Последна проверка : 03/09/2018

Неформално решаване на потребителски спорове

Свържете се с търговеца

Най-напред се свържете с отдела за обслужване на клиенти на търговеца – координатите за връзка обикновено са посочени на уебсайта на търговеца. Кажете им, че не са спазили европейското или националното законодателство и поискайте от тях да разрешат проблема. Можете да ги насочите към информация за техните задължения, обобщени на тази страница. Винаги е добре да подкрепяте искането си с доказателства (фактура, договор и др.). Ако този подход не даде резултат, обмислете предприемането на по-нататъшни действия.

Лична история

Юта от Германия не е доволна от скоростта на своята интернет връзка, която е по-ниска от посоченото в договора.

Тя се свързва със своя интернет доставчик, за да се оплаче, след което той увеличава скоростта на връзката. На Юта не се налага да предприема по-нататъшни действия.

Ако не успеете да уредите спора директно с търговеца, той трябва да ви информира за по-нататъшните действия, които можете да предприемете, като:

Свържете се с потребителска организация или регулаторен орган

Организациите на потребителиen във вашата страна обикновено могат:

Ако имате проблем с доставчик на услуги, можете да се обърнете и към компетентния национален регулаторен орган. За всеки сектор има национален регулаторен орган, чиито компетенции могат да се различават в отделните страни. Много регулаторни органи разполагат със специални процедури за доставчиците на услуги в съответния сектор и могат да разрешават спорове бързо и справедливо.

Научете повече за:

Европейски потребителски центрове

Ако се сблъскате с проблеми при покупката на стоки или услуги в друга страна от ЕС, Норвегия или Исландия, свържете се с някой от европейските потребителски центрове . Те могат да ви:

Европейските потребителски центрове могат да ви помогнат безплатно, ако:

Лична история

Триона от Донигал, Ирландия, купува лаптоп от уебсайт в Обединеното кралство. За съжаление, когато лаптопът пристига, тя открива, че той не работи, както трябва. Търговецът я посъветва да го изпрати до производителя за поправка. Тя прави това, но не след дълго проблемът се появява отново.

Триона отново се свързва с търговеца, за да поиска да ѝ върне парите, но той ѝ казва, че няма да направи това, преди лаптопът да е бил поправян 3 пъти. На този етап тя се обръща за помощ към европейския потребителски център в Ирландия. Ирландският център уведомява за случая колегите си в Обединеното кралство. Те се свързват с търговеца. Намесата на европейския потребителски център в Обединеното кралство дава резултат – търговецът взема обратно лаптопа и връща на Триона пълната сума от 445,92 евро.

Ако се свържете с търговец или с европейски потребителски център по гореописания начин, това не ви лишава от правото да заведете иск в съда на по-късен етап.

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Потърсете помощ или съвет от националната асоциация на потребителите във вашата странаen

Потърсете помощ или съвет от европейския потребителски център във вашата странаen

Споделяне на страницата: