Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 29/01/2018

Вашите родители

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

  • Въпроси и отговори въз основа на съвместния доклад на ЕС и Обединеното кралство от 8 декември 2017 г.English
  • Публикации на ЕС за БрекзитEnglish
  • Информация на правителството на Обединеното кралство и насоки относно БрекзитEnglish

Ако сте гражданин на ЕС, който се мести в друга страна от Съюза, за да живее, работи или учи там, семейството ви може лесно да се присъедини към вас съгласно правилата на ЕС. На тази страница можете да научите как родителите ви могат да се присъединят към вас.

Ако обаче сте гражданин на ЕС и никога не сте живели в друга държава от Съюза, ще се прилагат единствено националните правила.

Вие работите, пенсионер сте, разполагате със свои собствени средства?

Ако работите, ако сте пенсионер или разполагате с достатъчно средства, родителите ви ще бъдат третирани по същия начин като вашия брачен партньор или деца.

Вижте правилата за:

Учите ли?

Ако учите, родителите ви ще бъдат третирани като по-далечни роднини.

Вижте правилата за:

Обществени консултации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети