Viimati ajakohastatud: 13/09/2022

Elektroonikaromude märgis

Mis on elektroonikaromude märgis?

See tähis näitab, et seadet ei tohiks kõrvaldada sortimata jäätmena, vaid see tuleb saata liigiti kogumiseks ettenähtud kohta taaskasutamiseks ja ringlussevõtuks. Elektroonikaromude märgis peab olema kõigil ELi turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmetel.

Elektroonikaromude märgis

Kas see on kohustuslik?

Kui mõned erandid välja arvata, peab enamikul ELis müüdavatel elektri- ja elektroonikaseadmetel olema erimärgis. Elektroonikaromude märgis on kohustuslik järgmiste tootekategooriate puhul:

Täpne nimekiri seadmetest tootekategooriati on esitatud ELi direktiivi lisas en hr .

Kuidas märgis seadmele kanda?

Elektri- ja elektroonikaseadmetel peab olema:

Kui teie toode on turule lastud pärast 13. augustit 2005, võite:

Need tähised tuleb kanda seadmele endale nähtavalt, loetavalt ja kustumatult. Tähised võib seadme enda asemel kanda pakendile, kasutusjuhendile või garantiidokumendile ainult juhul, kui toode on liiga väike või kui tähis mõjutab selle funktsiooni.

Millised on elektroonikaromude märgisega seotud kulud?

Registreerimine ja aruannete esitamine riiklikule registrile on tasuta. Jäätmekogumiskohustusega on seotud rahalised kohustused, mis võivad aga ELi riigiti erineda.

Jäätmekogumiskohustused

Lisaks elektroonikaromude märgise registreerimisele ja tootele kandmisele on teil kohustusi ka teie toodete kasutuselt kõrvaldamise etapis.

Lugege lähemalt registreerimise ning elektri- ja elektroonikaseadmetega seotud jäätmekogumiskohustuste kohta.

Vaadake ka

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: