Последна проверка: 16/09/2022

Хранителни добавки

Хранителните добавки, продавани самостоятелно или като съставки на хранителни продукти, трябва да отговарят на строги правила на ЕС. Добавките са разпределени в няколко класа:

В списъка на съставките повечето добавки и ензими в храните трябва да бъдат предшествани от наименованието на категорията, към която принадлежат (например антиоксидант, емулгатор, консервант).

Списък на всички добавки — приложение 2, част Б от Регламента на ЕС относно добавките в храните Отваряне като външна връзка

Класове на добавките в храните — приложение 1 към Регламента на ЕС относно добавките в храните Отваряне като външна връзка

Категории добавки и ензими в храните — приложение 7, част В от Регламента на ЕС за предоставянето на информация за храните на потребителите Отваряне като външна връзка

Изисквания относно етикетирането

Правилата за етикетирането се различават в зависимост от това дали добавките са предназначени за потребителски продукти или не. Разгледайте интерактивното съдържание по-долу, за да видите кои правила трябва да спазвате.

Правила за етикетирането в зависимост от предвидения пазар

Ако вашето предприятие продава хранителни продукти на потребителите, трябва да спазвате общите правила за етикетиране на храните. Върху продуктите, които съдържат добавки, трябва да е посочено:

Също така върху опаковката трябва да фигурира всяко от следните твърдения, които се прилагат.

Продуктът съдържа

Задължително указание

опаковъчни газове

„опаковано в защитна атмосфера"

подсладители или захари и подсладители

„с подсладител(и)" или „със захар(и) и подсладители"

над 10 % полиоли

"прекалената консумация може да окаже слабителен ефект"

аспартам/аспартам-ацесулфамова сол

„съдържа аспартам (източник на фенилаланин)" или „съдържа източник на фенилаланин"

оцветители за храни

„може да има неблагоприятни последици върху дейността и вниманието при децата"

Ако вашето предприятие продава хранителни добавки самостоятелно или в смесени партиди, трябва да спазвате правилата на член 22 от Регламента за добавките в храните. На етикета трябва да фигурират:

Предприятията за търговия на едро могат да предоставят горепосочената информация в документи, придружаващи доставката или изпратени преди това. Това се разрешава само ако указанието „не за продажба на дребно" е посочено ясно върху опаковката на продукта.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: