Utolsó frissítés: 19/12/2022

Járművezetői engedély megszerzése az Európai Unióban

Ha uniós jogosítványt akar szerezni en , Önnek:

Szokásos tartózkodási hely

Ön csak abban az országban kaphat jogosítványt, ahol életvitelszerűen tartózkodik. Általános szabályként ez az az ország, ahol Ön személyes kötelékek vagy munkavégzés végett legalább 185 napot tölt minden naptári évben.

Előfordulhat, hogy valakinek egyszerre két vagy több uniós országban vannak személyes vagy munkával kapcsolatos kötődései. Ilyenkor az az ország számít szokásos tartózkodási helynek, ahová személyes kötelékek fűzik – feltéve, hogy rendszeresen visszatér oda. Ez utóbbi feltétel nem alkalmazandó azokra, akik meghatározott időtartamra szóló feladat végrehajtása céljából költöznek egy időre valamelyik uniós tagállamba.

Ha Ön azért költözik külföldre, hogy ott főiskolai vagy egyetemi tanulmányokat folytasson, szokásos tartózkodási helye nem változik meg. Ennek ellenére igényelhet vezetői engedélyt a fogadó országban, ha bizonyítani tudja, hogy legalább 6 hónapja ott tanul.

Alsó korhatárra vonatkozó követelmény

Ahhoz, hogy jogosítványt szerezhessen, meg kell felelnie az alsó korhatárra vonatkozó követelménynek. Egyes uniós országok az alábbiaktól eltérő életkor betöltését követelik meg, és előfordulhat az is, hogy további követelmények is kapcsolódnak az alsó korhatárhoz. Felső korhatár nincs. Vezetői engedélyét Ön mindaddig megtarthatja, amíg orvosa igazolja, hogy egészségileg alkalmas a vezetésre.

Életkor A vezetői engedély típusa
16 év

Robogó, AM kategória

Könnyű motorkerékpár, A1 kategória

Négykerekű motorkerékpár, B1 kategória

18 év

Motorkerékpár (teljesítménykorlátozással), A2 kategória

A2 kategóriás jogosítvány megszerzéséhez rendszerint A1 kategóriás jogosítvánnyal vezethető motorkerékpárral szerzett, legalább 2 éves tapasztalatra van szükség. Bizonyos életkor – általában 24 év – fölött közvetlenül is megszerezhető.

Személygépkocsi, B, BE kategória.

Közepes méretű gépjármű, C1, C1E kategória

20 év

Motorkerékpár (teljesítménykorlátozás nélkül), A kategória

A kategóriájú jogosítvány megszerzésének rendszerint az az előfeltétele, hogy az igénylő legalább 2 éve rendelkezzen A2 kategóriájú jogosítvánnyal. Bizonyos életkor – általában 24 év – fölött közvetlenül is megszerezhető.

21 év

Nagyméretű gépjármű, C, CE kategória

Kisbusz, D1, D1E kategória

24 év

Busz, D, DE kategória

Egészségügyi alkalmassági feltételek

A vezetői engedély kiállítása előtt az illetékes hatóságok ellenőrzik azt is, hogy Ön egészségileg alkalmas-e a vezetésre. Néhány országban a jogosítvány megújításához minden alkalommal, más országokban bizonyos életkoron felül orvosi vizsgálaton kell átesni. A tehergépkocsi- és buszvezetőknek 5 évente kell egészségügyi alkalmassági vizsgálaton részt venniük.

Járművezetői vizsga és a vizsgabiztosok

A járművezetői vizsga letételéhez szükséges tanfolyamokra, az autósiskolákra és a járművezető-oktatókra vonatkozóan nem léteznek egységes európai uniós szabályok. Uniós minimumkövetelmények vonatkoznak azonban:

Ha Ön megfelel az összes szükséges követelménynek, az illetékes hatóság kibocsátja Önnek a vezetői engedélyt. Ennek 2013 óta egységes a formátuma az EU valamennyi országában: különleges biztonsági jellemzőkkel rendelkező, hitelkártya-méretű fényképes kártya.

A 2013 előtt kibocsátott vezetői engedélyek en Külső honlaphoz vezető link még érvényesek. A linkre kattintva után lehet nézni annak, hogy néznek ki, melyek a biztonsági jellemzőik, milyen jogosultságok és járműkategóriák szerepelnek rajtuk.

Az egyes tagállamokban érvényben lévő szabályok

Itt utánanézhet annak, hogy az Ön lakóhelye szerinti országban milyen szabályok vonatkoznak a gépjárművezetői oktatásra és vizsgára, és milyen követelmények vannak életben az alsó korhatár és az egészségügyi alkalmasság tekintetében.

Ország kiválasztása

Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a külső webhelyek tartalmáért.

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: