Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 08/04/2019

Teenuste alalise osutamise loa taotlemine

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Kui kolite teise ELi riiki pikaajaliselt elama ja soovite hakata seal oma kutsealal tegutsema, peate taotlema oma kutsekvalifikatsiooni tunnustamist.

Kui olete arst, üldõde, ämmaemand, hambaarst, proviisor, arhitekt või veterinaararst, tunnustatakseen teie kutsekvalifikatsiooni automaatselten.

Nõutavad dokumendid

Peate koos kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotlusega esitama järgmised dokumendid:

Taotluse menetlemise kord

Olles kätte saanud teie taotluse ja tõendid, peavad ametiasutused:

Kui ametiasutused otsustavad, et teie kutsekvalifikatsiooni saamise tingimused erinevad märkimisväärselt nendest tingimustest, mis kehtivad riigis, kus te soovite tööle asuda, võivad nad paluda teil teha sobivustesti või läbida praktika. Sellisel juhul teevad nad otsuse pärast seda, kui olete lisatingimused täitnud.

Kui teil palutakse oma kvalifikatsiooni tõendamiseks täita lisatingimusi, peaksite valime sobivustesti või kohanemispraktika. Mõne kutseala puhul võivad ametiasutused nõuda konkreetselt kas sobivustesti või kohanemispraktika sooritamist.

Kui ametiasutus ei tee otsust ettenähtud aja jooksul, võite võtta ühendust meie abiteenistustega või Läs mer i EPC-manualenen. Kui sellest ei ole abi, võite anda juhtumi siseriiklikku kohtusse.

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: