Utolsó frissítés: 17/02/2023

Késedelmes fizetés

Ha az Ön vállalkozása árut vagy szolgáltatást értékesített ügyfelének (a tranzakció alapját képező kereskedelmi szerződés feltételeinek megfelelően) és nem kapta meg az áru, illetve szolgáltatás ellenértékét a szerződésben rögzített határidőre, cége a tartozás összege után késedelmi kamatra és költségtérítésre jogosult.

Ez vonatkozik minden olyan kereskedelmi ügyletre, melyet az Ön vállalkozása más cégekkel (köztük egyéni vállalkozókkal, ha azok önálló gazdasági vagy szakmai tevékenységük keretében járnak el), illetve hatóságokkal bonyolít le.

Figyelmeztetés

Ezek és az alábbiakban ismertetett szabályok nem alkalmazandók a következő esetekben:

  • fizetésképtelenségi eljárás esetén (beleértve az adósságátütemezésre irányuló eljárást);
  • kártérítéssel kapcsolatos (például biztosítótársaságok általi) kifizetések esetében.

Számítsa ki a kamatkalkulátorral , milyen összegű kamatra jogosult késedelmes fizetés esetén, illetve részletesebb tudnivalókért kattintson az Ön helyzetének megfelelően a lenti linkek valamelyikére.

Nekem tartoznak

Egy másik vállalkozás tartozik nekem

Egy közigazgatási szerv tartozik nekem

Egy fogyasztó tartozik nekem

Ön nem jogosult késedelmi kamatra fogyasztó késedelmes fizetése esetén. A fent ismertetett szabályok nem alkalmazandóak a fogyasztókkal szembeni követelésekre. A fogyasztókkal fennálló jogvitákkal kapcsolatban az alábbi oldalakon tájékozódhat részletesebben:

Vállalkozásom székhelye egy uniós országban (ebben az esetben: a 27 uniós tagállam) van, és a cég, amely tartozik nekem, ugyanebben az országban működik.

Kamatszámítás

Ha Ön eleget tett szerződéses és jogi kötelezettségeinek, és az ügyfél felelős a késedelemért (vagyis az nem tőle független körülményeknek tudható be), az Ön cége késedelmi kamatra és az adósságbehajtási költségek megtérítésére jogosult.

Mikortól jár késedelmi kamat?

Késedelmi kamat a szerződésben rögzített esedékességet követő naptól kezdődően jár.

Ha az Ön ügyféllel kötött szerződésében nincs rögzítve fizetési határidő, a késedelmi kamat 30 nappal azután válik automatikusan esedékessé, hogy az ügyfél kézhez kapta az Ön számláját vagy a fizetési kérelmet.

Ha nem állapítható meg a számla kézhezvételének időpontja, késedelmi kamat az áruk átvétele, illetve a szolgáltatások teljesítése utáni 30. naptári naptól kezdve számítható fel.

Ha az ügyfél az áru átvételét vagy a szolgáltatás teljesítését megelőzően kapja kézhez a számlát, a 30 napos időszak az áru átvételének vagy a szolgáltatás teljesítésének napját követően veszi kezdetét.

Mekkora késedelmi kamat számítható fel?

Ön a szerződésben meghatározott késedelmi kamatot számíthatja fel ügyfelének késedelmes fizetés esetén. Ha a szerződés nem rendelkezik erről, a jogszabályban előírt mérték alkalmazandó.

Törvényes kamatlábak az egyes országokban

Uniós ország 2023. január 1. – 2023. június 30
Ausztria 11,08
Belgium 10,50
Bulgária 10,00
Horvátország 10,50
Ciprus 10,50
Csehország 15,00
Dánia 9,90
Észtország 10,50
Finnország 10,50
Franciaország 12,50
Németország 10,62
Görögország 10,50
Magyarország 21,00
Írország 10,50
Olaszország 10,50
Lettország 10,50
Litvánia 10,50
Luxemburg 10,50
Málta 10,50
Hollandia 12,50
Lengyelország (egészségügyi ágazat) 14,75
Lengyelország (más ágazatok) 16,75
Portugália 10,50
Románia 15,00
Szlovákia 10,50
Szlovénia 10,50
Spanyolország 10,50
Svédország 11,00

A kalkulátor segítségével kiszámolhatja, milyen mértékű kamatra jogosult.

A behajtási költségek megtérítése

Az esedékes kamaton felül Ön 40 euró (vagy más pénznem esetén annak megfelelő) átalányösszegű költségtérítésre jogosult minden késedelmesen fizetett számla után (egyes EU-országokban ez az összeg a számlaérték alapján számítva magasabb lehet).

Ha az adósság behajtására fordított költségek (pl. adminisztratív költségek, behajtási vagy ügyvédi díjak) meghaladják ezt az összeget, az Ön vállalkozása észszerű mértékű kiegészítő költségtérítésre tarthat igényt.

Általános forgalmi adó (áfa)

A kamatot az adósság bruttó – áfával növelt – összegére kell felszámítani, de maga a kamat nem áfaköteles.

Hogyan lehet behajtani az adósságot?

Vállalkozásom székhelye egy uniós országban van, és a cég, amely tartozik nekem, egy másik uniós országban működik.Ebben az esetben a 28 uniós tagállam + Izland, Liechtenstein, Norvégia és SvájcEbben az esetben a 28 uniós tagállam + Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc

A szerződésre a felek által választott jog az irányadó. Ezért fontos utánanézni, melyik ország joga alkalmazandó az Ön cége által kötött szerződésre.

Ha a szerződés nem tartalmaz erre vonatkozó rendelkezést, a késedelmes fizetésre vonatkozó szabályokat a hitelező szokásos tartózkodási helye szerinti ország joga határozza meg.

Ez a szabály áruk értékesítésére és szolgáltatások nyújtására egyaránt érvényes.

Figyelmeztetés

Ha az Ön vállalkozása által kötött szerződésre olyan ország joga vonatkozik, amely nem tagja az EU-nak, előfordulhat, hogy az alábbi szabályok nem alkalmazandók .

Kamatszámítás

Ha Ön eleget tett szerződéses és jogi kötelezettségeinek, és az ügyfél felelős a késedelemért (vagyis az nem tőle független körülményeknek tudható be), az Ön cége késedelmi kamatra és az adósságbehajtási költségek megtérítésére jogosult.

Mikortól jár késedelmi kamat?

Késedelmi kamat a szerződésben rögzített esedékességet követő naptól kezdődően jár.

Ha az Ön ügyféllel kötött szerződésében nincs rögzítve fizetési határidő, a késedelmi kamat 30 nappal azután válik automatikusan esedékessé, hogy az ügyfél kézhez kapta az Ön számláját vagy a fizetési kérelmet.

Ha nem állapítható meg a számla kézhezvételének időpontja, késedelmi kamat az áruk átvétele, illetve a szolgáltatások teljesítése utáni 30. naptári naptól kezdve számítható fel.

Ha az ügyfél az áru átvételét vagy a szolgáltatás teljesítését megelőzően kapja kézhez a számlát, a 30 napos időszak az áru átvételének vagy a szolgáltatás teljesítésének napját követően veszi kezdetét.

Mekkora késedelmi kamat számítható fel?

Ön a szerződésben meghatározott késedelmi kamatot számíthatja fel ügyfelének késedelmes fizetés esetén. Ha a szerződés nem rendelkezik erről, a jogszabályban előírt mérték alkalmazandó.

Törvényes kamatlábak az egyes országokban

Uniós ország 2023. január 1. – 2023. június 30
Ausztria 11,08
Belgium 10,50
Bulgária 10,00
Horvátország 10,50
Ciprus 10,50
Csehország 15,00
Dánia 9,90
Észtország 10,50
Finnország 10,50
Franciaország 12,50
Németország 10,62
Görögország 10,50
Magyarország 21,00
Írország 10,50
Olaszország 10,50
Lettország 10,50
Litvánia 10,50
Luxemburg 10,50
Málta 10,50
Hollandia 12,50
Lengyelország (egészségügyi ágazat) 14,75
Lengyelország (más ágazatok) 16,75
Portugália 10,50
Románia 15,00
Szlovákia 10,50
Szlovénia 10,50
Spanyolország 10,50
Svédország 11,00

A kalkulátor segítségével kiszámolhatja, milyen mértékű kamatra jogosult.

A behajtási költségek megtérítése

Az esedékes kamaton felül Ön 40 euró (vagy más pénznem esetén annak megfelelő) átalányösszegű költségtérítésre jogosult minden késedelmesen fizetett számla után (egyes EU-országokban ez az összeg a számlaérték alapján számítva magasabb lehet).

Ha az adósság behajtására fordított költségek (pl. adminisztratív költségek, behajtási vagy ügyvédi díjak) meghaladják ezt az összeget, az Ön vállalkozása észszerű mértékű kiegészítő költségtérítésre tarthat igényt.

Hogyan lehet behajtani az adósságot?

Vállalkozásom székhelye egy uniós országban (ebben az esetben: a 27 uniós tagállam) van, és a közigazgatási szerv, amely tartozik nekem, ugyanebben az országban működik.

Kamatszámítás

Ha Ön eleget tett szerződéses és jogi kötelezettségeinek, és az ügyfél felelős a késedelemért (vagyis az nem tőle független körülményeknek tudható be), az Ön cége késedelmi kamatra és az adósságbehajtási költségek megtérítésére jogosult.

Mikortól jár késedelmi kamat?

Késedelmi kamat a szerződésben rögzített esedékességet követő naptól kezdődően jár.

Ha az Ön ügyféllel kötött szerződésében nincs rögzítve fizetési határidő, a késedelmi kamat 30 nappal azután válik automatikusan esedékessé, hogy az ügyfél kézhez kapta az Ön számláját vagy a fizetési kérelmet.

Ha nem állapítható meg a számla kézhezvételének időpontja, késedelmi kamat az áruk átvétele, illetve a szolgáltatások teljesítése utáni 30. naptári naptól kezdve számítható fel.

Ha az ügyfél az áru átvételét vagy a szolgáltatás teljesítését megelőzően kapja kézhez a számlát, a 30 napos időszak az áru átvételének vagy a szolgáltatás teljesítésének napját követően veszi kezdetét.

Mekkora késedelmi kamat számítható fel?

Ön a jogszabályban előírt kamatlábnak megfelelő kamatot számíthatja fel adósának.

Törvényes kamatlábak az egyes országokban

Uniós ország 2023. január 1. – 2023. június 30
Ausztria 11,08
Belgium 10,50
Bulgária 10,00
Horvátország 10,50
Ciprus 10,50
Csehország 15,00
Dánia 9,90
Észtország 10,50
Finnország 10,50
Franciaország 12,50
Németország 10,62
Görögország 10,50
Magyarország 21,00
Írország 10,50
Olaszország 10,50
Lettország 10,50
Litvánia 10,50
Luxemburg 10,50
Málta 10,50
Hollandia 12,50
Lengyelország (egészségügyi ágazat) 14,75
Lengyelország (más ágazatok) 16,75
Portugália 10,50
Románia 15,00
Szlovákia 10,50
Szlovénia 10,50
Spanyolország 10,50
Svédország 11,00

A kalkulátor segítségével kiszámolhatja, milyen mértékű kamatra jogosult.

A behajtási költségek megtérítése

Az esedékes kamaton felül Ön 40 euró (vagy más pénznem esetén annak megfelelő) átalányösszegű költségtérítésre jogosult minden késedelmesen fizetett számla után (egyes EU-országokban ez az összeg a számlaérték alapján számítva magasabb lehet).

Ha az adósság behajtására fordított költségek (pl. adminisztratív költségek, behajtási vagy ügyvédi díjak) meghaladják ezt az összeget, az Ön vállalkozása észszerű mértékű kiegészítő költségtérítésre tarthat igényt.

Hogyan lehet behajtani az adósságot?

Figyelem: ha egy közigazgatási szerv rendszeresen késve fizet az Ön cégének, Ön hivatalos panaszt nyújthat be az Európai Bizottsághoz.

Vállalkozásom székhelye egy uniós országban (ebben az esetben: a 27 uniós tagállam) van, és a közigazgatási szerv, amely tartozik nekem, egy másik uniós országban (Ebben az esetben a 28 uniós tagállam + Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc) működik.

A szerződésre a felek által választott jog az irányadó. Ezért fontos utánanézni, melyik ország joga alkalmazandó az Ön cége által kötött szerződésre.

Kamatszámítás

Ha Ön eleget tett szerződéses és jogi kötelezettségeinek, és az ügyfél felelős a késedelemért (vagyis az nem tőle független körülményeknek tudható be), az Ön cége késedelmi kamatra és az adósságbehajtási költségek megtérítésére jogosult.

Mikortól jár késedelmi kamat?

Késedelmi kamat a szerződésben rögzített esedékességet követő naptól kezdődően jár.

Ha az Ön ügyféllel kötött szerződésében nincs rögzítve fizetési határidő, a késedelmi kamat 30 nappal azután válik automatikusan esedékessé, hogy az ügyfél kézhez kapta az Ön számláját vagy a fizetési kérelmet.

Ha nem állapítható meg a számla kézhezvételének időpontja, késedelmi kamat az áruk átvétele, illetve a szolgáltatások teljesítése utáni 30. naptári naptól kezdve számítható fel.

Ha az ügyfél az áru átvételét vagy a szolgáltatás teljesítését megelőzően kapja kézhez a számlát, a 30 napos időszak az áru átvételének vagy a szolgáltatás teljesítésének napját követően veszi kezdetét.

Mekkora késedelmi kamat számítható fel?

Ön a jogszabályban előírt kamatlábnak megfelelő kamatot számíthatja fel adósának.

Törvényes kamatlábak az egyes országokban

Uniós ország 2023. január 1. – 2023. június 30
Ausztria 11,08
Belgium 10,50
Bulgária 10,00
Horvátország 10,50
Ciprus 10,50
Csehország 15,00
Dánia 9,90
Észtország 10,50
Finnország 10,50
Franciaország 12,50
Németország 10,62
Görögország 10,50
Magyarország 21,00
Írország 10,50
Olaszország 10,50
Lettország 10,50
Litvánia 10,50
Luxemburg 10,50
Málta 10,50
Hollandia 12,50
Lengyelország (egészségügyi ágazat) 14,75
Lengyelország (más ágazatok) 16,75
Portugália 10,50
Románia 15,00
Szlovákia 10,50
Szlovénia 10,50
Spanyolország 10,50
Svédország 11,00

A kalkulátor segítségével kiszámíthatja, milyen mértékű kamatra jogosult.

A behajtási költségek megtérítése

Az esedékes kamaton felül Ön 40 euró (vagy más pénznem esetén annak megfelelő) átalányösszegű költségtérítésre jogosult minden késedelmesen fizetett számla után (egyes EU-országokban ez az összeg a számlaérték alapján számítva magasabb lehet).

Ha az adósság behajtására fordított költségek (pl. adminisztratív költségek, behajtási vagy ügyvédi díjak) meghaladják ezt az összeget, az Ön vállalkozása észszerű mértékű kiegészítő költségtérítésre tarthat igényt.

Hogyan lehet behajtani az adósságot?

Figyelem: ha egy közigazgatási szerv rendszeresen késve fizet az Ön cégének, Ön hivatalos panaszt nyújthat be az Európai Bizottsághoz.

Kamatkalkulátor

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Igénybe veheti támogató szolgálat kereső is, ahol elirányítjuk az Önnek leginkább megfelelő segítségnyújtó szolgálathoz.

Oldal megosztása: