Vállalkozói tevékenység Európában
Utolsó frissítés: 01/04/2022

Az utazási csomagokra és az utazási szolgáltatásegyüttesekre vonatkozó szabályok

Ha Ön utazási csomagot és/vagy utazási szolgáltatásegyüttest vásárol, az uniós fogyasztóvédelmi szabályok magas szintű védelmet biztosítanak Önnek. Ha utazási csomagot vásárol, a foglalás előtt és annak során, valamint az utazás végéig világosan meghatározott jogok illetik meg Önt. Joga van például ahhoz, hogy a szerződéskötés előtt megfelelő tájékoztatást kapjon a szolgáltatásról és a szerződéses feltételekről. Az utazásszervező felelős a csomag részét képező valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítésért, és gondoskodnia kell az ügyfelei fizetésképtelenséggel szembeni védelméről. Ezek a jogok minden szervezett utazás esetén megilletik az utazókat, függetlenül attól, hogy az interneten vagy üzletben, utazási irodában, utazásszervezőtől vagy bármely más, az utazási csomag szervezőjeként eljáró kereskedőtől vásárolják-e meg az utazási csomagot. Az ún. utazási szolgáltatásegyüttesekre vonatkozó jogok köre szűkebb.

Figyelmeztetés

Az ezzel kapcsolatos szabályok hatálya nem terjed ki az önálló utazási szolgáltatásokra (például a külön lefoglalt repülőjáratokra vagy szálláshelyekre), az üzleti utak bizonyos típusaira, a keretmegállapodás alapján utazók szűk körének alkalomszerűen és nonprofit alapon értékesített utazási csomagokra, a 24 óránál rövidebb időtartamot felölelő utazási csomagokra, kivéve, ha ez utóbbiak éjszakai szállást is tartalmaznak.

A vevőt megillető jogok ugyanazok, függetlenül az utazási csomag típusától

Amikor Ön utazási csomagot vásárol, két vagy több különböző típusú utazási szolgáltatás kombinációját vásárolja meg ugyanazon utazás vagy üdülés részeként. Idetartozik a személyszállítás, a szállásnyújtás, az autóbérlés vagy bizonyos feltételek mellett bármely más turisztikai szolgáltatás. Az utazási csomag állhat az utazásszervező vagy utazási iroda által előre összeállított szolgáltatásokból, de lehet személyre szabott is. Ez utóbbi esetben az utas a szerződés megkötése előtt maga választja ki a csomagot alkotó szolgáltatásokat. Az utazási csomagokra vonatkozó uniós szabályok mindkét esetben alkalmazandók, a megvásárlás módjára is figyelemmel.

Mi minősül utazási csomagnak (szervezett utazásnak)?

Az Ön által vásárolt utazási termékek, illetve szolgáltatások akkor minősülnek utazási csomagnak, ha Ön:

1. kereskedő (pl. utazásszervező, illetve online vagy offline utazási iroda) által vagy segítségével összeállított utazási szolgáltatásokat vásárol egyetlen szerződés alapján

vagy

2. különböző szolgáltatókkal kötött szerződéseken alapuló utazási szolgáltatásokat vásárol, és teljesül a következő feltételek egyike:

Ha egy utazási szolgáltatást, pl. szállásnyújtást, egy másik idegenforgalmi szolgáltatással (pl. idegenvezetős túrával, koncertjeggyel, sporteseményre szóló jeggyel vagy sporteszközök bérbeadásával) kombinálnak, ez csak abban az esetben tekinthető utazási csomagnak, ha a kiegészítő szolgáltatás értéke az utazás összértékének legalább 25%-át teszi ki, vagy ha a kiegészítő szolgáltatás az utazás alapvető elemét képezi.

Konkrét eset

Utazási csomag lefoglalása

Michel Belgiumban él. Úgy döntött, hogy nyári utazását online utazási irodán keresztül szervezi meg. Az utazási csomag, amelyet választott, egy kéthetes olaszországi út volt, mely tartalmazta a repülőutat oda és vissza, a szállodai elhelyezést és több egynapos kirándulást. Mivel ezt az all inclusive csomagajánlatot nagyon kedvező áron kínálták, Michel lefoglalta az utat. Befejezte a foglalást, aláírta a szerződést és kifizette a szervezett utazás vételárát az online utazási irodán keresztül.

Utazási csomag – a világos és pontos tájékoztatáshoz való jog

Utazási csomag lefoglalása előtt a szolgáltatónak az értékesítés pontján (a foglalási honlapon vagy alkalmazásban) vagy az utazási irodában általános tájékoztatást kell nyújtania Önnek a következőkről:

Önnek továbbá világos tájékoztatást kell kapnia jogairól, mégpedig egy e célra készített szabványos tájékoztatólapon, melyből kiderül, hogy Ön utazási csomagra vonatkozó ajánlatot kapott, és amely ismerteti az ezzel kapcsolatos jogait.

Utazási csomag – a szerződés módosítása vagy felmondása

Áremelés:Az utazásszervező csak abban az esetben emelheti az utazási csomag árát, ha a szolgáltatások konkrét költségei emelkednek (például az üzemanyag ára). Ezt világosan rögzíteni kell a szerződésben, továbbá az utazási csomag megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal szabad árat emelni. Ha az áremelés mértéke meghaladja az utazási csomag teljes árának 8%-át, a vevő elállhat a szerződéstől lemondási díj megfizetése nélkül.

Ha Ön nem tud elutazni, a következőket teheti:

Ezek a jogok függetlenek minden más jogtól, amely Önt a szerződés felmondására vonatkozóan kötött biztosítás alapján illeti meg.

Ha az utazásszervező törli az utat: Ha az utazásszervező az utazás megkezdése előtt törli az utazási csomagot, rendes körülmények között Ön pénzvisszafizetésre, és adott esetben kártérítésre jogosult.

Törlés kivételes körülmények között: Kivételes körülmények esetén – pl. ha természeti katasztrófa történik vagy olyan súlyos biztonsági problémák merülnek fel a célállomáson, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot – az utazásszervező törölheti az utazási csomagot. Ugyanilyen okokból kifolyólag Ön is elállhat az utazástól anélkül, hogy ezért lemondási díjat kellene fizetnie. Ilyen esetekben Önnek visszajár minden befizetett összeg, de kártérítésre nem jogosult.

Figyelmeztetés

A jelenlegi koronavírus-járvány miatt a szervezők utalványt is felajánlhatnak Önnek, amelyet később beválthat. Önnek azonban ügyfélként jogában áll, hogy a készpénz-visszatérítést válassza.

Utazási csomagok – az utazási szolgáltatások megfelelő teljesítése

Az utazásszervező felelős az utazási csomagban foglalt valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért.

Ha valamelyik szolgáltató nem tudja teljesíteni a vállalt szolgáltatást (legyen szó akár a személyszállításról, a szállásadásról vagy idegenvezetős kirándulásról stb.), vagy nem tudja teljesíteni azt a szerződésben foglaltak szerint, az utazásszervező köteles megoldást találni a problémára anélkül, hogy Önnek ezért többletköltségeket számítana fel.

Ha nem kínálkozik semmilyen alternatív megoldás, vagy ha Ön nyomós indokkal elutasítja a felkínált megoldást, és az utazási csomag személyszállításra (pl. légi utazásra is kiterjed), az utazásszervezőnek adott esetben gondoskodnia kell az Ön hazaszállításáról. Ha az utazási szolgáltatások színvonala nem éri el a megállapodás szerinti szintet, és ezt nem lehet könnyen és gyorsan orvosolni, Ön kártérítésre lehet jogosult.

Utazási csomag – segítségnyújtás az utazóknak

Ha a szervezett út során Ön nehéz helyzetbe kerül – például megbetegszik vagy elveszíti útlevelét – az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania. Például tájékoztatnia kell Önt az igénybe vehető egészségügyi ellátásról vagy konzuli segítségnyújtásról, és szükség esetén segítenie kell Önnek abban, hogy alternatív utazási megoldást találjon.

Utazási szolgáltatásegyüttesek

Utazási szolgáltatásegyüttesnek tekinthető kettő vagy több olyan utazási szolgáltatás, amelyeket Ön különböző kereskedőktől vásárol különböző szerződések alapján, de amelyek egymáshoz kapcsolódnak. Utazási szolgáltatásegyüttesről akkor beszélünk, ha az egyik kereskedő elősegíti az egymáshoz kapcsolódó szolgáltatások lefoglalását, és azokat Ön egyetlen utazás vagy üdülés céljaira vásárolja meg.

Az utazási szolgáltatásegyüttes fogalommeghatározása csak abban az esetben alkalmazható, ha a kérdéses utazási szolgáltatások nem alkotnak utazási csomagot (lásd fent) és a kereskedő elősegíti, hogy:

vagy

Ha egy utazási szolgáltatást, pl. szállást, egy másik idegenforgalmi szolgáltatással (pl. idegenvezetős túrával vagy koncertjeggyel) kombinálnak, ez csak abban az esetben tekinthető utazási szolgáltatásegyüttesnek, ha a kiegészítő szolgáltatás értéke az utazás összértékének legalább 25%-át teszi ki, vagy ha a kiegészítő szolgáltatás az utazás alapvető elemét képezi.

Konkrét eset

Utazási szolgáltatásegyüttes lefoglalása

Az olasz Laura közvetlenül a légitársaságnál foglalta le repülőjegyét Írországba, ahol szabadságát kívánta eltölteni. Röviddel azután, hogy a légitársaság e-mailben visszaigazolta neki a járatokat, Laura kapott egy másik e-mailt is, benne egy szállodalánchoz vezető linkkel. A szállodalánc kedvező szállásajánlatot kínált az olasz lány írországi tartózkodásának idejére. Laura úgy döntött, hogy él az ajánlattal, és még aznap szerződést kötött a szállodalánccal.

Utazási szolgáltatásegyüttesek – világos és pontos tájékoztatás

Az utazási szolgáltatásegyüttes megvásárlását elősegítő kereskedőnek közérthetően tájékoztatnia kell Önt a jogairól. E célra szabványos tájékoztatólapot kell használnia, melyen felhívja az Ön figyelmét arra, hogy utazási szolgáltatásegyüttesre (nem utazási csomagra) vonatkozó ajánlatot kapott, és ismertetnie kell Önnel a jogait.

Felelősség a foglalási hibákért

Ezek a szabályok az utazási csomagokra és az utazási szolgáltatásegyüttesekre vonatkoznak.

Amikor Ön lefoglal egy utazást, a felelős kereskedőnek (az utazásközvetítőnek vagy az online utazási irodának) kell orvosolnia a problémát, ha bekövetkezik valamelyik a következő eshetőségek közül:

A kereskedők nem vonhatók felelősségre a foglalás során Ön által elkövetett hibákért, illetve olyan problémákért, amelyek elháríthatatlanok vagy rendkívüli körülménynek tudhatók be.

Csődvédelem

Ezek a szabályok az utazási csomagokra és az utazási szolgáltatásegyüttesekre vonatkoznak.

Ha a kereskedő, akinél Ön lefoglalta az utazást, csődbe megy, Önt csődvédelem illeti meg. Ez lehet pénzalap, biztosítás vagy bármely más mechanizmus, amelyet az egyes EU-országok bevezettek a fizetésképtelenné váló cégek ügyfeleinek kártalanítására. Az utazásszervező, illetve kereskedő csődje esetén Ön visszakapja a befizetett összegeket és – ha az utazási csomagnak vagy szolgáltatásegyüttesnek a személyszállítás is részét képezi – gondoskodik az Ön hazaszállításáról.

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: