Последна проверка: 22/08/2022

Търговски марки

Какво защитава марката

Регистрирането на търговска марка ви дава изключителни права (Притежателите на търговска марка могат да изключат всеки друг от нейното използване.) върху ​ отличителни знаци ​ – като имена, логота, цветове, изображения, модели, форми, опаковки на стоки или звуци, с които вашите продукти се разпознават или се отличават от други стоки или услуги.

За какъв период от време можете да защитите вашата марка?

В повечето страни защитата на търговска марка трае 10 години от датата на кандидатстването за търговска марка. След това можете да подновите защитата на своята марка за още 10 години, дотогава, докогато желаете. Когато притежавате търговска марка, можете да я продадете на някой друг или да му дадете разрешение да я използва чрез лицензионно споразумение .

Как се регистрира търговска марка

Вижте националната информация по-долу.

Изберете държава

Вижте също

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Европейско бюро за помощ по въпросите на интелектуалната собственост

Безплатни съвети и обучение по въпросите на управлението на интелектуалната собственост за съфинансирани от ЕС проекти или транснационални стопански сделки.

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Научете за правото върху интелектуалната собственост в ЕС, получавайте безплатна персонализирана помощ и кандидатствайте онлайн за регистрация на търговска марка или дизайн.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: