Viimati ajakohastatud: 10/05/2019

Piiriülene võlgade sissenõudmine

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Kui teile või teie ettevõttele võlgneb raha teises ELi liikmesriigis asuv äriühing, saab kohus välja anda määruse äriühingu pangakontol olevate rahaliste vahendite külmutamiseks.

Millistel juhtudel saab seda võimalust kasutada?

Selline menetlus aitab teid kõikide piiriüleste vaidluste puhul, st juhtudel, kui kohus või teie ettevõte (praegusel juhul kreeditor) asub muus liikmesriigis kui see, kus asub võlgniku pangakonto.

Sellistel juhtudel välja antavat kohtumäärust nimetatakse pangakontode Euroopa arestimismääruseks ning selle eesmärk on kiirendada ja lihtsustada võlgade sissenõudmist ELis.

Te ei pea võlgnikule menetluse algatamisest teatama: vastasel juhul võib ta oma kontol oleva raha mujale paigutada, seda varjata või kulutada, enne kui olete saanud teile võlgnetava summa tagasi nõuda.

Millistes riikides saab arestimismäärust taotleda?

Arestimismäärust saab kohtult taotleda kõikides ELi riikides peale Ühendkuningriigi ja Taani.

Kuidas taotlus esitada?

Taotluse esitamiseks tuleb täita selleks ette nähtud veebivorm. Taotlusele tuleb lisada kõik asjakohased tõendavad dokumendid.

Euroopa arestimismääruse vaidlustamine

Kui te olete võlgnik ja te ei nõustu teie suhtes välja antud arestimismäärusega, saate selle vaidlustada, täites õiguskaitsevahendi taotluse vormi (vorm VII).

Mõlemad pooled võivad õiguskaitsevahendit käsitleva otsuse edasi kaevata, kasutades õiguskaitsevahendit käsitleva otsuse kohta kaebuse esitamise vormi (vorm IX).

Seonduvad teemad

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Euroopa väiksemate nõuete menetlus

Teisest ELi liikmesriigist pärit tarnijate või klientidega vaidluste lahendamine nõuete puhul, mille väärtus ei ületa 2000 eurot.

Kohalik ettevõtlustugi - Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Jaga lehekülge: