Nazadnje pregledano: 11/02/2019

Izdaja vozniškega dovoljenja v EU

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Združeno kraljestvo je še vedno polnopravna članica EU, pravice in obveznosti se še naprej v celoti uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem:

Vozniško dovoljenje EU izdajo posameznikom, ki morajo:

Predpisi o priznavanju in veljavnosti vozniških dovoljenj v EU.

Kraj običajnega prebivališča

Za dovoljenje lahko zaprosite samo v državi, kjer navadno prebivate.

To pomeni, da zaradi osebnih vezi ali delovnih obveznosti tam preživite najmanj 185 dni v koledarskem letu.

Če vas osebne vezi ali delovne obveznosti vežejo na dve ali več držav EU, bo za vaše običajno prebivališče veljal kraj, kjer so vaše osebne vezi (pod pogojem, da se tja redno vračate). Tega pogoja ni treba izpolnjevati, če v drugi državi EU živite zaradi opravljanja začasnega dela.

Če se v tujino preselite zaradi študija, se kraj običajnega prebivališča zaradi tega ne spremeni. Vendar lahko vseeno zaprosite za vozniško dovoljenje v tej državi EU, če dokažete, da tam študirate že najmanj 6 mesecev.

Pogoji glede starosti

Predpisana starost za posamezne kategorije vozil:

Kategorija

Tip vozila

Najnižja starost

AM
A1
B1

Mopedi
Lahka motorna kolesa
Kvadricikli

16

A2
B, BE
C1, C1E

Standardno motorno kolo
Avtomobili
Srednje velika vozila

18

A

Težko motorno kolo

20

C, CE
D1, D1E

Tovorna vozila
Minibusi

21

D, DE

Avtobusi

24

V posameznih državah EU je predpisana starost lahko višja ali nižja oziroma veljajo nekatere dodatne zahteve.

Praviloma sta za pridobitev dovoljenja za kategorijo A2 potrebni najmanj dve leti izkušenj z vožnjo motornega kolesa kategorije A1.

Za pridobitev dovoljenja za kategorijo A sta potrebni najmanj dve leti izkušenj z vožnjo motornega kolesa kategorije A2.

Pri višji predpisani starosti, navadno 24 let, je dovoljenje za želeno kategorijo mogoče pridobiti tudi neposredno.

Za imetnike vozniškega dovoljenja ni zgornje starostne meje. Voznik lahko vozi, dokler je za to telesno in duševno zmožen.

Zdravniško spričevalo

Preden vam pristojni organi v državi EU izdajo vozniško dovoljenje, morajo preveriti, ali ste telesno in duševno zmožni za vožnjo.

Zdravniški pregledi se razlikujejo glede na želeno kategorijo vozila, navadno pa na njih preverijo:

V nekaterih državah je treba opraviti zdravniški pregled pri vsakem podaljšanju vozniškega dovoljenja in po določeni starosti.

Vozniki tovornjaka in avtobusa morajo zdravniški pregled opraviti vsakih 5 let. Redne zdravniške preglede morajo včasih opravljati tudi drugi poklicni vozniki, denimo vozniki taksija in reševalnega vozila.

Učenje vožnje in vozniški izpit

EU nima pravil glede učenja vožnje, šol vožnje in učiteljev vožnje. Vsaka država EU sama ureja način in strukture za usposabljanje voznikov.

Obstajajo pa minimalni standardi EU za:

Informacije po državah

Predpisi glede starosti, zdravniškega spričevala in vozniškega izpita po državah:

Izberite državo

* Nacionalni organi še niso poslali informacij

Evropska komisija ni odgovorna za vsebino zunanjih spletišč.

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: