Последна проверка: 13/07/2020

Пакетни туристически пътувания и свързани пътнически услуги

Коронавирус – пътуване

Правилата на ЕС гарантират, че туристите, които купуват пакетно туристическо пътуване и/или свързани пътнически услуги, се ползват с високо равнище на защита на потребителите. Ако купувате пакетно пътуване, вие имате ясно определени права преди и по време на процеса на резервиране и до края на вашата почивка, например право на преддоговорна информация и на защита в случай на несъстоятелност, а организаторът носи отговорност за предоставянето на включените във вашия пакет пътническите услуги по договорения начин. Тези права важат за пакети, купени онлайн или на място от туроператор, туристическа агенция или друг търговец, който действа като организатор на пакетното пътуване. По-ограничени права важат за т. нар. свързани пътнически услуги.

Тези правила не се отнасят до самостоятелни пътнически услуги (например полет или настаняване, които са резервирани отделно), някои видове бизнес пътувания, пакети, продавани въз основа на рамково споразумение — от време на време и с нестопанска цел — на ограничен кръг пътуващи, както и пакети с продължителност под 24 часа, освен ако те не включват настаняване.

Пакетни туристически пътувания — едни и същи права при различните видове пакети

Когато купувате пакетно туристическо пътуване, всъщност купувате комбинация от два или повече различни вида пътнически услуги за едно и също пътуване или една и съща ваканция. Тези услуги могат да включват транспорт, настаняване, наемане на автомобил или, при определени условия, всякакви други туристически услуги. Вашето пакетно пътуване може да е предварително договорено — да включва известен брой услуги, комбинирани от туроператор или туристическа агенция, или пък може пакетът ви да бъде персонализиран, като вие сами подберете услугите преди сключването на договора. И в двата случая правилата на ЕС са в сила, ако пакетното туристическо пътуване е купено по определен начин.

Какво означава пакетно туристическо пътуване?

Вашето пътуване се смята за пакетно, когато:

1. Резервирате пътнически услуги, комбинирани от търговец или с негова помощ — той може да е например туроператор или туристическа агенция (онлайн или офлайн) — в рамките на един договор

или

2. Резервирате пътнически услуги в рамките на отделни договори с отделни доставчици, като при това е изпълнено едно от следните условия:

Комбинация от една туристическа услуга, като например настаняване, и друга туристическа услуга, например обиколка с екскурзовод или билет за концерт или спортна проява, може да бъде счетена за туристически пакет само ако допълнителната услуга представлява 25 % или повече от общата стойност на пътуването или ако тази услуга е основен елемент от него.

Лична история

Резервиране на пакетна почивка

Мишел от Белгия решава да организира лятната си почивка чрез онлайн туристическа агенция. Избраният от него пакет за двуседмична почивка в Италия включва полети, настаняване в хотел и няколко екскурзии. Тъй като общата цена на този пакет, в която са включени всички услуги, е много привлекателна, Мишел решава да резервира почивката. Той извършва резервацията, подписва договор и плаща за почивката чрез онлайн туристическата агенция.

Пакетни туристически пътувания — вашето право на ясна и точна информация

Преди да резервирате пакетно туристическо пътуване, пунктът за продажби (например уебсайт или приложение за резервации) или вашата туристическа агенция трябва да ви предоставят цялата стандартна информация за пакета, например:

Трябва да получите ясна информация за вашите права, основана на стандартизиран формуляр на ЕС, където е обяснено, че ви е предложен пакет и се посочват правата ви.

Пакетни туристически пътувания — промени в договора или прекратяване на договора

Увеличение на цената:организаторът може да повиши цената на пакетното туристическо пътуване само ако специфичните разходи се увеличат (например цените на горивата). Това трябва да бъде ясно обяснено в договора и не може да се прави по-късно от 20 дни преди началото на пакетното туристическо пътуване. Ако увеличението на цената надвишава 8 % от цената на пакета, можете да прекратите договора, без да плащате такса за прекратяване.

Ако не можете да пътувате, имате възможност да:

Тези права не зависят от всички други права, с които може да се ползвате по силата на застраховка срещу анулиране, която сте сключили.

Анулиране от организатора: при нормални условия, ако организаторът реши да анулира продажбата преди започване на пакетното пътуване, вие имате право на възстановяване на заплатените суми и на обезщетение, когато е уместно.

Анулиране при извънредни обстоятелства: в случай на природно бедствие или сериозни проблеми със сигурността в съответната дестинация, които биха могли да засегнат туристическия пакет, организаторът може да анулира пакета. В качеството си на турист вие също имате право да анулирате пакета си безплатно по същите причини. В такива случаи имате право на пълно възстановяване на всички извършени от вас плащания, но не и на допълнително обезщетение.

Поради настоящата пандемия от коронавирус организаторите предлагат ваучери, които можете да използвате по-късно, като алтернатива на връщането на заплатени суми. Като клиент обаче имате право да поискате възстановяване в брой на заплатените от вас суми.

Пакетни туристически пътувания — предоставяне на включените в пакета пътническите услуги по договорения начин

Организаторът отговаря за предоставянето на всички пътнически услуги, включени в пакетното туристическо пътуване, по договорения начин.

Ако дадена пътническа услуга не може да бъде предоставена по договорения начин, например ако доставчикът не може да извърши договорена услуга или не може да го направи по договорения начин (например предоставяне на транспорт до или от дестинацията, осигуряване на договорения вид настаняване или провеждане на обиколка с екскурзовод, която сте резервирали), организаторът трябва да реши проблема без допълнителни разходи за вас.

Ако е невъзможно да бъдат предложени алтернативни договорености или ако отхвърлите предложените ви договорености по основателни причини и пакетът включва транспортни услуги (например пътуване със самолет), организаторът трябва да ви предложи репатриране. Ако пътническите услуги не отговарят на договорените стандарти и този проблем не може да бъде решен на място, може да имате право и на компенсация.

Пакетни туристически пътувания — помощ за пътуващите

Ако по време на пакетна почивка възникнат трудности, например ако имате здравословни проблеми или изгубите паспорта си, организаторът трябва да ви окаже помощ, например да ви предостави информация за здравните услуги или за консулската помощ, а също така трябва да ви помогне да намерите алтернативни начини за пътуване, ако се налага.

Свързани пътнически услуги

Свързаните пътнически услуги представляват две или повече пътнически услуги, които са закупени от различни търговци по силата на отделни договори, но са свързани. Те се считат за свързани, когато един търговец улеснява резервацията на следващите услуги и когато те се закупуват за целите на едно и също пътуване или почивка.

За свързани пътнически услуги става въпрос само ако комбинацията от пътнически услуги не представлява туристически пакет (вж. по-горе), и търговецът улеснява:

или

Комбинацията от една туристическа услуга, като например настаняване, и друга туристическа услуга, като например обиколка с екскурзовод или билет за концерт, може да бъде счетена за свързана пътническа услуга само ако допълнителната услуга представлява 25 % или повече от общата стойност на пътуването или е основен елемент от него.

Лична история

Резервиране на свързани пътнически услуги

Лаура от Италия иска да отиде на почивка в Ирландия и си купува самолетен билет директно от авиокомпания. Скоро след като по електронна поща пристига потвърждението за нейния полет, Лаура получава електронно писмо с връзка към уебсайта на хотелска верига в Ирландия, която предлага изгодни цени за нейния престой в страната. Лаура решава да приеме предложението и същия ден сключва договор с хотелската верига.

Свързани пътнически услуги — ясна и точна информация

Търговецът, който улеснява закупуването на вашите свързани пътнически услуги, трябва да ви предостави ясна информация за вашите права, основана на стандартизиран формуляр на ЕС, където е обяснено, че ви е предложена свързана пътническа услуга, а не пакет, и се посочват правата ви.

Отговорност за грешки при извършване на резервация

Тези правила се прилагат за пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги.

Когато резервирате почивка, съответният търговец (туроператор или онлайн туристическа агенция) носи отговорност, ако в процеса на резервиране се случи някое от следните неща:

Търговецът не носи отговорност за грешки при резервацията по ваша вина или за проблеми, считани за неизбежни или възникнали поради извънредни обстоятелства.

Защита при несъстоятелност

Тези правила се прилагат за пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги.

Ако търговецът, при когото сте резервирали почивката си, обяви фалит, вие се ползвате от защита при несъстоятелност. Това може да бъде фонд, застраховка или друг механизъм, предвиден в съответната страна от ЕС. По този начин ще ви бъдат възстановени плащанията, а при необходимост ще бъде осигурено вашето връщане у дома, ако в туристическия пакет или в свързаните пътнически услуги е включен транспорт.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Споделяне на страницата: