Življenje in potovanje
Nazadnje pregledano: 08/09/2020

Razvrščanje, označevanje in pakiranje kemikalij

Ali ima brexit posledice za vas?

Dobavitelji nevarnih kemikalij v Evropskem gospodarskem prostoru (V tem primeru 28 držav EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška) morajo ravnati v skladu z določbami uredbe o razvrščanju, označevanju in pakiranju. Ta uredba dopolnjuje uredbo REACH in zagotavlja, da nalepke in varnostni listi kemikalij vsebujejo standardne izjave in piktograme, ki delavce in potrošnike jasno obveščajo o nevarnosti kemikalij.

Opozorilo

Novi sistem za razvrščanje, označevanje in pakiranje (CLP) je začel veljati 1. junija 2015 in je obvezen za vsa podjetja, ki dobavljajo nevarne kemikalije kjerkoli v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP).

Dobavitelji, ki se prvič srečujejo z zakonodajo EU o kemikalijah, si lahko pomagajo z vodnikom po kemijski varnosti za mala in srednja podjetjaOdpri na zunanji povezaviDokument PDF. Pri načrtovanju postopkov CLP morajo upoštevati postopke uredbe REACH in po potrebi zakonodajo o biocidih in pesticidih.

Nevarne kemikalije

Preden se kemične snovi ali zmesi dajo v promet, je treba:

Ko podjetje da nevarno snov na trg (samostojno ali kot zmes), mora njeno razvrstitev in označitev prijavitiOdpri na zunanji povezavi Evropski agenciji za kemikalije (ECHAOdpri na zunanji povezavi), ki vodi popis razvrščanja in označevanja.  Prijava je brezplačna in jo je treba opraviti v enem mesecu od dneva, ko je bila snov oz. zmes prvič dana na trg. Za uvoznike se rok enega meseca šteje od dneva, ko je snov (samostojno ali kot zmes) uvedena na carinsko ozemlje EU.

Kako kemikalije razvrstiti, označiti in pakirati

Z junijem 2015 veljata 2 pravili:

Izpolnjevanje zahtev uredbe o razvrščanju, označevanju in pakiranju (CLP)

Uredba CLP se uporablja za širok nabor podjetij:

Obveznost podjetja je odvisna od vloge, ki jo ima v dobavni verigi.

Evropska unija je uredbo o razvrščanju, označevanju in pakiranju utemeljila na novih svetovnih pravilih (globalno poenoteni sistem – GHS), ki jih je pripravila Organizacija združenih narodov, da bi olajšala svetovno trgovanje in pomagala potrošnikom.

Sorodne teme

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Kontaktna točka za proizvodeOdpri na zunanji povezavi

Kontaktne točke za proizvode zagotavljajo informacije v zvezi z nacionalnimi predpisi o posameznih izdelkih in pomoč pri dostopu do drugih trgov v EU.

Nacionalne službe za pomoč v zvezi s kemikalijamiOdpri na zunanji povezavi

Nacionalne službe za pomoč so prva kontaktna točka, pri kateri se lahko podjetja pozanimajo o svojih obveznostih po uredbah CLP in REACH.

Več služb za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: