Последна проверка: 12/09/2022

Оценяване на съответствието

Като производител вие трябва да извършвате анализ на риска и да гарантирате, че вашите продукти отговарят на определени правила, преди да ги пуснете на пазара в ЕС.

Тази процедура се нарича оценяване на съответствието и се извършва както във фазата на проектиране , така и във фазата на производство. Дори ако възлагате на друг проектирането или производството на вашите продукти, ваша отговорност е да гарантирате, че е извършено оценяване на съответствието.

Получената от оценяването на съответствието информация трябва да бъде включена в техническата документация.

Как да докажете съответствие с правилата на ЕС

Трябва да проверите дали има правила на ЕС, които са приложими за вашия продукт, а ако има такива, трябва да гарантирате, че продуктът ви съответства на тези правила, преди да може да бъде пуснат в продажба в ЕС.

Хармонизираните стандарти, когато има такива, могат да ви помогнат да докажете съответствие с правилата на ЕС.

Какво представляват хармонизираните стандарти?

Хармонизираните стандарти се разработват от утвърдени европейски организации за стандартизация: Eвропейски комитет по стандартизация (CEN) en , Европейски комитет за стандартизация в електротехниката (CENELEC) en  или Европейски институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI) en . Придържането към хармонизирани стандарти при проектирането и производството на вашите продукти ще гарантира тяхното съответствие с правилата на ЕС; това се нарича презумпция за съответствие .

Налага ли ви се да се придържате към хармонизирани стандарти?

Не, използването на хармонизирани стандарти все още е доброволно. Можете да изберете друго техническо решение, за да докажете съответствие със задължителните правни изисквания.

Ако решите по своя преценка да не се придържате към хармонизирани стандарти, можете да докажете съответствие, като се позовете на технически спецификации, например национални стандарти, нехармонизирани европейски и международни стандарти или ваши собствени технически спецификации. В такива случаи ще трябва да предоставите повече подробности във вашата техническа документация, като обясните защо продуктите ви отговарят на правните изисквания.

Оценяване на съответствието на вашите продукти

В някои случаи вие като производител можете сами да оцените вашия продукт, а в други ще трябва да се обърнете към организация за оценяване на съответствието (наричана нотифициран орган) en , която да ви помогне.

Трябва да проверите съответното законодателство на ЕС, отнасящо се до продуктите, които искате да оцените, за да разберете дали ще трябва да поискате помощ.

Организации за оценяване на съответствието

Тези нотифицирани органи са организации, определени от страните от ЕС да оценяват съответствието на определени продукти, преди те да могат да бъдат пуснати на пазара.

Можете да изберете нотифициран орган от списъка на уебсайта на NANDO en  (нотифицирани и определени организации по новия подход)

Когато вие извършвате оценяването на съответствието

Ако не се налага вашият продукт да бъде проверяван от независим орган, вие можете да извършите оценяването на неговото съответствие. Това включва оценяване и документиране на евентуални рискове при използване на продукта.

Съставяне на техническата документация

Вашето техническо досие трябва да включва всички документи, които доказват, че продуктът ви отговаря на техническите изисквания. Разберете как се съставя техническа документация .

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: