Navigatsioonitee

Ajakohastatud 19/02/2018

Defektsed tooted

Teie vastutate oma toodete defektide eest. Kui need põhjustavad järgmist kahju Teie tarbijatele: surm, vigastus või materiaalne kahju isiku varale (üle 500 euro), võib Teil tekkida tõsiseid probleeme.

Teie toodete defektsuse määrab kindlaks ohutuse tase, mida tarbijatel on õigus eeldada, mitte nende kasutuskõlblikkus.

Olge hoolsad, kui:

 • toodate lõpptoote;
 • toodate teistes toodetes kasutatavaid osi;
 • impordite toote ELi, et seda seal müüa.

Kui ühe ja sama toote ohutuse eest vastutab mitu ettevõtjat, võib kahjustatud pool kaevata neist kohtusse millise tahes.

Vastutust käsitlevaid eeskirju kohaldatakse ka elektriliste ja põllumajandustoodete suhtes. Teie müügileping ei tohi hõlmata selliseid tingimusi, mis vähendaks Teie vastutust vigase toote puhul.

Kuidas kahju kannatajana hüvitist taotleda?

Saadud kahju eest hüvitise taotlemiseks peab kahju kannatanud pool tõendama, et:

 • kahju on tekkinud;
 • Teie toode oli vigane;
 • toote viga ja tekkinud kahju on omavahel seotud.

Juhtumid, mille puhul Teil ei ole vastutust

Teil ei ole vastutust, kui suudate tõestada järgmist:

 • Te ei ole asjaomast toodet turule toonud;
 • Te ei ole asjaomast toodet müügiks tootnud;
 • kahju tekitanud viga ei esinenud, kui toode turule toodi;
 • viga tekkis ainult seetõttu, et tuli järgida kohustuslikke tehnilisi nõudeid;
 • vastavalt viimastele teaduslikele ja tehnilistele nõuetele ei oleks olnud võimalik ette näha asjaomast viga siis, kui toode turule toodi;
 • Te tootsite ainult ühe komponendi, kuid viga tulenes lõpptoote konstruktsioonist.

Kahju kannatajal on hüvitise nõudmiseks aega kolm aastat, alates sellest päevast, mil ta sai teada:

 • kahjust;
 • defektist;
 • tootja isikust.

Te ei vastuta toote tõttu tekkinud kahju eest juhul, kui see toode on olnud turul vähemalt kümme aastat, välja arvatud juhul, kui keegi on selle aja jooksul Teilt hüvitist nõudnud.

Ohtlike toodete otsing: RAPEX

ELi liikmesriikide asutused (nõudes tooteid tagasi või keelustades kauplemise) , mis . Ka tootjad võivad oma tooteid tagasi nõuda. Kõigil juhtudel registreeritakse sellised meetmed andmebaasis English . RAPEXis ei registreerita põllumajandustoodete, ravimite ega meditsiinseadmete suhtes võetud meetmeid.

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.