Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 08/11/2017

Pangakontod ELis

Õigus põhipangakontole

Teil võib olla soov või vajadus avada pangakonto oma koduriigis või teises ELi riigis.

Kui olete ELi riigi seaduslik elanik, on teil õigus avada põhimaksekonto. Põhimaksekonto avamisest ei ole pankadel õigus keelduda ettekäändel, et te ei ela panga asukohariigis.

See õigus ei kehti muud liiki pankade, näiteks säästupankade puhul.

Millal on pangal õigus keelduda põhimaksekonto avamisest?

Põhimaksekonto avamisest võib pank keelduda juhul, kui te ei vasta ELi eeskirjadele, mis käsitlevad rahapesu ja terrorismi rahastamist .

Mõnes riigis võib pank põhikonto avamisest keelduda, kui teil juba on sarnane konto sama riigi teises pangas.

Kui soovite avada põhimaksekonto riigis, kus te ei ela, võivad selle riigi pangad nõuda teilt arvestatavate huvide tõendamist. See võib olla näiteks asjaolu, et elate ühes, aga töötate teises riigis.

Põhikonto kirjeldus

Põhimaksekonto on konto, millelt saab teha igapäevaelus vajalikke põhilisi tehinguid:

  • arvele raha kandmine,
  • arvelt raha võtmine,
  • maksete vastuvõtmine ja sooritamine (näiteks otsekorraldused ja kaardimaksed).

Põhikontoga koos peaksite saama ka pangakaardi, mida saate kasutada raha väljavõtmiseks ja maksete tegemiseks nii veebis kui ka poodides.

Võimaluse korral peaks pank andma teile juurdepääsu ka panga e-teenustele. Pank ei ole aga alati kohustatud võimaldama pangakonto limiidi ületamist või krediidi kasutamist.

Mõnes ELi riigis võib pank põhimaksekonto eest võtta aastast tasu. See tasu peaks olema mõistliku suurusega.

Näide

Te ei pea pangakonto avamiseks selles ELi riigis elama

Sándor asus tööle ettevõttesse, mis paiknes Sloveenias, kuid ise elas ta jätkuvalt Ungaris. Ettevõte soovis, et Sándor avaks Sloveenias pangakonto, kuhu talle palka maksta.

Sándor leidis oma töökoha lähedal asuva panga ja palus seal põhimaksekonto avamist. Pank avas talle konto, kuigi ta ei elanud Sloveenias.

Pankadel ei ole õigus põhimaksekonto avamisest keelduda ettekäändel, et te ei ela selles riigis.

Pangakonto vahetamine

Võite oma pangakonto üle viia samas ELi riigis asuvasse teise panka. Teid peaks seejuures abistama uus pank.

Kui soovite oma konto sama riigi piires üle viia, andke uuele pangale teada, et soovite nende panka üle tulla ja viia korduvmaksed üle uuele kontole.

Uus pank teeb seejärel kõik vajaliku, et teie eelmine pank andmed üle kannaks ja tühistaks kõik püsikorraldused. Uus pank peab ka:

  • teatama kolmandatele isikutele – näiteks tööandjale, sotsiaalkindlustusasutusele, kommunaalteenuste osutajatele – et olete oma konto üle viinud;
  • looma uued püsikorraldused;
  • võtma uuele kontole vastu otsekorraldusi.

Teilt võidakse konto sulgemise eest tasu nõuda.

Kui teil tekivad konto üleviimisel kulud, näiteks pank ei pea kinni (makse tühistamise) tähtajast või eksib muul viisil, on ta kohustatud teile need kulud hüvitama. Probleemide korral võite kasutada vaidluste kohtuvälise lahendamise vahendeid.

Näide

Pangakonto vahetamine ei suju alati probleemideta

Suzanne kolis Toulouse'ist Pariisi ja otsustas viia oma pangakonto üle kohalikku Pariisi panka. Ta palus uuel pangal kõik tema maksed uude panka üle tuua ja Toulouse'i vana konto sulgeda.

Pariisi pank palus Toulouse'i pangal Suzanne püsikorraldused tühistada ja konto sulgeda. Seejärel lõi uus pank püsikorraldused Suzanne uuelt kontolt. Nad unustasid siiski konto üleviimisest teatada Suzanne mobiiltelefoni operaatorile ja Suzannele esitati trahvinõue, kui mobiiliarve makse ei toimunud õigeaegselt.

Suzanne esitas selle kohta kaebuse Pariisi panka. Pank nõustus hüvitama trahvimakse ja parandama mobiiliarvete maksmiseks vajaliku püsikorralduse.

Avalikud arutelud
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Saage abi ja nõuandeid