Viimati ajakohastatud: 26/04/2019

Tööohutus

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

ELi eeskirjades on sätestatud miinimumnõuded ohutu ja tervisliku töökeskkonna tagamiseks, sh üldised põhimõtted järgmistes valdkondades:

Näiteks tuleb võtta kasutusele meetmed ohtlike olukordade vältimiseks ning esmaabi andmiseks ning määrata üks või mitu koolitatud töötajat nende meetmete järgimise tagamiseks.

Täpsema teabe saamiseks selle kohta, milliseid nõudeid konkreetses liikmesriigis täita tuleb, tutvuge tööohutuse ja töötervishoiu riiklike eeskirjadega.

Vaata ka:

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Kohalik ettevõtlustugi - Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Jaga lehekülge: