Viimati ajakohastatud: 21/06/2022

Piiriülene võlgade sissenõudmine

Kui teile või teie ettevõttele võlgneb raha teises ELi liikmesriigis asuv äriühing, saab kohus välja anda määruse äriühingu pangakontol olevate rahaliste vahendite külmutamiseks.

Millistel juhtudel saab seda võimalust kasutada?

Selline menetlus aitab teid kõikide piiriüleste vaidluste puhul, st juhtudel, kui kohus või teie ettevõte (praegusel juhul kreeditor) asub muus liikmesriigis kui see, kus asub võlgniku pangakonto.

Sellistel juhtudel välja antavat kohtumäärust nimetatakse pangakontode Euroopa arestimismääruseks ning selle eesmärk on kiirendada ja lihtsustada võlgade sissenõudmist ELis.

Te ei pea võlgnikule menetluse algatamisest teatama: vastasel juhul võib ta oma kontol oleva raha mujale paigutada, seda varjata või kulutada, enne kui olete saanud teile võlgnetava summa tagasi nõuda.

Millistes riikides saab arestimismäärust taotleda?

Arestimismäärust saab kohtult taotleda kõikides ELi riikides peale Taani.

Kuidas taotlus esitada?

Taotluse esitamiseks tuleb täita selleks ette nähtud veebivorm. Taotlusele tuleb lisada kõik asjakohased tõendavad dokumendid.

Euroopa arestimismääruse vaidlustamine

Kui te olete võlgnik ja te ei nõustu teie suhtes välja antud arestimismäärusega, saate selle vaidlustada, täites õiguskaitsevahendi taotluse vormi bg (vorm VII).

Mõlemad pooled võivad õiguskaitsevahendit käsitleva otsuse edasi kaevata, kasutades õiguskaitsevahendit käsitleva otsuse kohta kaebuse esitamise vormi el en pt (vorm IX).

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Euroopa väiksemate nõuete menetlus

Vaidluste lahendamine teisest ELi riigist pärit tarnijate või klientidega nõuete puhul, mille suurus ei ületa 2000 eurot.

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: