Utolsó frissítés:: 27/03/2019

Késedelmes fizetés

Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkében rögzített lehetőséggel élve kilép az Európai Unióból: Több információ

Az uniós jogszabályok hatálya 2019. március 30-tól nem terjed ki az Egyesült Királyságra, kivéve, ha a megerősített kilépési megállapodás más időpontról rendelkezik vagy ha az Európai Tanács és az Egyesült Királyság egyhangúlag úgy dönt, hogy meghosszabbítja a kétéves tárgyalási időszakot. Arról, hogy a kilépés milyen jogi következményekkel jár a vállalkozásokra nézve, itt olvashat bővebben:

Ha az Ön vállalkozása árut vagy szolgáltatást értékesített ügyfelének (a tranzakció alapját képező kereskedelmi szerződés feltételeinek megfelelően) és nem kapta meg az áru, illetve szolgáltatás ellenértékét a szerződésben rögzített határidőre, cége a tartozás összege után késedelmi kamatra és költségtérítésre jogosult.

Ez vonatkozik minden olyan kereskedelmi ügyletre, melyet az Ön vállalkozása más cégekkel (köztük egyéni vállalkozókkal, ha azok önálló gazdasági vagy szakmai tevékenységük keretében járnak el), illetve hatóságokkal bonyolít le.

Ezek és az alábbiakban ismertetett szabályok nem alkalmazandók:

 • fizetésképtelenségi eljárás esetén (beleértve az adósságátütemezésre irányuló eljárást);
 • kártérítéssel kapcsolatos (például biztosítótársaságok általi) kifizetések esetében;

 

Nekem tartoznak

 

Egy másik vállalkozás tartozik nekem

 

Egy közigazgatási szerv tartozik nekem

 

Egy fogyasztó tartozik nekem

Ön nem jogosult késedelmi kamatra fogyasztó késedelmes fizetése esetén. A fent ismertetett szabályok nem érvényesek a fogyasztókkal szembeni követelésekre. A fogyasztókkal fennálló jogvitákkal kapcsolatban az alábbi oldalakon tájékozódhat részletesebben:

 

Vállalkozásom székhelye egy uniós országban van, és a cég, amely tartozik nekem, ugyanebben az országban működik.

Milyen jogok illetik meg Önt?

Ha Ön eleget tett szerződéses és jogi kötelezettségeinek, és az ügyfél felelős a késedelemért (mely nem tőle független körülményeknek tudható be), az Ön cége késedelmi kamatra és az adósságbehajtási költségek megtérítésére jogosult.

Mikortól jár késedelmi kamat?

Késedelmi kamat a szerződésben rögzített esedékességet követő naptól kezdődően jár.

Ha az Ön ügyféllel kötött szerződésében nincs rögzítve fizetési határidő, a késedelmi kamat 30 nappal azután válik automatikusan esedékessé, hogy az ügyfél kézhez kapta az Ön számláját vagy a fizetési kérelmet.

Ha nem állapítható meg a számla kézhezvételének időpontja, késedelmi kamat az áruk átvétele, illetve a szolgáltatások teljesítése után 30 naptári nappal számítható fel.

Ha az ügyfél az áru átvételét vagy a szolgáltatás teljesítését megelőzően kapja kézhez a számlát, a 30 napos időszak az áru átvételének vagy a szolgáltatás teljesítésének napját követően veszi kezdetét.

Mekkora késedelmi kamat számítható fel?

Ön a szerződésben meghatározott késedelmi kamatot számíthatja fel ügyfelének késedelmes fizetés esetén. Ha a szerződés nem rendelkezik erről, a jogszabályban előírt mérték alkalmazandó.

Törvényes kamatlábak az egyes országokban

Uniós ország 2019. január 1. – 2019. június 30.
Ausztria 8,58
Belgium 8,00
Bulgária 10,00
Horvátország 9,09
Ciprus 8,00
Csehország 9,75
Dánia 8,05
Észtország 8,00
Finnország 8,00
Franciaország 10,00
Németország 8,12
Görögország 8,00
Magyarország 8,90
Írország 8,00
Olaszország 8,00
Lettország 8,00
Litvánia 8,00
Luxemburg 8,00
Málta 8,00
Hollandia 8,00
Lengyelország 9,50
Portugália 8,00
Románia 9,75
Szlovákia 8,00
Szlovénia 8,00
Spanyolország 8,00
Svédország 7,50
Egyesült Királyság 8,75

A kalkulátor segítségével utánanézhet, milyen mértékű kamatra jogosult.

 

A behajtási költségek megtérítése

Az esedékes kamaton felül Ön 40 euró (vagy más pénznem esetén annak megfelelő) átalányösszegű költségtérítésre jogosult minden késedelmesen fizetett számla után (egyes EU-országokban ez az összeg a számlaérték alapján számítva magasabb lehet).

Ha az adósság behajtására fordított költségek (pl. adminisztratív költségek, behajtási vagy ügyvédi díjak) meghaladják ezt az összeget, az Ön vállalkozása észszerű mértékű kiegészítő költségtérítésre tarthat igényt.

Hozzáadottérték-adó (héa, Magyarországon: általános forgalmi adó, áfa)

A kamatot az adósság bruttó – hozzáadottérték-adóval növelt – összegére kell felszámítani, de maga a kamat nem héaköteles.

Hogyan lehet behajtani az adósságot?

 1. Nyújtsa be a késedelmi kamatot és a költségtérítés összegét is tartalmazó számlát ügyfelének.
 2. Lépjen kapcsolatba egy olyan nemzeti szervvel, amely segíthet az adósság behajtásában.
 3. Bízzon meg egy adósságbehajtással foglalkozó ügynökséget.
 4. Szerezzen be egy végrehajtható jogcímet (határozatot, ítéletet, végzést) egy nemzeti bíróságtól.

 

Vállalkozásom székhelye egy uniós országban van, és a cég, amely tartozik nekem, egy másik uniós országban működik .

A szerződésre a felek által választott jog az irányadó. Ezért fontos utánanézni, melyik ország joga alkalmazandó az Ön cége által kötött szerződésre.

Ha a szerződés nem tartalmaz erre vonatkozó rendelkezést, a késedelmes fizetésre vonatkozó szabályokat a hitelező szokásos tartózkodási helye szerinti ország joga határozza meg.

Ez a szabály áruk értékesítésére és szolgáltatások nyújtására egyaránt érvényes.

Ha az Ön vállalkozása által kötött szerződésre olyan ország joga vonatkozik, amely nem tagja az EU-nak, előfordulhat, hogy az alábbi szabályok nem alkalmazandók.

Milyen jogok illetik meg Önt?

Ha Ön eleget tett szerződéses és jogi kötelezettségeinek, és az ügyfél felelős a késedelemért (mely nem tőle független körülményeknek tudható be), az Ön cége késedelmi kamatra és az adósságbehajtási költségek megtérítésére jogosult.

Mikortól jár késedelmi kamat?

Késedelmi kamat a szerződésben rögzített esedékességet követő naptól kezdődően jár.

Ha az Ön ügyféllel kötött szerződésében nincs rögzítve fizetési határidő, a késedelmi kamat 30 nappal azután válik automatikusan esedékessé, hogy az ügyfél kézhez kapta az Ön számláját vagy a fizetési kérelmet.

Ha nem állapítható meg a számla kézhezvételének időpontja, késedelmi kamat az áruk átvétele, illetve a szolgáltatások teljesítése után 30 naptári nappal számítható fel.

Ha az ügyfél az áru átvételét vagy a szolgáltatás teljesítését megelőzően kapja kézhez a számlát, a 30 napos időszak az áru átvételének vagy a szolgáltatás teljesítésének napját követően veszi kezdetét.

Mekkora késedelmi kamat számítható fel?

Ön a szerződésben meghatározott késedelmi kamatot számíthatja fel ügyfelének késedelmes fizetés esetén. Ha a szerződés nem rendelkezik erről, a jogszabályban előírt mérték alkalmazandó.

Törvényes kamatlábak az egyes országokban

Uniós ország 2019. január 1. – 2019. június 30.
Ausztria 8,58
Belgium 8,00
Bulgária 10,00
Horvátország 9,09
Ciprus 8,00
Csehország 9,75
Dánia 8,05
Észtország 8,00
Finnország 8,00
Franciaország 10,00
Németország 8,12
Görögország 8,00
Magyarország 8,90
Írország 8,00
Olaszország 8,00
Lettország 8,00
Litvánia 8,00
Luxemburg 8,00
Málta 8,00
Hollandia 8,00
Lengyelország 9,50
Portugália 8,00
Románia 9,75
Szlovákia 8,00
Szlovénia 8,00
Spanyolország 8,00
Svédország 7,50
Egyesült Királyság 8,75

A kalkulátor segítségével utánanézhet, milyen mértékű kamatra jogosult.

 

A behajtási költségek megtérítése

Az esedékes kamaton felül Ön 40 euró (vagy más pénznem esetén annak megfelelő) átalányösszegű költségtérítésre jogosult minden késedelmesen fizetett számla után (egyes EU-országokban ez az összeg a számlaérték alapján számítva magasabb lehet).

Ha az adósság behajtására fordított költségek (pl. adminisztratív költségek, behajtási vagy ügyvédi díjak) meghaladják ezt az összeget, az Ön vállalkozása észszerű mértékű kiegészítő költségtérítésre tarthat igényt.

Hogyan lehet behajtani az adósságot?

 1. Nyújtsa be a késedelmi kamatot és a költségtérítés összegét is tartalmazó számlát ügyfelének.
 2. Lépjen kapcsolatba az Enterprise Europe Network hálózat helyi tagjával.
 3. Olvassa el a tagországközi hitel- és kárigénykezelésről szóló útmutatót.
 4. Nézzen utána, hogy a tagállamközi követelésbehajtásra vonatkozó uniós szabályok valamelyike alkalmazandó-e az Ön esetében.
 5. Bízzon meg egy adósságbehajtással foglalkozó ügynökséget.

 

Vállalkozásom székhelye egy uniós országban van, és a közigazgatási szerv, amely tartozik nekem, ugyanebben az országban működik.

Milyen jogok illetik meg Önt?

Ha Ön eleget tett szerződéses és jogi kötelezettségeinek, és az ügyfél felelős a késedelemért (mely nem tőle független körülményeknek tudható be), az Ön cége késedelmi kamatra és az adósságbehajtási költségek megtérítésére jogosult.

Mikortól jár késedelmi kamat?

Késedelmi kamat a szerződésben rögzített esedékességet követő naptól kezdődően jár.

Ha az Ön ügyféllel kötött szerződésében nincs rögzítve fizetési határidő, a késedelmi kamat 30 nappal azután válik automatikusan esedékessé, hogy az ügyfél kézhez kapta az Ön számláját vagy a fizetési kérelmet.

Ha nem állapítható meg a számla kézhezvételének időpontja, késedelmi kamat az áruk átvétele, illetve a szolgáltatások teljesítése után 30 naptári nappal számítható fel.

Ha az ügyfél az áru átvételét vagy a szolgáltatás teljesítését megelőzően kapja kézhez a számlát, a 30 napos időszak az áru átvételének vagy a szolgáltatás teljesítésének napját követően veszi kezdetét.

Mekkora késedelmi kamat számítható fel?

Ön a jogszabályban előírt kamatlábnak megfelelő kamatot számíthatja fel adósának.

Törvényes kamatlábak az egyes országokban

Uniós ország 2019. január 1. – 2019. június 30.
Ausztria 8,58
Belgium 8,00
Bulgária 10,00
Horvátország 9,09
Ciprus 8,00
Csehország 9,75
Dánia 8,05
Észtország 8,00
Finnország 8,00
Franciaország 10,00
Németország 8,12
Görögország 8,00
Magyarország 8,90
Írország 8,00
Olaszország 8,00
Lettország 8,00
Litvánia 8,00
Luxemburg 8,00
Málta 8,00
Hollandia 8,00
Lengyelország 9,50
Portugália 8,00
Románia 9,75
Szlovákia 8,00
Szlovénia 8,00
Spanyolország 8,00
Svédország 7,50
Egyesült Királyság 8,75

A kalkulátor segítségével utánanézhet, milyen mértékű kamatra jogosult.

 

A behajtási költségek megtérítése

Az esedékes kamaton felül Ön 40 euró (vagy más pénznem esetén annak megfelelő) átalányösszegű költségtérítésre jogosult minden késedelmesen fizetett számla után (egyes EU-országokban ez az összeg a számlaérték alapján számítva magasabb lehet).

Ha az adósság behajtására fordított költségek (pl. adminisztratív költségek, behajtási vagy ügyvédi díjak) meghaladják ezt az összeget, az Ön vállalkozása észszerű mértékű kiegészítő költségtérítésre tarthat igényt.

Hogyan lehet behajtani az adósságot?

 1. Nyújtsa be a késedelmi kamatot és a költségtérítés összegét is tartalmazó számlát ügyfelének.
 2. Forduljon a nemzeti ombudsmanhoz vagy valamelyik nemzeti bírósághoz.

Figyelem: ha egy közigazgatási szerv rendszeresen késve fizet az Ön cégének, Ön hivatalos panaszt nyújthat be az Európai Bizottsághoz.

 

Vállalkozásom székhelye egy uniós országban van, és a közigazgatási szerv, amely tartozik nekem, egy másik uniós országban működik.

A szerződésre a felek által választott jog az irányadó. Ezért fontos utánanézni, melyik ország joga alkalmazandó az Ön cége által kötött szerződésre.

Milyen jogok illetik meg Önt?

Ha Ön eleget tett szerződéses és jogi kötelezettségeinek, és az ügyfél felelős a késedelemért (mely nem tőle független körülményeknek tudható be), az Ön cége késedelmi kamatra és az adósságbehajtási költségek megtérítésére jogosult.

Mikortól jár késedelmi kamat?

Késedelmi kamat a szerződésben rögzített esedékességet követő naptól kezdődően jár.

Ha az Ön ügyféllel kötött szerződésében nincs rögzítve fizetési határidő, a késedelmi kamat 30 nappal azután válik automatikusan esedékessé, hogy az ügyfél kézhez kapta az Ön számláját vagy a fizetési kérelmet.

Ha nem állapítható meg a számla kézhezvételének időpontja, késedelmi kamat az áruk átvétele, illetve a szolgáltatások teljesítése után 30 naptári nappal számítható fel.

Ha az ügyfél az áru átvételét vagy a szolgáltatás teljesítését megelőzően kapja kézhez a számlát, a 30 napos időszak az áru átvételének vagy a szolgáltatás teljesítésének napját követően veszi kezdetét.

Mekkora késedelmi kamat számítható fel?

Ön a jogszabályban előírt kamatlábnak megfelelő kamatot számíthatja fel adósának.

Törvényes kamatlábak az egyes országokban

Uniós ország 2019. január 1. – 2019. június 30.
Ausztria 8,58
Belgium 8,00
Bulgária 10,00
Horvátország 9,09
Ciprus 8,00
Csehország 9,75
Dánia 8,05
Észtország 8,00
Finnország 8,00
Franciaország 10,00
Németország 8,12
Görögország 8,00
Magyarország 8,90
Írország 8,00
Olaszország 8,00
Lettország 8,00
Litvánia 8,00
Luxemburg 8,00
Málta 8,00
Hollandia 8,00
Lengyelország 9,50
Portugália 8,00
Románia 9,75
Szlovákia 8,00
Szlovénia 8,00
Spanyolország 8,00
Svédország 7,50
Egyesült Királyság 8,75

A kalkulátor segítségével utánanézhet, milyen mértékű kamatra jogosult.

 

A behajtási költségek megtérítése

Az esedékes kamaton felül Ön 40 euró (vagy más pénznem esetén annak megfelelő) átalányösszegű költségtérítésre jogosult minden késedelmesen fizetett számla után (egyes EU-országokban ez az összeg a számlaérték alapján számítva magasabb lehet).

Ha az adósság behajtására fordított költségek (pl. adminisztratív költségek, behajtási vagy ügyvédi díjak) meghaladják ezt az összeget, az Ön vállalkozása észszerű mértékű kiegészítő költségtérítésre tarthat igényt.

Hogyan lehet behajtani az adósságot?

 1. Nyújtsa be a késedelmi kamatot és a költségtérítés összegét is tartalmazó számlát ügyfelének.
 2. Forduljon a SOLVIT-hoz.

Figyelem: ha egy közigazgatási szerv rendszeresen késve fizet az Ön cégének, Ön hivatalos panaszt nyújthat be az Európai Bizottsághoz.

 

Kapcsolódó témák

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Helyi vállalkozástámogatás - Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Oldal megosztása: