Развиване на бизнес
Последна проверка: 02/04/2022

Граждански съюзи и регистрирани партньорства

В няколко страни от ЕС вашето партньорство може да бъде официално признато без да сключвате брак посредством граждански съюз или регистрирано партньорство.

Гражданският съюз позволява на двама души, които живеят заедно като двойка, да регистрират връзката си в съответния публичен орган в своята страна на пребиваване.

Има огромни разлики в тази област между отделните страни от ЕС, като някои от тях се отнасят до това:

Вижте кои правила се отнасят до вас

Става дума за две или повече страни от ЕС — например защото се местите след регистрирането или регистрирате вашето партньорство в чужбина?

Правото на собственост и правото на издръжка при регистрирано партньорство не се прилагат по един и същ начин във всички страни от ЕС. Правата ви, произтичащи от регистрирано партньорство в една страна, могат да се различават значително от тези в друга.

Научете законите на коя страна важат за вашето партньорствоОтваряне като външна връзка – това ще има важни последствия за вашите права и задължения като регистрирани партньори.

Признаване на граждански съюзи

Гражданските съюзи и регистрираните партньорства се считат за равностойни или сравними с брака в някои страни от ЕС.

Всички държави, които разрешават сключването на бракове между лица от един и същи пол, като цяло признават регистрираните партньорства между лица от един и същи пол, сключени в други държави.

В страните, които не разрешават брак между лица от един и същ пол, но са въвели регистрирано партньорство под една или друга форма, подобен брак, сключен в чужбина, обикновено дава същите права като регистрираното партньорство.

Законите в следните страни от ЕС обаче не предвиждат регистрирани партньорства:

Преместване в чужбина с вашия партньор

Там, където гражданският съюз се счита за равностоен на брака, той ви дава същите права при имиграция – вашият регистриран партньор има право да дойде с вас, ако се установите в някоя от тези страни.

Ако искате да се преместите в друга страна от ЕС, която не признава регистрираните партньорства, тогава вашето партньорство ще бъде считано за надлежно доказана дългосрочна връзка. Вашата приемаща страна трябва да облекчи влизането и пребиваването на вашия партньор.

Прочетете повече за правото ви на пребиваване в чужбина.

Лична история

Възможност за оставане благодарение на регистрирано партньорство

Нина е предприемач от страна А от ЕС. Тя проучва възможност за бизнес в страна Б и иска нейният регистриран партньор Ханс, по това време без работа, да я придружи.

Въпреки че страна Б не признава регистрираните партньорства, съществуването на подобно партньорство служи за доказателство, че двамата имат дългосрочна връзка, и Ханс получава разрешение да се премести там с Нина, макар че не разполага със собствени финансови средства.

Често задавани въпроси

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: