Последна проверка: 12/08/2022

Доставки и изпълнение за онлайн продажби

Услуги за доставки

Когато избирате начин за доставка, трябва да вземете предвид размера на вашето дружество, характеристиките на продукта, дали извършвате дейност само във вашата страна или и през граница, вашия бизнес модел и нуждите и предпочитанията на вашите клиенти.

Запознайте се също така с националните и европейските изисквания относно правата на вашите клиенти и с правилата, които се прилагат за конкретни категории продукти, които ще доставяте в Европа.

Пазаруващите онлайн очакват да могат да избират измежду множество гъвкави варианти за доставка. Сред важните характеристики са:

Предупреждение

Имайте предвид, че в различните държави може да има различия между предпочитаните от клиентите варианти за доставка и приемливите срокове. Свържете се с асоциацията за електронна търговия en във вашата страна или в държавата на местоназначение, за да проверите каква е местната практика.

Можете да предлагате различни варианти за доставка на вашите клиенти. Трябва да посочите точно разходите за всяка услуга по доставка. Не забравяйте да посочите ясно дали разходите за доставка са включени във всяка оферта, която правите.

Не забравяйте също да информирате клиентите, преди да направят своята поръчка, за условията на доставка (включително процедурата и разходите за връщане на стоките). Ако не информирате по подходящ начин клиентите си за процедурата за връщане, ще трябва да понесете разходите в случай на връщане на стоките.

В зависимост от теглото, размера, обемите (индивидуално и групово) и местоназначението на пакетите, които изпращате, можете да намерите подходящия оператор за вашите нужди:

Операторите на специализирани услуги за доставка могат да ви предложат по-добри цени, по-широка гама от услуги и по-високо качество и надеждност на доставките:

Научете повече за колетните услуги в ЕС, включително за инструмент, който може да ви помогне да намерите подходяща услуга и цена за вашите трансгранични пратки.

Допълнителни услуги, свързани с доставките

От вас се изисква да предлагате срок за доставка в рамките на 30 дни от покупката, освен ако не е посочено друго. Вие носите отговорност за закъснения и повредени при транспорта стоки. Научете повече за това, което клиентите могат да очакват от вас.

Спазване на изискванията за доставка на продукти

В зависимост от вида на стоките и услугите, които продавате онлайн, се прилагат определени разпоредби на ЕС:

Задължения за доставка към вашите клиенти

Освен за спазване на договорения срок за доставка, носите отговорност за всички загуби и щети по стоките, преди те физически да достигнат до вашите клиенти.

Носите също пряка отговорност за всички жалби от клиенти, включително жалбите, свързани с доставката на стоките.

Обикновено жалбите по доставки се уреждат с оператора, с който имате договорно споразумение (без значение с колко подизпълнители е работил той), за да намерите задоволително решение за вашия клиент.

Ако вашият оператор на доставки не може да предложи задоволително решение, може да е от полза използването на извънсъдебни механизми за разрешаване на спорове или други европейски съдебни процедури.

Ако сте използвали доставчик на универсални услуги, можете също да се свържете със съответния национален публичен орган за жалби en  за допълнителна помощ и насоки.

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: