Последна проверка: 06/01/2023

Неформално решаване на потребителски спорове

Свържете се с търговеца

Най-напред се свържете с отдела за обслужване на клиенти на търговеца – координатите за връзка обикновено са посочени на уебсайта на търговеца. Кажете им, че не са спазили европейското или националното законодателство и поискайте от тях да разрешат проблема. Можете да ги насочите към информация за техните задължения, обобщени на тази страница. Винаги е добре да подкрепяте искането си с доказателства (фактура, договор и др.). Ако този подход не даде резултат, обмислете предприемането на по-нататъшни действия.

Лична история

Отделите за обслужване на клиенти често могат да намерят решение на проблема

Юта от Германия не е доволна от скоростта на своята интернет връзка, която е по-ниска от посоченото в договора.

Тя се свързва със своя интернет доставчик, за да се оплаче, след което той увеличава скоростта на връзката. На Юта не се налага да предприема по-нататъшни действия.

Ако не успеете да уредите спора директно с търговеца, той трябва да ви информира за по-нататъшните действия, които можете да предприемете, като:

Изберете държава

Свържете се с потребителска организация или регулаторен орган

Организациите на потребители във вашата страна обикновено могат:

Ако имате проблем с доставчик на услуги, можете да се обърнете и към компетентния национален регулаторен орган. За всеки сектор има национален регулаторен орган, чиито компетенции могат да се различават в отделните страни. Много регулаторни органи разполагат със специални процедури за доставчиците на услуги в съответния сектор и могат да разрешават спорове бързо и справедливо.

Научете повече за:

Европейски потребителски центрове

Ако се сблъскате с проблеми при покупката на стоки или услуги в друга страна от ЕС, Норвегия или Исландия, свържете се с някой от европейските потребителски центрове (ECC-Net)Отваряне като външна връзка. Те могат да ви:

Европейските потребителски центрове могат да ви помогнат безплатно, ако:

Лична история

София от Португалия купува лаптоп от испански онлайн търговец. За съжаление, когато лаптопът пристига, тя открива, че той не работи както трябва. Търговецът я посъветва да го изпрати до производителя за поправка. Тя прави това, но не след дълго проблемът пак се появява.

София отново се свързва с търговеца, за да поиска да ѝ върне парите, но той ѝ казва, че няма да направи това, преди лаптопът да е бил поправян 3 пъти. Тя решава да се свърже с европейския потребителски център в Португалия. Португалският център уведомява за случая колегите си в Испания и те се свързват с търговеца. След намесата на испанския европейски потребителски център търговецът взема обратно лаптопа и връща на София пълната сума от 445,92 евро.

Ако се свържете с търговец или с европейски потребителски център по гореописания начин, това не ви лишава от правото да заведете иск в съда на по-късен етап.

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: