Nazadnje pregledano : 14/11/2018

Upokojenci – pravica do prebivanja

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Združeno kraljestvo je še vedno polnopravna članica EU, pravice in obveznosti se še naprej v celoti uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem:

Državljani EU lahko prebivajo v katerikoli državi EU pod naslednjimi pogoji:

Vir sredstev je lahko pokojnina, če ste upokojenec, ali katerikoli drug vir dohodka.

Bivanje v tujini manj kot 3 mesece

Nacionalna osebna izkaznica ali potni list vedno pri roki

Državljani EU, ki nameravajo v drugi državi EU prebivati manj kot 3 mesece, morajo imeti samo veljavno nacionalno osebno izkaznico ali potni list.

V številnih državah EU morate osebno izkaznico ali potni list vedno imeti pri sebi.

Če teh osebnih dokumentov nimate pri sebi, vas lahko oglobijo ali začasno pridržijo, vendar vas samo zaradi tega ne morejo prisilno vrniti v domovino.

Preverite, ali morate v državi gostiteljici imeti osebne dokumente pri sebi:

Izberite državo
  • Poljskaplenpl
  • Portugalskaptenpt
  • Romunijaroenro
  • Slovaškask
  • Slovenijasi
  • Združeno kraljestvo gben
  • Češkaczcsen
  • Španijaesenes
  • Švedskaseensv

* Nacionalni organi še niso poslali informacij

Prijava prihoda

V nekaterih državah EU se morate v razumnem roku po prihodu v državo prijaviti pri pristojnih organih. Če tega ne storite, vam lahko izrečejo kazen, na primer globo.

Več o prijaviti svoju prisutnost.

Izgon iz države

V izjemnih primerih vas država gostiteljica lahko izžene, vendar samo če dokaže, da vaše bivanje v državi pomeni resno nevarnost za javni red, javno varnost ali javno zdravje.

Vročiti vam morajo pisno odločbo o izgonu, v kateri morajo biti navedeni razlogi za izgon ter način in rok pritožbe.

Bivanje v tujini več kot 3 mesece

Državljani EU lahko prebivajo v katerikoli državi EU pod naslednjimi pogoji:

Vir sredstev je lahko pokojnina, če ste upokojenec, ali katerikoli drug vir dohodka.

Prijava prebivanja

Država gostiteljica v prvih 3 mesecih po vašem vstopu v državo od vas ne more zahtevati, da prijavite prebivanje, lahko pa to storite na svojo željo.

Po 3 mesecih bivanja v državi lahko od vas zahtevajo, da pri pristojnih organih prijavite prebivanje, dokažete, da izpolnjujete pogoje za bivanje v državi, ter pridobite potrdilo o prijavi prebivanja.

Kako prijaviti prebivanje v tujini

Zapustitev države in izgon

V drugi državi članici EU lahko prebivate, dokler izpolnjujete pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujete več, lahko nacionalni organi zahtevajo, da zapustite državo.

V izjemnih primerih vas država gostiteljica lahko izžene, vendar samo če dokaže, da vaše bivanje v državi pomeni resno nevarnost za javni red in javno varnost.

Vročiti vam morajo pisno odločbo o izgonu ali zapustitvi države, v kateri morajo biti navedeni razlogi za izgon ter način in rok pritožbe.

Stalno prebivanje

Če ste v drugi državi EU izpolnjevali pogoje za prebivanje in zakonito prebivali neprekinjeno 5 let, samodejno pridobite pravico do stalnega prebivanja. To pomeni, da lahko v tej državi ostanete, dokler želite.

Na neprekinjenost prebivanja ne vplivajo:

Pravico do stalnega prebivanja lahko izgubite, če živite zunaj države več kot dve leti zapored.

Dovoljenje za stalno prebivanje

Kako pridobiti dovoljenje za stalno prebivanje: potrjuje vašo pravico, da v državi prebivate neomejeno dolgo.

Izgon iz države

V izjemnih primerih vas lahko država, v kateri stalno prebivate, izžene, vendar samo če dokaže, da vaše bivanje v državi pomeni resno nevarnost za javni red in varnost države.

Vročiti vam morajo pisno odločbo o izgonu, v kateri morajo biti navedeni razlogi za izgon ter način in rok pritožbe.

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: