Viimati ajakohastatud: 24/06/2022

Tarbijagarantiid

Kui olete tarbijale müünud kauba või teenuse internetis või muude sidevahendite kaudu (nt telefon, post) või mujal kui kaupluses (nt lävemüügi vahendusel), on tarbijal õigus 14 päeva jooksul kaup tagastada või teenus tühistada. Seda ajavahemikku nimetatakse mõnikord järelemõtlemisajaks või taganemistähtajaks. Tarbija ei pea oma otsust põhjendama.

ELi õiguses on ka sätestatud, et peate tarbijale andma kaheaastase miinimumgarantii (õiguslik garantii), mis hõlmab defektset kaupa või sellist kaupa, mis ei näe välja või ei toimi nagu reklaamitud. Mõnes riigis võib siseriikliku õigusega olla ette nähtud kohustus anda pikem garantii.

Müügijärgsed kohustused / defektsed tooted

Kui teie müüdud toode osutub defektseks või ei näe välja või ei toimi nagu reklaamitud, olete õigusliku garantii ajal selle eest vastutav. Mõnes riigis kehtib see vastutus ka tootjate ja importijate puhul.

Millal võib klient hüvitist nõuda?

Pidage meeles, et mis tahes avalikud avaldused, eelkõige reklaam või tootel märgitud teave, mida olete oma toodete kohta esitanud, on õiguslikult siduvad.

Kui olete jaemüüja, võivad kliendid nõuda ELi õigusega ettenähtud õigusliku garantii raames hüvitamist, kui toode:

Kui teatate kliendile müüdava toote kvaliteediprobleemidest ette, ei saa ta seoses nende konkreetsete defektidega teilt hüvitist nõuda.

Millist hüvitamist võib klient nõuda?

Teie klientidel on õigus teilt nõuda tasuta (st posti teel saatmise, töö, materjali jne eest tasu maksmata):

Parandamine või ümbervahetamine

Enamikus riikides on kehtestatud hüvitamismeetmete tähtsusjärjestus. See tähendab, et klient saab kõigepealt taotleda toote parandamist või, kui parandamine ei ole mõistlik lahendus (nt see oleks liiga kallis), selle ümbervahetamist. Peate toote parandama või ümber vahetama mõistliku aja jooksul ja kliendile märkimisväärseid ebamugavusi põhjustamata.

Hinna alandamine / raha tagastamine täies ulatuses

Järgmise võimalusena saab klient nõuda hinna alandamist või raha tagastamist täies ulatuses, kuid ainult juhul, kui parandamine või ümbervahetamine:

Lisatagatised

Võite pakkuda tarbijale ka täiendavat müügigarantiid. Selle tasu võib olla juba hinna sisse arvatud või seda võib pakkuda lisatasu eest. Selline täiendav müügigarantii ei asenda õiguslikku garantiid, mis kehtib alati vähemalt kaks aastat. Peate tarbijale teatama, et täiendava müügigarantii olemasolu ei mõjuta õigusliku garantii kehtivust.

Õiguslikud garantiid ja täiendavad müügigarantiid riigiti

Igas ELi riigis rakendatakse garantiieeskirju veidi erinevalt. Lisateavet õiguslike garantiide ja täiendavate müügigarantiide rakendamise kohta erinevates ELi riikides leiate allpool esitatud lingilt:

Valige riik

Consumer Law Ready

Consumer Law Ready on kogu ELi hõlmav programm, mis pakub mikroettevõtjatele ja VKEdele tarbijakaitse õigusnormide kohta tasuta kursusi. Taotlege oma riigis koolitusel osalemist, et teie VKE oleks valmis järgima tarbijakaitse õigusnorme.

Kui eelistate õppida teile sobivas tempos, siis peaksite õppematerjalidele juurdepääsu saamiseks registreeruma. Seejärel saate sooritada e-testi ja teile antakse koolituse läbimist kinnitav tunnistus.

Uurige portaalist Consumer Law Ready en , kuidas registreeruda.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: