Viimati ajakohastatud: 22/04/2022

Pangakontod ELis

Õigus põhipangakontole

Kuidas avada pangakonto oma koduriigis või teises ELi riigis?

Kui olete ELi riigi seaduslik elanik, on teil õigus avada põhimaksekonto. Põhimaksekonto avamisest ei ole pankadel õigus keelduda ettekäändel, et te ei ela panga asukohariigis.

Hoiatus

See õigus ei kehti muud liiki pankakontode, näiteks säästukontode puhul.

Millal on pangal õigus keelduda põhimaksekonto avamisest?

Põhimaksekonto avamisest võib pank keelduda juhul, kui te ei järgi ELi eeskirju, mis käsitlevad rahapesu ja terrorismi rahastamistAva välislingina .

Mõnes riigis võib pank põhikonto avamisest keelduda, kui teil juba on sarnane konto sama riigi teises pangas.

Kui soovite avada põhimaksekonto riigis, kus te ei ela, võivad selle riigi pangad nõuda teilt arvestatava huvi tõendamist. See võib olla näiteks asjaolu, et elate ühes, aga töötate teises riigis.

Põhikonto kirjeldus

Põhimaksekonto on konto, millelt saab teha igapäevaelus vajalikke põhitehinguid:

Põhikontoga koos peaksite saama ka pangakaardi, mida saate kasutada raha väljavõtmiseks ja maksete tegemiseks nii veebis kui ka poodides.

Võimaluse korral peaks pank andma teile juurdepääsu ka panga e-teenustele. Pank ei ole aga alati kohustatud võimaldama pangakonto limiidi ületamist ega krediidi kasutamist.

Mõnes ELi riigis võib pank põhimaksekonto eest võtta aastast tasu. See tasu peaks olema mõistliku suurusega.

Näide

Te ei pea elama selles ELi riigis, kus soovite pangakontot avada

Sándor läks tööle Sloveenias asuvasse ettevõttesse, kuid ise elas ta jätkuvalt Ungaris. Lisaks oma Ungari pangakontole otsustas Sándor avada igapäevasteks kuludeks mõeldud pangakonto ka Sloveenias.

Sándor leidis oma töökoha lähedal asuva panga ja taotles seal põhimaksekonto avamist. Pank avas talle konto, kuigi ta ei elanud Sloveenias.

Pankadel ei ole õigust põhimaksekonto avamisest keelduda ettekäändel, et te ei ela selles riigis.

Teenuste hinnakiri

Enne konto avamist peab pank teile andma dokumendi, milles on esitatud selle konto puhul osutatavad põhiteenused ja kõik nendega seotud tasud. Seda nimetatakse teenuste hinnakirjaks. Saate selle abil võrrelda kontoga seotud tasusid eri pankades.

Teie pank peab teile esitama ka vähemalt kord aastas ülevaate seoses teie pangakontoga makstud tasudest. Tasude ülevaates peaks olema esitatud ka teave teie konto puhul rakendatud intressimäärade kohta.

Pangakonto vahetamine

Võite oma pangakonto üle viia samas ELi riigis asuvasse teise panka. Teid peaks seejuures abistama uus pank.

Kui soovite oma konto sama riigi piires üle viia, andke uuele pangale teada, et soovite nende panka üle tulla ja viia korduvmaksed üle uuele kontole.

Uus pank teeb seejärel kõik vajaliku, et teie eelmine pank andmed üle kannaks ja tühistaks kõik püsikorraldused. Uus pank peab ka:

Teilt võidakse konto sulgemise eest tasu nõuda.

Kui teil tekivad konto üleviimisel kulud, näiteks pank ei pea kinni (makse tühistamise) tähtajast või eksib muul viisil, on ta kohustatud teile need kulud hüvitama. Probleemide korral võite kasutada vaidluste kohtuvälise lahendamise vahendeid.

Näide

Pangakonto vahetamine ei suju alati probleemideta

Suzanne kolis Toulouse'ist Pariisi ja otsustas viia oma pangakonto üle kohalikku Pariisi panka. Ta palus uuel pangal kõik oma maksed uude panka üle tuua ja Toulouse'i vana konto sulgeda.

Pariisi pank palus Toulouse'i pangal Suzanne püsikorraldused tühistada ja konto sulgeda. Seejärel lõi uus pank püsikorraldused Suzanne uuelt kontolt. Nad unustasid siiski konto üleviimisest teatada Suzanne mobiiltelefoni operaatorile ja Suzannele esitati trahvinõue, kui mobiiliarve makse ei toimunud õigeaegselt.

Suzanne esitas selle kohta kaebuse Pariisi panka. Pank nõustus hüvitama trahvimakse ja parandama mobiiliarvete maksmiseks vajaliku püsikorralduse.

Kuidas EL teie raha kaitseb?

ELi eeskirjadega on ette nähtud teie pangakontol (säästu- ja/või arvelduskontol) oleva raha kaitse juhul, kui pank muutub maksejõuetuks. Kaitstud on kuni 100 000 eurot või samaväärne summa kohalikus valuutas. See limiit kehtib isiku ja panga kohta, mis tähendab seda, et kui teil on samas pangas mitu kontot, kehtib 100 000 euro suurune limiit kokku kõikide kontode kohta.

Nendest eeskirjadest on mõned erandid. Kui teil on partneriga ühine pangakonto, kehtib 100 000 euro suurune limiit teile kummalegi eraldi, st ühiskonto korral on limiit 200 000 eurot. Peale selle on lühiajaliselt kaitstud 100 000 eurost suuremad summad näiteks järgmistel juhtudel:

Sellisel juhul on 100 000 eurost suuremad summad kaitstud vähemalt kolm kuud, kuid mitte kauem kui 12 kuud pärast summa krediteerimist või hetkest, mil selliseid hoiuseid oli võimalik seaduslikult üle kanda vastavalt igas ELi riigis kehtestatud tingimustele ja piirmääradele.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: