Последна проверка: 02/01/2023

Трудови договори

Когато наемате служители, трябва да спазвате минималните изисквания, определени в трудовото право на ЕС по отношение на условията на заетост, промените в трудовите договори и консултациите с персонала.

Освен договори за работа на пълно работно време можете да предложите на вашите служители и други видове трудови договори. Не забравяйте, че трябва да спазвате принципа на недискриминация, когато използвате нестандартни форми на заетост. Такива форми на заетост са:

Когато извършвате колективни уволнения, трябва да спазвате специфични задължения. Ако наемате на работа млади работници, трябва да спазвате специфичните правила относно служителите на възраст под 18 години.

Предупреждение

Възможно е в някои страни от ЕС да има по-високи равнища на защита на служителите. За да се уверите, че сте наясно със задълженията си като работодател, проверете в националния орган по заетостта във вашата страна.

Споделяне на страницата: