Elamine ja reisimine ELis
Viimati ajakohastatud: 07/10/2020

E-kaubandus, kaugmüük ja väljaspool äriruume toimuv müük

Sellel veebilehel on esitatud teave üksnes lõpptarbijale, mitte teistele ettevõtetele müümise kohta.

E-kaubandusel ja väljaspool äriruume toimuval müügil on mitmeid eeliseid, kuid vastavalt ELi eeskirjadele kaasnevad sellega ka teatavad kohustused.

Nende eeskirjade alla kuuluvad tehingud on tarbijaga ilma näost näkku kohtumata sõlmitavad müügi- ja teenuselepingud, näiteks internetis, telefoni teel (inimestevahelise suhtlemisega või ilma), e-posti, faksi või tüüpkirja vahendusel sõlmitavad lepingud ning väljaspool kaupmehe äriruume sõlmitavad lepingud.

Tehingud, mille puhul e-kaubanduse, kaugmüügi ning väljaspool äriruume toimuva müügi suhtes kehtivaid eeskirju ei kohaldata

Alustagem

Seonduvad teemad

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Euroopa väiksemate nõuete menetlus

Vaidluste lahendamine teisest ELi riigist pärit tarnijate või klientidega nõuete puhul, mille suurus ei ületa 2000 eurot.

Ühtsed kontaktpunktidAva välislingina

Riiklik teave ettevõtluse laiendamise kohta mõnes teises ELi riigis.

Toodete kontaktpunktAva välislingina

Toodete kontaktpunktid annavad teavet tooteid käsitlevate siseriiklike õigusaktide kohta ning aitavad teil pääseda teise ELi riigi turule.

Kohalik ettevõtlustugi

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega , nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Täiendavad abiteenused

Jaga lehekülge: