Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 28/07/2017

Вашите родители

Ако сте гражданин на ЕС, който се мести в друга страна от Съюза, за да живее, работи или учи там, семейството ви може лесно да се присъедини към вас съгласно правилата на ЕС. На тази страница можете да научите как родителите ви могат да се присъединят към вас.

Ако обаче сте гражданин на ЕС и никога не сте живели в друга държава от Съюза, ще се прилагат единствено националните правила.

Вие работите, пенсионер сте, разполагате със свои собствени средства?

Ако работите, ако сте пенсионер или разполагате с достатъчно средства, родителите ви ще бъдат третирани по същия начин като вашия брачен партньор или деца.

Вижте правилата за:

Учите ли?

Ако учите, родителите ви ще бъдат третирани като по-далечни роднини.

Вижте правилата за:

Обществени консултации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети