трябва да се обърнете към продавача или данъчните органиfrançaisDeutschEnglish в страната, в която купувате автомобила.

Лична история

Марио живее в Италия и решава да си купи нов автомобил в Германия. Тъй като автомобилът е нов, ДДС трябва да се плати в Италия, където Марио иска да го регистрира. Но продавачът носи отговорност за плащането на ДДС на германските финансови органи и трябва да докаже, че автомобилът е бил предназначен за транспортиране и регистриране в друга страна от ЕС. Затова той иска от Марио да плати ДДС по ставката в Германия във вид на депозит.

След като Марио регистрира автомобила в Италия и плати ДДС там, той може да изпрати доказателство на германския продавач и да поиска платения в Германия ДДС да му бъде възстановен.

Датата, която се взема предвид за доставката на автомобила, е различна в различните страни. Това може да бъде моментът, когато подписвате поръчката, или моментът, когато е издадена фактурата.

Не трябва да плащате ДДС за автомобила.

Датата, която се взема предвид за доставката на автомобила, е различна в различните страни. Това може да бъде моментът, когато подписвате поръчката, или моментът, когато е издадена фактурата.

Плащате ДДС по местната ставка в страната, в която купувате автомобила. Проверете ставките на ДДС, прилагани във всяка страна от ЕС.

Продавачът може да избира между два варианта за начисляване на ДДС:

  • само върху печалбата от продажбата

    В този случай ДДС няма да фигурира във фактурата, предоставена ви от продавача. Системата се нарича „second-hand margin" (режим на данъчно облагане на маржа на печалбата от продажба на стоки втора употреба) и се използва от повечето търговци на автомобили.

  • върху общите разходи за сделката, тоест общата цена, която сте платили за автомобила си

Датата, която се взема предвид за доставката на автомобила, е различна в различните страни. Това може да бъде моментът, когато подписвате поръчката, или моментът, когато е издадена фактурата.

Трябва да платите мито и ДДС при внос, както за всички други вносни стоки.

Обърнете се към митническите органиEnglish и органите по ДДСfrançaisDeutschEnglish във вашата страна за подробности относно митническата декларация, плащането на данъци или данъчните облекчения.

Като частен продавач не трябва да изисквате плащане на ДДС при продажба на вашия автомобил.

Ако продавате нов автомобил на клиент в друга страна от ЕС, купувачът ще трябва да плати ДДС за автомобила в страната от ЕС, в която реши да го регистрира. В такъв случай ще можете да получите обратно част от платения от вас ДДС от страната, в която сте купили автомобила.

Сумата на подлежащия на възстановяване ДДС ще бъде изчислена от данъчните органи в страната, в която сте купили автомобила, и трябва да бъде пропорционална на времето, за което сте използвали автомобила.

Лична история

Възстановяване на част от платен ДДС при продажба на вашия нов автомобил

Софи купува нов автомобил в Дания за 30 000 евро плюс 7500 евро ДДС (25 %). За 4 месеца тя изминава с колата 7000 км. След това решава да я продаде на Йонас за 16 000 евро. Автомобилът все още е смятан за нов за данъчни цели.

Йонас живее в Австрия и откарва автомобила там. Той плаща 3200 евро ДДС на австрийските данъчни органи (ставката на ДДС в Австрия е 20 %).

Като продавач Софи трябва да знае, че може да си върне част от платения от нея ДДС. Ако ДДС за втората продажба бе платен в Дания, сумата щеше да бъде 4000 евро (25 % от 16 000 евро). Тъй като автомобилът все още се счита за нов, Софи има право да получи от датските власти 4000 евро от 7500 евро ДДС, платен от нея при покупката му.

Датата, която се взема предвид за доставката на автомобила, е различна в различните страни. Това може да бъде моментът, когато подписвате поръчката, или моментът, когато е издадена фактурата.

Като частен продавач не трябва да изисквате плащане на ДДС при продажба.

Датата, която се взема предвид за доставката на автомобила, е различна в различните страни. Това може да бъде моментът, когато подписвате поръчката, или моментът, когато е издадена фактурата.

Обществени консултации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети