Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 15/03/2022

Pensionärid – õigus elada teises ELi riigis

ELi kodanikuna on teil õigus elada mis tahes ELi riigis, kui:

Sissetulekuks võib olla pension, kui olete pensionär, või muudest allikatest pärinev tulu.

Riigis viibimisest teatamine ja elukoha registreerimine

Esimese kolme kuu jooksul, mil viibite oma uues elukohariigis, ei pea te ELi kodanikuna taotlema dokumenti, mis kinnitaks teie õigust asjaomases riigis elada. Mõned riigid nõuavad siiski, et teataksite saabudes oma riigis viibimisest.

Kui teie uues elukohariigis viibimisest on möödunud kolm kuud, võidakse teilt nõuda teie elukoha registreerimist asjaomase ametiasutuse juures (sageli on selleks linnavalitsus või kohalik politseijaoskond), et teile väljastataks registreerimistunnistus.

Selleks vajate kehtivat isikutunnistust või passi ning:

Kas teid võib riigist välja saata või paluda teil sealt lahkuda?

Võite teises ELi riigis elada nii kaua, kui täidate riigis elamise tingimusi. Kui te seda ei tee, võivad riigi ametiasutused nõuda teie riigist lahkumist.

Erandjuhtudel võib elukohariik teid avaliku korra või julgeoleku huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et kujutate endast väga tõsist ohtu.

Väljasaatmise otsus või riigist lahkumise nõue tuleb teile esitada kirjalikult. Selles peavad olema märgitud kõik väljasaatmise põhjused ning otsuse edasikaebamise kord ja tähtaeg.

Alaline elukoht

Kui olete teises ELi riigis seaduslikult elanud viis järjestikust aastat, täites seal elamise tingimusi, on teil automaatselt õigus saada alaline elamisluba. See tähendab, et võite jääda riiki nii kauaks, kui soovite.

Teie elamisperioodi pidevust ei mõjuta:

Võite kaotada õiguse riigis alaliselt elada, kui elate väljaspool riiki kauem kui kaks aastat järjest.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: