Nazadnje pregledano : 22/08/2018

Evropske volitve

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Združeno kraljestvo je še vedno polnopravna članica EU, pravice in obveznosti se še naprej v celoti uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem:

  • Vprašanja in odgovori na podlagi Skupnega poročila Evropske unije in Združenega kraljestva z dne 8. decembra 2017en
  • Publikacije EU o brexitu
  • Informacije in smernice vlade Združenega kraljestva glede brexitaen

Državljani EU, ki živijo v drugi državi EU, imajo pravico, da volijo in kandidirajo na evropskih volitvah v tej državi.

Vpis v volilni imenik

Če želite voliti evropske poslance v državi, kjer živite, morate vložiti zahtevo, da vas vpišejo v volilni imenik v tej državi.

Kje in kako se lahko vpišete v volilni imenik v državi gostiteljici:

Izberite državo

* Nacionalni organi še niso poslali informacij

Ko vložite zahtevo za vpis v volilni imenik za evropske volitve, morate podpisati tudi izjavo, da boste na istih evropskih volitvah glasovali samo enkrat.

Pogoji za glasovanje

Državljani EU v drugi državi EU volijo pod enakimi pogoji kot državljani te države. Kadar za državljane države prebivališča velja, da morajo v državi prebivati določeno obdobje, preden lahko volijo, enak pogoj velja za vas.

Toda pri tem morajo pristojni organi upoštevati tudi obdobja, ki ste jih preživeli v drugih državah EU (razen v svoji matični državi).

V državah EU, kjer tuji državljani sestavljajo več kot 20 % vseh volilnih upravičencev, lahko veljajo posebna pravila: država prebivališča lahko zahteva daljšo dobo bivanja, preden lahko volijo na evropskih volitvah. Takšna država je za zdaj samo Luksemburg.

Obvezna udeležba na volitvah

Če je za državljane države prebivališča udeležba na evropskih volitvah obvezna, ta obveznost velja tudi za vas, če ste na podlagi svoje zahteve vpisani v volilni imenik te države.

Države EU, v katerih je udeležba na volitvah obvezna, so Belgija, Ciper, Grčija in Luksemburg.

Kandidatura

Ko kandidirate za poslanca na evropskih volitvah, boste morali podpisati izjavo, da vam pravica do kandidiranja ni odvzeta in da ne kandidirate v nobeni drugi državi EU.

Na evropskih volitvah lahko volite in kandidirate samo v eni državi.

Če ste se odločili, da boste volili ali kandidirali v državi prebivališča, ste se s tem odrekli pravici do udeležbe na volitvah v svoji matični državi.

Pogoji za kandidaturo

Državljani EU lahko kandidirajo na evropskih volitvah pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane države prebivališča. Kadar za državljane države prebivališča velja, da morajo v državi prebivati določeno obdobje, preden lahko kandidirajo, enak pogoj velja za vas.

Toda pri tem morajo pristojni organi upoštevati tudi obdobja, ki ste jih preživeli v drugih državah EU (razen v svoji matični državi).

V državah EU, kjer tuji državljani sestavljajo več kot 20 % vseh volilnih upravičencev, lahko veljajo posebna pravila: država gostiteljica lahko zahteva daljšo dobo bivanja, preden lahko kandidirajo na evropskih volitvah. Takšna država je za zdaj samo Luksemburg.

Več o glasovanju in kandidiranju v državi gostiteljici:

Izberite državo

* Nacionalni organi še niso poslali informacij

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: