Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 12/05/2022

Abielu lahutamine ja abikaasade lahuselu

ELi liikmesriikide siseriiklikes õigusaktides on kindlaks määratud põhjused abielu lahutamiseks ja abielu lahutamise kord. Eeskirjad on liikmesriigiti väga erinevad.

Siiski on ELi eeskirju, mis aitavad mitut ELi liikmesriiki hõlmavate juhtumite puhul kindlaks määrata kohtualluvuse ja kohaldatavad eeskirjad, kui teie ja teie abikaasa elate erinevates riikides või teil on erinev kodakondsus.

Kuhu esitada avaldus abielu lahutamiseks või kooselu lõpetamiseks?

Saate esitada ühisavalduse koos oma partneriga või esitada avalduse eraldi.

Võite esitada avalduse riigis:

Esimene kohus, kuhu nende tingimustega kooskõlas olev avaldus esitatakse, on pädev vormistama abielulahutust.

ELi liikmesriigi kohus, mis tegi otsuse abikaasade lahuselu kohta, on pädev vormistama abikaasade lahuselu abielulahutuseks, kui see on kooskõlas asjaomase riigi eeskirjadega.

Kohus, mis on pädev abielulahutuse puhul, on pädev ka vanemliku vastutusega seotud küsimustes, kui laps elab selles riigis.

Millise riigi õigusnorme teie lahutuse või lahuselu suhtes kohaldatakse?

Kas küsimus puudutab mitut ELi liikmesriiki näiteks seepärast, et teil on erinev kodakondsus või elate mõnes teises ELi riigis kui teie päritoluriik?

Teie lahutuse suhtes ei kohaldata tingimata selle riigi õigust, kus lahutusavaldus on esitatud.

17 ELi liikmesriiki on võtnud vastu ühtsed eeskirjad, mille alusel määrata kindlaks, milliseid õigusakte tuleks kohaldada piiriülese abielulahutuse puhul. Need riigid on: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Läti, Kreeka, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia ja Ungari.

Ühes nendest 17 riigist saate abikaasaga kokku leppida, et teie abielulahutuse suhtes kohaldataks selle riigi õigusnorme:

Kui te abikaasaga kokkuleppele ei jõua, kohaldavad nende 17 riigi kohtud selle riigi õigusnorme:

Kui esitate lahutusavalduse mõnes muus ELi liikmesriigis, konsulteerige asjaomase valdkonna juristiga, et selgitada välja, milliseid õigusnorme teie juhtumi suhtes kohaldatakse ning millised on nende tagajärjed.

Abielulahutuse ja abikaasade lahuselu tunnustamine välismaal

Ühes ELi liikmesriigis vormistatud abielulahutust või abikaasade lahuselu tunnustatakse teistes liikmesriikides automaatselt – midagi muud selleks teha ei ole vaja.

Hoiatus

Erand – Taani

Taanis ei kehti abielulahutust ja abikaasade lahuselu reguleerivad ELi eeskirjad näiteks kohtualluvuse ja kohtuotsuste tunnustamise puhul.

Lisateave abielu lahutamise kohta teid huvitavas riigis.

Valige riik:

 • Austriaatet
 • Belgiabeet
 • Bulgaariabget
 • Horvaatiacret
 • Küproscyet
 • Tšehhiczet
 • Taanidken
 • Eestieeet
 • Soomefiet
 • Prantsusmaafret
 • Saksamaadeet
 • Kreekagret
 • Ungarihuet
 • Iirimaaieet
 • Itaaliaitet
 • Lätilvet
 • Leedultet
 • Luksemburgluet
 • Maltamtet
 • Madalmaadnlet
 • Poolaplet
 • Portugalptet
 • Rumeeniaroet
 • Slovakkiasket
 • Sloveeniasiet
 • Hispaaniaeset
 • Rootsiseet

Näide

Lahutus vastastikuse nõusolekuta: kohtualluvus riigis, kus paaril oli viimane ühine elukoht

Iirlane Jack ja prantslanna Marie olid abielus ja elasid koos Iirimaal.

Jack leidis huvitava ja hästitasuva töö Prantsusmaal ning asus sinna elama. Kuu aega pärast Prantsusmaal tööle asumist otsustas Jack esitada lahutusavalduse Iirimaal.

See oli võimalik seetõttu, et paar elas viimati koos Iirimaal ning Marie elas jätkuvalt seal.

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: