A szolgáltatás eszközei

Nyelvválasztás

Az EU zászlaja

Navigációs útvonal

Menü

Frissítve : 12/04/2017

Szervezett utazás

Utazási csomag alatt utazás vagy üdülés céljából vásárolt szolgáltatások olyan kombinációját értjük, amelynek esetében:

 • a szolgáltatások 24 óránál hosszabb időszakra terjednek ki, vagy
 • éjszakai szállást is magukban foglalnak.

A csomagot úgy kell összeállítani, hogy az legalább 2, előre megszervezett szolgáltatást tartalmazzon az alábbiak közül:

 • utaztatás,
 • szállás,
 • az utazási csomag lényeges részét alkotó egyéb szolgáltatások (pl. az üdülés teljes időtartama alatt érvényes síbérlet, városnéző programok stb.).

További feltétel, hogy az utazási csomagot összesített áron kell értékesíteni, azaz az árnak a csomag részét képező összes szolgáltatás árát magában kell foglalnia.

Az utazási csomagra vonatkozó szabályok hatálya azokra az esetekre is kiterjed, amikor a csomag egyes elemeit külön számlázzák ki a vevőnek.

Ha Ön olyan utat vagy üdülést tervez, mely 24 óránál rövidebb ideig tart, vagy nem foglal magában éjszakai szállást, érdemes tájékozódnia az utazásszervezőnél, illetve az utazási irodánál a vonatkozó nemzeti szabályokról.

Az uniós szabályokEnglish értelmében Önt a foglalás és az utazás, illetve az üdülés során is megilletik bizonyos jogok, melyek közül a legfontosabbak a következők:

 • Önnek a szerződés aláírása előtt pontos és közérthető tájékoztatást kell kapnia az utazással kapcsolatos összes kérdésről (lásd: fakultatív utazási biztosítással kapcsolatos tudnivalók, útlevél- és vízumkövetelmények, egészségügyi előírások stb.).
 • A szerződő felek közül legalább egy felelőséggel tartozik az utazási csomag egészéért abban az esetben is, ha a csomagot alkotó szolgáltatásokat más-más cégek biztosítják. Ez a fél az adott országtól függően lehet az utazásszervező vagy a csomagot értékesítő utazásközvetítő, de az is előfordulhat, hogy az utazásszervező és az utazásközvetítő közösen visel felelősséget a csomag egészéért. Önnek meg kell kapnia a felelős cég elérhetőségi adatait arra az esetre, ha az utazás, illetve az üdülés során panaszt kíván tenni, vagy ha hazaérkezése után kártérítést szeretne igényelni.
 • A szervező és/vagy a közvetítő cég köteles segítséget nyújtani, ha Önnek az út során nehézségei támadnak. Ezért tájékoztatniuk kell arról, milyen segélykérő telefonszámon tudja baj esetén felvenni velük a kapcsolatot.
 • Garanciák biztosítják, hogy Ön az utazásszervező/utazásközvetítő csődje esetén visszakapja a pénzét, illetve hogy Önt hazaszállítsák, ha már megkezdte az üdülést. Ennek gyakorlati részletei részben a vonatkozó nemzeti szabályoktól függnek, részben attól a szervtől, amelynek révén az utazásszervező/utazásközvetítő az utasok védelméről gondoskodott.
 • Ha Ön nem tudja igénybe venni a már lefoglalt utazási csomagot, a foglalást szabadon átruházhatja másra. Ha azonban az átruházás többletköltséggel jár, előfordulhat, hogy azt teljes egészében Önnek kell megfizetnie.
 • A szerződésben feltüntetett árat csak bizonyos egyes esetekben, meghatározott feltételek teljesülése esetén lehet emelni (pl. akkor, ha növekednek a szállítási költségek, a harmadik felek által felszámított adók, illetékek vagy díjak, vagy ha változik az adott utazási csomag esetében alkalmazott átváltási árfolyam). Az ár emelésére a kijelölt indulási napot megelőző húsz napon belül már nincs lehetőség.
 • Ha az utazásszervező/utazásközvetítő számottevően megváltoztatja az utazási csomag tartalmát (pl. az árát), és Ön ennek következtében eláll a szerződéstől, joga van ahhoz, hogy a befizetett vételárat visszakapja, illetve hogy másik utazási csomagot vegyen igénybe, ha a szervező és/vagy a közvetítő fel tud ilyet ajánlani az Ön számára. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha a szervező lemondja az utazást. Egyes esetekben Ön kártérítésre is igényt tarthat.

A fenti szabályok NEM vonatkoznak azokra az esetekre, amikor Ön maga állítja össze az utazási csomagot úgy, hogy különböző és egymástól teljesen független utazásközvetítőktől vagy weboldalakon veszi meg a csomagot alkotó különböző szolgáltatásokat.

Ha nem az Ön hibájából, hanem valamilyen más okból probléma adódik az út során (pl. törlik az egyik városnéző programot, vagy a hotel nem felel meg az előzetesen kézhez kapott tájékoztató anyagban szereplő leírásnak), a lehető leghamarabb vegye fel a kapcsolatot:

 • az utazásszervezővel vagy
 • az utazásszervező/utazásközvetítő helyi képviselőjével, ha van ilyen.

Nekik késedelem nélkül az Ön segítségére kell sietniük.

Ha a helyzet nem oldódik meg, azt tanácsoljuk, gyűjtsön minél több bizonyítékot az esetről (pl. készítsen fényképeket), és hazaérkezését követően tegyen panaszt az ügyben.

Az adott országtól függően érdemes lehet hazaérkezéskor legelőször ahhoz az utazási irodához fordulni, amelyik az utazási csomagot eladta Önnek. Egyes országokban az utazási csomaggal kapcsolatos panaszok benyújtását megadott határidőn belül kell megtenni.

Ha a panasztétel nem vezet eredményre, forduljon segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatához (ECC-Net ), azon belül is a hálózat helyi központjához. Különösen akkor fontos így tenni, ha az utazásszervező székhelye egy másik uniós országban található.

Konkrét eset

Utazási csomag – lényeges szerződési feltételt érintő alapvető változás

Michel belga állampolgár. Egy görög utazásszervező cégnél három hétre szóló utazási csomagot vásárolt Görögországba. A csomag egy 14 napos, idegenvezetéssel egybekötött körutazást, valamint egy ezt követő egyhetes tengerparti üdülést foglalt magában. Az indulás tervezett időpontja előtt néhány nappal közölték Michellel, hogy a 14 napos körutazás elmarad. Az eredeti csomag helyett felajánlottak neki egy egyhetes tengerparti üdüléssel induló és 10 napos körutazással záruló utat. Michel csalódottan fogadta a hírt, mert egyrészt nem akarta az utat tengerparti üdüléssel kezdeni, másrészt a rövidebb körutazás nem tartalmazta az őt legjobban érdeklő helyszínek mindegyikét. Azt a tanácsot kapta valakitől, hogy forduljon a belgiumi Európai Fogyasztói Központhoz. A központ munkatársai felvilágosították arról, hogy 3 lehetőség közül választhat:

 • elfogadhatja az új ajánlatot, ebben az esetben viszont az utazásszervezőnek megfelelő összegű árengedményt kell biztosítania a számára,
 • másik utazási csomagot kérhet az utazásszervezőtől, vagy
 • lemondhatja a teljes utat, mely esetben teljes költség-visszatérítés illeti meg, sőt, esetlegesen akár kártérítés is.

A kapott információkkal „felfegyverkezve" Michel felvette a kapcsolatot az utazásszervezővel, és sikerült elérnie, hogy 50%-os árengedményt kapjon az eredeti vételárból, így végül az első lehetőség mellett döntött.

Nyilvános konzultációk
  Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz