Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 04/08/2020

Teenuste alalise osutamise loa taotlemine

Mida Brexit mõjutab?

Sellel lehel esitatud eeskirju ja tingimusi kohaldatakse jätkuvalt ELi kodanike suhtes Ühendkuningriigis ja Ühendkuningriigi kodanike suhtes ELis.

Kõiki enne 31. detsembrit 2020 esitatud kutsekvalifikatsioonide tunnustamise taotlusi, mis esitatakse teises riigis tegevuse alustamise eesmärgil, hinnatakse ELi õiguse alusel. Nende taotluste alusel tehtud otsused jäävad pärast 31. detsembrit 2020 kehtima nii Ühendkuningriigis kui ka ELis.

Kui teil on probleeme oma õiguste kasutamisega, võtke palun ühendust meie abiteenistustega.

Kui kolite teise ELi riiki pikaajaliselt elama ja soovite hakata seal oma kutsealal tegutsema, peate taotlema oma kutsekvalifikatsiooni tunnustamist.

Kui olete arst, üldõde, ämmaemand, hambaarst, proviisor, arhitekt või veterinaararst, tunnustatakseen teie kutsekvalifikatsiooni automaatselten.

Nõutavad dokumendid

Peate koos kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotlusega esitama järgmised dokumendid:

Taotluse menetlemise kord

Olles kätte saanud teie taotluse ja tõendid, peavad ametiasutused:

Kui ametiasutused otsustavad, et teie kutsekvalifikatsiooni saamise tingimused erinevad märkimisväärselt nendest tingimustest, mis kehtivad riigis, kus te soovite tööle asuda, võivad nad paluda teil teha sobivustesti või läbida praktika. Sellisel juhul teevad nad otsuse pärast seda, kui olete lisatingimused täitnud.

Kui teil palutakse oma kvalifikatsiooni tõendamiseks täita lisatingimusi, peaksite valime sobivustesti või kohanemispraktika. Mõne kutseala puhul võivad ametiasutused nõuda konkreetselt kas sobivustesti või kohanemispraktika sooritamist.

Kui ametiasutus ei tee otsust ettenähtud aja jooksul, võite võtta ühendust meie abiteenistustega või Läs mer i EPC-manualenen. Kui sellest ei ole abi, võite anda juhtumi siseriiklikku kohtusse.

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Jaga lehekülge: