Viimati ajakohastatud: 23/06/2022

Töötervishoid ja tööohutus

Tööandjana peate tagama töötajate ohutuse ja tervise kaitse kõikides tööga seotud aspektides. See tähendab, et peate hindama kõiki teie töötajatega seotud riskening võtma ennetus- ja kaitsemeetmeid, näiteks tagama, et iga töötaja on saanud vajaliku tervise- ja ohutusalase teabe ja koolituse.

Mõnikord tuleb teil võib-olla võtta lisameetmeid, näiteks ennetada ohtlike olukordade tekkimist ning pakkuda koolitust esmaabi, tuletõrje ja töötajate evakueerimise valdkonnas. Samuti peate määrama vähemalt ühe koolitatud töötaja, kes tagaks nende meetmete järgimise.

Riskihindamine

Selliseid ELi eeskirju, mis kirjeldaks täpselt riskihindamiste korraldamist, ei ole olemas. Siiski võivad mõne riigi siseriiklikud eeskirjad sisaldada riskihindamise sisu ja vormi kohta üksikasjalikumaid nõudeid.

Riskihindamise käigus tehakse järgmist:

Riskihindamise käigus peate tähelepanu pöörama ka eriti haavatavatele töötajatele ja teistele isikutele, kes võivad tulla teie tööruumidesse (nt töövõtjad või külastajad).

Pärast ohtude ja nende võimaliku mõju kindlaks tegemist, peate riske hindama ja määrama nende prioriteetuse. Samuti peaksite kontrollima, kas teil on õiguslikke kohustusi; need võivad olla üksikasjalikult esitatud riskihindamise kirjeldustes või seotud konkreetse riski- või tegevussektori töötajate erikoolitusega.

Tervishoiu- ja ohutusspetsialist

Kui teie ettevõttes puudub vajalik asjatundlikkus riskihindamise korraldamiseks või tervishoiu- ja ohutusmeetmetega tegelemiseks, paluge seda teie eest teha ettevõttevälisel tervishoiu- ja ohutusspetsialistil.

Sõltuvalt sellest, millega teie ettevõte tegeleb, võite riskihindamise korraldada ka tasuta veebipõhise vahendi en abil.

Kuidas riske dokumenteerida?

Kui olete korraldanud riskihindamise, siis tuleb teil selle tulemused dokumenteerida.

ELi tasandil kehtivaid nõudeid ei ole olemas, kuid on soovitatav, et kirjalik dokument sisaldaks vähemalt järgmist:

Täpsema teabe saamiseks selle kohta, milliseid nõudeid konkreetses ELi riigis täita tuleb, tutvuge tööohutuse ja -tervishoiu riiklike eeskirjadega.

Valige riik

Vaadake ka

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: