Последна проверка: 30/01/2019

Търговски марки

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

От 30 март 2019 г. правото на ЕС ще престане да се прилага за Обединеното кралство, освен ако в ратифицираното споразумението за оттегляне бъде определена друга дата или Европейският съвет и Обединеното кралство решат единодушно да удължат двегодишния период на преговори. За повече информация относно правните последици за предприятията:

Какво защитава марката

Регистрирането на търговска марка ви дава изключителни права върху​ отличителни знаци​ – като имена, логота, цветове, изображения, модели, форми, опаковки на стоки или звуци, с които вашите продукти се разпознават или се отличават от други стоки или услуги.

За какъв период от време можете да защитите вашата марка?

В повечето страни защитата на търговска марка трае 10 години от датата на кандидатстването за търговска марка. След това можете да подновите защитата на своята марка за още 10 години, дотогава, докогато желаете. Когато притежавате търговска марка, можете да я продадете на някой друг или да му дадете разрешение да я използва чрез лицензионно споразумение.

Как се регистрира търговска марка

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Местна подкрепа за бизнеса - Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: