Nazadnje pregledano: 19/12/2022

Izdaja vozniškega dovoljenja v EU

Vozniško dovoljenje EU en izdajo posameznikom, ki morajo:

Običajno prebivališče

Za dovoljenje morate zaprositi v državi, kjer običajno prebivate. Ponavadi je to država, v kateri zaradi osebnih vezi ali delovnih obveznosti preživite najmanj 185 dni v koledarskem letu.

Če vas osebne vezi ali delovne obveznosti vežejo na dve ali več držav EU, bo za vaše običajno prebivališče veljal kraj, kjer so vaše osebne vezi (pod pogojem, da se tja redno vračate). Tega pogoja ni treba izpolnjevati, če v drugi državi EU živite zaradi opravljanja začasnega dela.

Če se v drugo državo EU preselite zaradi študija, se kraj običajnega prebivališča zaradi tega ne spremeni. Vendar lahko vseeno zaprosite za vozniško dovoljenje v tej državi EU, če lahko dokažete, da tam študirate najmanj 6 mesecev.

Pogoji glede najnižje starosti

Za pridobitev vozniškega dovoljenja morate izpolniti naslednje zahteve glede najnižje starosti. V posameznih državah EU je predpisana starost lahko višja ali nižja oziroma veljajo nekatere dodatne zahteve. Za imetnike vozniškega dovoljenja ni zgornje starostne meje. Voznik lahko vozi, dokler je telesno in duševno zmožen voziti na podlagi zdravniškega spričevala.

Starost Vrsta dovoljenja
16

Mopedi, kategorija AM

Lahka motorna kolesa, kategorija A1

Kvadricikli, kategorija B1

18

Standardna motorna kolesa, kategorija A2

Praviloma sta za pridobitev dovoljenja za kategorijo A2 potrebni najmanj 2 leti izkušenj z vožnjo motornega kolesa kategorije A1. Dovoljenje je mogoče tudi pridobiti neposredno pri višji najnižji starosti, ki je običajno 24 let.

Avtomobili, kategorija B, BE

Srednje velika vozila, kategorija C1, C1E

20

Težka motorna kolesa, kategorija A

Za pridobitev dovoljenja za kategorijo A sta potrebni najmanj 2 leti izkušenj z vožnjo motornega kolesa kategorije A2. Dovoljenje je mogoče tudi pridobiti neposredno pri višji najnižji starosti, ki je običajno 24 let.

21

Tovorna vozila, kategorija C, CE

Minibusi, kategorija D1, D1E

24

Avtobusi, kategorija D, DE

Minimalni zdravstveni pogoji

Preden vam izdajo vozniško dovoljenje, morajo pristojni organi preveriti, ali ste telesno in duševno zmožni za vožnjo. Morda boste morali tudi opraviti zdravniški pregled pri vsakem podaljšanju vozniškega dovoljenja in po določeni starosti. Vozniki tovornjaka in avtobusa morajo zdravniški pregled opraviti vsakih 5 let.

Vozniški izpit in izpitna komisija

EU nima pravil glede učenja vožnje, šol vožnje in učiteljev vožnje. Obstajajo pa minimalni standardi EU za:

Če boste izpolnjevali vse potrebne zahteve, vam bodo izdali vozniško dovoljenje v standardnem formatu EU (v obliki plastične „kreditne kartice" s fotografijo) s posebnimi varnostnimi elementi, ki je od leta 2013 na voljo v vseh državah EU.

Pozanimajte se o vzorcih vozniških dovoljenji, izdanih pred letom 2013, en Odpri na zunanji povezavi ki so trenutno še v veljavi, njihovem izgledu, varnostnih elementih, pravicah in kategorijah vozil.

Informacije po državah

Več informacij o pridobitvi vozniškega dovoljenja v državi, v kateri živite, učenju vožnje in vozniškem izpitu, starosti ter zdravniškem pregledu:

Izberite državo

Evropska komisija ni odgovorna za vsebino zunanjih spletišč.

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: