Tarkistettu viimeksi: 24/01/2019

Eläkeläisten oleskeluoikeudet

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus unionista eroamisesta (SEU-sopimuksen 50 artikla): Lisää tietoa

Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen EU:n täysivaltainen jäsen, ja jäsenyydestä johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia sovelletaan edelleen täysimääräisesti.

Jos olet EU-kansalainen, voit asua toisessa EU-maassa, jos sinulla on

Eläkkeen lisäksi muutkin tulolähteet voidaan ottaa huomioon.

Enintään kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

Pidä kansallinen henkilökortti tai passi helposti saatavilla

Jos oleskelusi toisessa EU-maassa kestää enintään kolme kuukautta, voit EU-kansalaisena oleskella siellä vapaasti, kunhan sinulla on voimassa oleva kansallinen henkilökortti tai passi.

Useissa EU-maissa on aina pidettävä mukana henkilöllisyystodistusta tai passia.

Jos henkilöllisyyspaperit unohtuvat tällaisessa maassa kotiin, voit saada sakon tai joutua pidätetyksi, mutta se ei ole riittävä peruste sille, että sinut voitaisiin määrätä palaamaan kotimaahasi.

Tarkista, onko asuinmaassasi aina pidettävä mukana henkilökorttia tai passia:

Valitse maa

* Kansalliset viranomaiset eivät ole toimittaneet tietoa

Maassa oleskelusta ilmoittaminen

Jotkin EU-maat edellyttävät, että muiden maiden kansalaiset ilmoittavat maassa oleskelusta viranomaisille kohtuullisen ajan kuluessa saapumisestaan. Jos et ilmoittaudu määräajassa, sinulle voidaan määrätä rangaistukseksi esimerkiksi sakkoa.

Lue lisää maassa oleskelusta ilmoittamisesta.

Karkotus

Poikkeustapauksissa uusi asuinmaasi voi päättää karkottaa sinut maasta, mutta vain siinä tapauksessa, että todistettavasti muodostat erittäin vakavan uhanyleiselle järjestykselle, kansanterveydelle tai turvallisuudelle.

Karkotuspäätös on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Yli kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

Jos olet EU-kansalainen, voit asua toisessa EU-maassa, jos sinulla on

Eläkkeen lisäksi muutkin tulolähteet voidaan ottaa huomioon.

Oleskelun rekisteröinti

Oleskelusi kolmen ensimmäisen kuukaudenaikana uusi asuinmaasi ei voi vaatia sinua rekisteröimään oleskeluasi. Halutessasi voit kuitenkin sen tehdä.

Kolmen kuukauden kuluttua sinua voidaan vaatia rekisteröimään oleskeluoikeutesi paikallisen viranomaisen luona ja osoittamaan, että täytät oleskeluoikeudelle asetetut ehdot. Saat viranomaiselta todistuksen oleskeluoikeudestasi.

Lue lisää oleskelun rekisteröinnistä ulkomailla.

Poistumiskehotus ja karkotus

Voit asua toisessa EU-maassa niin kauan kuin täytät oleskelun ehdot. Jos ehdot eivät enää täyty, kansalliset viranomaiset voivat kehottaa sinua poistumaan maasta.

Poikkeustapauksissa uusi asuinmaasi voi päättää karkottaa sinut maasta yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, mutta vain siinä tapauksessa, että todistettavasti muodostat erittäin vakavan uhan.

Karkotuspäätös tai poistumiskehotus on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut karkotukselleja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Pysyvä oleskelu

Jos olet yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan asunut toisessa EU-maassa laillisesti ja täyttänyt oleskeluoikeudelle asetetut ehdot, saat automaattisesti pysyvän oleskeluoikeuden maassa. Voit siis oleskella maassa niin kauan kuin haluat.

Oleskelu katsotaan yhtäjaksoiseksi seuraavista poissaoloista huolimatta:

Voit menettää oikeutesi pysyvään oleskeluun, jos asut maan ulkopuolella yhtäjaksoisesti yli kaksi vuotta.

Pysyvän oleskeluoikeuden todistava asiakirja

Lue lisää siitä, miten hakea pysyvän oleskeluoikeuden todistavaa asiakirjaa, joka vahvistaa EU-kansalaisen oikeuden oleskella maassa ehdoitta.

Karkotus

Poikkeustapauksissa maa, jossa asut pysyvästi, voi päättää karkottaa sinut yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, mutta vain siinä tapauksessa, että muodostat todistettavasti erittäin vakavan uhan.

Karkotuspäätös on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut karkotukselle ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

EU-lainsäädäntö

Lisätietoja säännöistä eri EU-maissa

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: