Elamine ja reisimine ELis
Viimati ajakohastatud: 07/05/2019

E-kaubandus, kaugmüük ja väljaspool äriruume toimuv müük

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Sellel veebilehel on esitatud teave üksnes lõpptarbijale, mitte teistele ettevõtetele müümise kohta.

E-kaubandusel ja väljaspool äriruume toimuval müügil on mitmeid eeliseid, kuid vastavalt ELi eeskirjadele kaasnevad sellega ka teatavad kohustused.

Nende eeskirjade alla kuuluvad tehingud on tarbijaga ilma näost näkku kohtumata sõlmitavad müügi- ja teenuselepingud, näiteks internetis, telefoni teel (inimestevahelise suhtlemisega või ilma), e-posti, faksi või tüüpkirja vahendusel sõlmitavad lepingud ning väljaspool kaupmehe äriruume sõlmitavad lepingud.

Tehingud, mille puhul e-kaubanduse, kaugmüügi ning väljaspool äriruume toimuva müügi suhtes kehtivaid eeskirju ei kohaldata

 

Alustagem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELi õigusaktid

Avalikud arutelud

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Euroopa väiksemate nõuete menetlus

Teisest ELi liikmesriigist pärit tarnijate või klientidega vaidluste lahendamine nõuete puhul, mille väärtus ei ületa 2000 eurot.

Ühtsed kontaktpunktid

Riiklik teave ettevõtluse laiendamise kohta mõnes teises ELi riigis.

Toodete kontaktpunkt

Toodete kontaktpunktid annavad teavet tooteid käsitlevate siseriiklike õigusaktide kohta ning aitavad teil pääseda teise ELi riigi turule.

Kohalik ettevõtlustugi - Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Jaga lehekülge: