Življenje in potovanje
Nazadnje pregledano: 15/09/2022

Razvrščanje, označevanje in pakiranje kemikalij

Dobavitelji nevarnih kemikalij v Evropskem gospodarskem prostoru (V tem primeru 27 držav članic EU ter Islandija, Lihtenštajn in Norveška) morajo ravnati v skladu z določbami uredbe o razvrščanju, označevanju in pakiranju. Ta uredba dopolnjuje uredbo REACH in zagotavlja, da nalepke in varnostni listi kemikalij vsebujejo standardne izjave in piktograme, ki delavce in potrošnike jasno obveščajo o nevarnosti kemikalij.

Dobavitelji, ki se prvič srečujejo z zakonodajo EU o kemikalijah, si lahko pomagajo z vodnikom po kemijski varnosti za mala in srednja podjetjaOdpri na zunanji povezavi. Pri načrtovanju postopkov CLP morajo upoštevati postopke uredbe REACH in po potrebi zakonodajo o biocidih in pesticidih en Odpri na zunanji povezavi.

Nevarne kemikalije

Preden se kemijske snovi ali zmesi dajo v promet, je treba:

Ko podjetje da nevarno snov na trg (samostojno ali kot zmes), mora njeno razvrstitev in označitev prijavitiOdpri na zunanji povezavi Evropski agenciji za kemikalije (ECHAOdpri na zunanji povezavi), ki vodi popis razvrstitev in označitev. Prijava je brezplačna in jo je treba opraviti v enem mesecu od dneva, ko je bila snov oz. zmes prvič dana na trg. Za uvoznike se rok enega meseca šteje od dneva, ko je snov (samostojno ali kot zmes) uvedena na carinsko območje EU.

Kako kemikalije razvrstiti, označiti in pakirati

Upoštevati morate dve pravili:

Enolični identifikator formule (UFI)

Edinstveni identifikator formule (ali UFI) je bil razvit za pomoč centrom za zastrupitve pri hitri in pravilni identifikaciji izdelkov v primeru klicev v sili. Vsi proizvodi, ki vsebujejo nevarne snovi, morajo biti na nalepki označeni s kodo UFI.

Smernice in generator identifikatorjev UFI en

Izpolnjevanje zahtev uredbe o razvrščanju, označevanju in pakiranju (CLP)

Uredba CLP se uporablja za širok nabor podjetij:

Obveznost podjetja je odvisna od vloge, ki jo ima v dobavni verigi.

Evropska unija je nova svetovna pravila (globalno usklajeni sistem – GHS), ki jih je pripravila Organizacija združenih narodov, vključila v uredbo o razvrščanju, označevanju in pakiranju, da bi olajšala svetovno trgovanje in pomagala potrošnikom.

Glej tudi:

Glej tudi

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Nacionalne službe za pomoč v zvezi s kemikalijami

Nacionalne službe za pomoč so prva kontaktna točka, pri kateri se lahko podjetja pozanimajo o svojih obveznostih po uredbah CLP in REACH.

Kontaktna točka za proizvode

Kontaktne točke za proizvode zagotavljajo informacije v zvezi z nacionalnimi predpisi o posameznih izdelkih in pomoč pri dostopu do drugih trgov v EU.

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Za iskanje ustrezne pomoči lahko uporabite tudi iskalnik služb za pomoč.

Daj to stran v skupno rabo: