Nazadnje pregledano: 11/10/2022

Evropske volitve

Državljani EU imajo pravico, da volijo in so voljeni na evropskih volitvah.

Vaša volilna pravica

Če prebivate v domači državi, lahko glasujete samo za kandidate EU, ki kandidirajo v vaši domači državi.

Če ste prijavljeni in prebivate v drugi državi EU, lahko:

Opozorilo

Na evropskih volitvah lahko glasujete samo enkrat.

Morebiti se boste morali pred volitvami vpisati v volilni imenik pri nacionalnih organih v domači državi. V nekaterih državah EU je vpis v volilni imenik samodejen, ko prijavite prebivanje.

Če je potreben vpis v volilni imenik, pravočasno preverite roke za vpis v domači državi, saj se razlikujejo med državami.

Izberite situacijo, ki se nanaša na vas, in kje želite glasovati ter preverite, ali se morate vpisati v volilni imenik:

Če živite zunaj EU, lahko na evropskih volitvah običajno glasujete na diplomatsko-konzularnem predstavništvu domače države.

Opozorilo

Če ste državljan Bolgarije, Cipra, Danske, Grčije ali Italije, ne boste mogli glasovati zunaj domače države.

Izberite državo

V večini držav EU je v domači državi vpis v volilni imenik samodejen.

Opozorilo

Državljani Cipra (do 1. aprila 2019) in Irske (do 9. maja 2019) se morajo vpisati v volilni imenik, preden lahko glasujejo.

Več o evropskih volitvah v domači državi:

Izberite državo

 

Če živite v domači državi, vendar želite glasovati v drugi državi EU, se morate pri državni volilni komisiji pozanimati, katera pravila se uporabljajo.

Več o nacionalnih pravilih:

Izberite državo

 

Če živite v drugi državi EU in želite glasovati za kandidate EU, ki kandidirajo na evropskih volitvah v domači državi, morate preveriti, ali ste še vedno vpisani v volilni imenik ali se morate ponovno vpisati.

Različne države EU zagotavljajo različne možnosti za volivce, ki živijo v tujini. Glede na domačo državo ste bodisi:

Opozorilo

Če ste državljan Češke, Irske, Malte ali Slovaške in ne prebivate več v domači državi, mogoče ne boste mogli glasovati na volitvah EU v domači državi.

Preden lahko glasujete, se boste morali prijaviti pri pristojnih organih domače države. Bodisi boste potovali v domačo državo, kjer boste glasovali, ali pa boste glasovali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu v državi gostiteljici.

Izberite državo

 

Zgoraj navedene možnosti niso izčrpne. Nekatere države EU lahko ponudijo dodatne načine glasovanja, ki tukaj niso navedeni.

Več informacij o evropskih volitvah 2019 na portalu o evropskih volitvah.

Pogoji glasovanja v drugi državi EU

Kot državljan EU lahko glasujete pod enakimi pogoji kot državljani države, v kateri prebivate. Če morajo državljani prebivati v tej državi določeno obdobje, preden lahko glasujejo, se enaki pogoji uporabljajo za vas. Mogoče boste morali zagotoviti potrdilo o nekaznovanosti.

Vendar je treba pri izpolnjevanju te zahteve upoštevati obdobja, ki ste jih preživeli v drugih državah EU in ne v domači državi.

Opozorilo

Posebna pravila se uporabljajo za Luksemburg, kjer je nedržavljanov več kot 20 % volilnega telesa. Luksemburg lahko torej zahteva daljše obdobje prebivanja, ki je zdaj 5 let, preden lahko tam glasujete.

Obvezno glasovanje

Če je v vaši državi gostiteljici glasovanje na evropskih volitvah obvezno in ste po prijavi vpisani v volilni imenik te države, morate obvezno glasovati – tako kot državljani te države.

Opozorilo

Glasovanje je obvezno v Belgiji, Bolgariji, na Cipru, v Grčiji in Luksemburgu.

Pravica kandidirati na volitvah

Če kandidirate na evropskih volitvah, boste morali podpisati izjavo, da vam ni bila odvzeta pravica do kandidiranja in da ne kandidirate v nobeni drugi državi EU. Mogoče boste morali zagotoviti potrdilo o nekaznovanosti.

Opozorilo

Na evropskih volitvah lahko kandidirate samo v eni državi.

Če se odločite, da boste glasovali ali kandidirali v državi, v kateri prebivate, tega ne morete storiti v domači državi.

Pogoji za kandidiranje

Kot državljan EU lahko kandidirate pod enakimi pogoji, kot se uporabljajo za državljane države, v kateri prebivate. Če morajo državljani prebivati v tej državi določeno obdobje, da lahko kandidirajo na volitvah EU, se enaki pogoji uporabljajo za vas.

Vendar je treba pri izpolnjevanju te zahteve upoštevati obdobja, ki ste jih preživeli v drugih državah EU in ne v domači državi.

Opozorilo

Posebna pravila se uporabljajo za Luksemburg, kjer nedržavljani predstavljajo več kot 20 % volilnih upravičencev. Luksemburg lahko torej zahteva daljše obdobje prebivanja, ki je zdaj 5 let, preden lahko tam kandidirate.

Več o kandidiranju v državi gostiteljici:

Izberite državo

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: