Viimati ajakohastatud: 14/12/2022

Auto rentimine

Konkreetselt auto rentimist käsitlevaid ELi eeskirju kehtestatud ei ole, kuid kui rendite autot välismaal, kaitsevad teid siiski ELi kodaniku põhilised tarbijaõigused. Nende hulka kuuluvad:

Rendiauto broneerimisel peaksite vahet tegema rendifirmadel ja vahendusfirmadel või - ettevõtetel. Vahendajad ei paku ise autosid, vaid broneerivad teile auto rendifirma kaudu. Vaidluse korral vastutab lepingu täitmise eest rendifirma, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti.

Piiratud õigus tehingu tühistamisele

Kui broneerisite auto ELis interneti, telefoni või e-posti teel, ei ole teil automaatselt õigust broneeringut tühistada ja raha tagasi nõuda, kuigi rendifirma tingimused seda võimaldaksid.

Hoiatus

Autorenditeenuste suhtes ei kehti ELi üldised reeglid, mille kohaselt oleks teil 14 päeva aega tehingust taganeda.

Diskrimineerimiskeeld

Autorendifirmadel on õigus kehtestada liikmesriigiti erinevaid hindu ja tingimusi olenevalt ettevõtte kuludest ja muudest teguritest. Auto rentimisel (nii interneti teel kui ka autorendifirmas kohapeal) aga keelavad ELi eeskirjad teie diskrimineerimise kodakondsuse või elukohariigi alusel.

Näide

Saksamaal elav Stefanie kavatses Iirimaal auto rentida. Rendifirma kodulehel märgitud hind oli 70 eurot.

Kui aga Stefanie ütles rendifirmale oma elukohariigi, tõusis hind järsult 140 euroni. Põhjenduseks toodi, et ta ei ela Iirimaal.

Stefanie leidis, et see on ebaõiglane, ning võttis ühendust Euroopa tarbijakeskusestAva välislingina, kes nõudis rendifirmalt, et see viiks oma tingimused kooskõlla ELi eeskirjadega.

Enne tehingut kontrolli!

Enne auto rentimist veenduge, et olete lepingutingimustest aru saanud. Eelkõige tuleks tähelepanu pöörata järgmistele detailidele.

Kindlustuskaitse

Igal rendiautol peab olema kohustuslik vastutuskindlustus, mis kehtib kõikides ELi riikides. Kindlustus peab sisalduma rendihinnas.

Saate sõlmida ka vabatahtliku kindlustuse, mis katab muid riske, nt juhile või autole tekitatud vigastused, auto või selles olevate esemete vargus, vandalism ja õigusabi.

Veenduge, et saate aru, milliseid kulusid kindlustusleping katab. Teavet selle kohta leiate rendilepingu tingimustest.

Rendiauto juhtimine välismaal

Kui kavatsete rendiautoga ületada riigipiire, peate sellest rendifirmale teatama lepingu sõlmimise ajal. Kui autoga teistesse riikidesse sõitmine on rendilepingu tingimuste kohaselt lubatud, saab firma esindaja kontrollida, et teil oleksid kõik vajalikud dokumendid, kindlustused ja kaitse juhuks, kui peaksite autoga teele jääma.

Kui elate ELis ja rendite auto mõnes ELi mittekuuluvas riigis, näiteks Šveitsis, kohaldatakse erieeskirju juhul, kui sõidate autoga ELi riikidesse.

Kui kavatsete rendiautoga sõita nii ELis kui ka ELi mittekuuluvates riikides – näiteks Šveitsist Prantsusmaale, Saksamaale, Austriasse või Itaaliasse – peate sellest rendifirmale eelnevalt teatama. Nad saavad teile anda ELis registreeritud sõiduki, mis oleks kooskõlas ELi tollialaste õigusaktidega. Enamik Šveitsis asuvatest autorendifirmadest võimaldavad ELi residentidele ELi numbrimärkidega sõidukeid kooskõlas ELi tollialaste õigusaktidega, kuid igaks juhuks peaksite selle kohta autorendifirmast järele küsima.

Autorendifirma peab tagama ka selle, et auto vastaks selle riigi tolli- ja liikluseeskirjadele, kuhu te kavatsete reisida. Näiteks on paljudes riikides külmal aastaajal kohustuslikud talverehvid.

Teise ELi liikmesriiki sõites tutvuge ka liiklusohutusteabega.

Juhiloa kehtivus

Kui kavatsete rentida auto ja sõita sellega mõnes teises ELi liikmesriigis, peate kontrollima, kas teie juhiluba seal kehtib.

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: