Utolsó frissítés: 14/12/2022

Autókölcsönzés

Kifejezetten az autókölcsönzésre vonatkozóan nincsenek külön európai uniós szabályok, de az alapvető fogyasztói jogok a más EU-országokban történő autóbérlésre is kiterjednek. Ezek közé a jogok közé tartoznak a következők:

Ha Ön autókölcsönzést tervez, fontos tudnia, hogy különbség van az autókölcsönző cég és az autókölcsönzés közvetítésével foglalkozó szolgáltatók között. A közvetítő szolgáltatók foglalást végeznek az Ön nevében az autókölcsönző cégnél, de nem ők biztosítják a bérautót. Az autókölcsönző vállalat tartozik felelősséggel a szerződés teljesítéséért, kivéve ha a szerződés ezzel ellentétes rendelkezést tartalmaz.

A foglalás lemondására vonatkozó korlátozások

Ha Ön telefonon, e-mailben vagy az interneten bérautót foglal az Európai Unióban, nem jogosult automatikusan arra, hogy a foglalást törölje, és hogy a foglalási díj visszatérítését kérje, bár előfordulhat, hogy az autókölcsönző cég által meghatározott szerződési feltételek ezt lehetővé teszik.

Figyelmeztetés

Az autókölcsönzésre nem vonatkozik az az EU-szabály, mely szerint a fogyasztók a szerződéskötéstől számított 14 napon belül elállhatnak a vásárlástól, illetve lemondhatják rendelésüket.

A megkülönböztetésmentesség elve

Az autókölcsönző cégek szabadon dönthetnek arról, hogy a felmerülő költségek és egyéb tényezők alapján milyen árszabást és szerződéses feltételeket alkalmaznak a különböző EU-országokban. Az uniós szabályok értelmében azonban a szolgáltató nem tehet különbséget ügyfelei között állampolgárságuk, illetve a lakóhelyük szerinti ország alapján – függetlenül attól, hogy az autókölcsönzésre az interneten vagy közvetlenül az autókölcsönző cég irodájában kerül sor.

Konkrét eset

Stefanie Németországban él, és autót akart bérelni Írországban. Az autókölcsönző cég honlapján feltüntetett díj 70 euró volt.

Amikor Stefanie közölte a céggel, hol van a lakóhelye, az ár hirtelen 140 euróra emelkedett. Az eltérő díjszabást a cég azzal indokolta, hogy Stefanie nem írországi lakos.

Stefanie ezt a különbségtételt igazságtalannak tartotta, ezért az Európai Fogyasztói KözponthozKülső honlaphoz vezető link​ fordult, amely közbenjárt az ügyében, és elérte, hogy az autókölcsönző az általa alkalmazott díjszabást összhangba hozza az európai uniós szabályokkal.

Foglalás előtt alaposan tájékozódjon

Autókölcsönzés előtt figyelmesen olvassa el a szerződési feltételeket, különös tekintettel a következőkre:

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Minden kölcsöngépjárműre felelősségbiztosítást kell kötni, és a biztosításnak minden EU-országban érvényesnek kell lennie. A biztosítás árát be kell építeni a kölcsönzés díjába, azt nem lehet külön felszámítani.

Ön ezenfelül kiegészítő (pl. casco) biztosítást is köthet a bérelt járműre, amely más káreseményekre nyújt fedezetet – például arra az esetre, ha a járművezető megsérül, a járműben harmadik fél kárt okoz, a gépjárművet vagy az abban található tárgyakat ellopják, a gépjárművet megrongálják –, illetve jogsegély igénybevételét teszi lehetővé.

Mindenképpen legyen tisztában azzal, hogy a biztosítása milyen károkra terjed ki. Az ezzel kapcsolatos információkat a bérleti szerződés tartalmazza.

Bérelt autó használata külföldön

Ha azt tervezi, hogy bérelt járművét nemcsak belföldön, de más országokban is használni akarja, ezt az autófoglaláskor jeleznie kell a kölcsönzőnek. Ha a kölcsönző hozzájárul ahhoz, hogy a járművet ne csak abban az országban használja, ahol kibérelte, hanem más országokba is ellátogathasson vele, a cég gondoskodni fog arról, hogy Ön megkapja az ehhez szükséges összes okmányokat, és hogy a gépjármű megfelelő biztosítással rendelkezzen, ideértve a külföldi autómentést is.

Ha Ön az EU valamelyik tagállamában él, és egy harmadik, nem uniós országban, például Svájcban bérel autót, különleges szabályok vonatkoznak a kölcsönzött gépjármű uniós országokban való használatára.

Ha Ön a kölcsönzött személygépkocsival uniós és nem uniós országokba – például Svájcból Franciaországba, Németországba, Ausztriába vagy Olaszországba – is utazni fog, erről előzőleg tájékoztatnia kell az autókölcsönzőt. Ebben az esetben az autókölcsönző az uniós vámjogszabályokkal összhangban egy, az EU-ban regisztrált gépjárművet fog az Ön rendelkezésére bocsátani. A svájci autókölcsönző cégek többsége – az uniós vámjogszabályokra figyelemmel – uniós rendszámtáblával rendelkező gépkocsit kölcsönöz az uniós tagországok lakosai számára. Tanácsos azonban előre egyeztetni erről az autókölcsönzővel, ha Ön a Svájcban bérelt autót uniós országokban is használni kívánja.

Az autókölcsönző vállalatnak arról is gondoskodnia kell, hogy az általa kölcsönbe adott gépjármű megfeleljen a helyi vám- és közlekedési előírásoknak azokban az országokban, amelyekbe a bérlő utazni szándékozni vele. Sok országban például kötelező a járművet téli gumival felszerelni az év bizonyos szakaszában.

Mielőtt más uniós országokba utazik, tájékozódjon az ott betartandó közúti közlekedésbiztonsági szabályokról.

A jogosítvány érvényessége

Ha Ön másik uniós országban szeretne autót bérelni és vezetni, azt is ellenőriznie kell, hogy vezetői engedélye érvényes-e az adott EU-tagállamban.

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: