Viimati ajakohastatud: 13/02/2023

Mõistlikud abinõud

ELi eeskirjade kohaselt peavad tööandjad võimaldama puuetega töötajatele mõistlikke abinõusid. Mis tahes muudatused ja nendega seotud kulud peavad olema realistlikud ning need ei tohiks põhjustada ettevõtjale ebaproportsionaalselt suurt koormust.

Mida kujutavad endast mõistlikud abinõud?

Mõistlikud abinõud on mis tahes töö või töökeskkonnaga seotud muudatused, mida on vajalik teha selleks, et võimaldada puudega isikul töökohale kandideerida, täita oma tööülesandeid ning karjääri teha või koolitustel osaleda.

Mõistlikud abinõud on mõeldud kõigile puuetega töötajatele. Õigus mõistlikele abinõudele laieneb igasugusele ELi õigusega reguleeritud, tööga seotud tegevusele, alates tööle kandideerimisest kuni töösuhte lõpetamiseni. See hõlmab ka töötingimusi ja erisoodustusi.

Types of reasonable accommodation and examples

Technical solutions

Working arrangements

Training measures

Awareness‑raising measures

For more information and access to national portals, see equal treatment at work.

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: