Viimati ajakohastatud : 10/10/2018

Lepinguteave

Mida peaksite teadma enne ostmist?

Kui ostate toote või teenuse ELis, peab kaupleja teile enne ostu toote või teenuse kohta esitama selge, tõese ja arusaadava teabe.

Selline lepinguteave peab sisaldama järgmist:

Osa nimetatud teabest ei pea olema esitatud selgesõnaliselt, kui see on ilmne juba kontekstist, näiteks poeriiulil oleva kauba puhul.

Kui ostate internetist, telefoni teel, postimüügikataloogist või ukselt uksele müüja käest, tuleb enne ostu tegemist teile esitada järgmine üksikasjalikum teave:

Selliste ostude puhul peaksite meeles pidama, et te ei pea maksma kohaletoimetamise eest ega muid tasusid, millest teile ei ole ette teatatud .

Kõnealune eelnev teave moodustab osa lepingust, välja arvatud juhul, kui te lepite kauplejaga kokku teistsugustes tingimustes, kui on esitatud näiteks kaupleja veebilehel.

Lepingud peavad olema koostatud selgelt ja arusaadavaltning ei tohi sisaldada ebaõiglasi lepingutingimusi.

Mõnes ELi riigis ei kehti tellimuse kinnitamise nõue, tellimuse tühistamise õigus või muud nõuded, kui ostate ukselt uksele müüja käest ja ostu väärtus on alla 50 euro.

Digitaalsisu

Kui ostate digitaalse infosisuga tooteid internetis, näiteks muusika ja video allalaadimise või voogedastuse vahendusel, siis kohaldatakse konkreetseid teavitamisnõudeid. Peate enne ostu saama teavet digitaalse infosisu koostalitusvõime kohta asjakohase riist- ja tarkvaraga ning selle funktsioonide kohta, sealhulgas võimalike kasutamise suhtes kohaldatavate geograafiliste piirangute ja isiklikuks tarbeks kopeerimise õiguse kohta.

Ostud kolmandatest riikidest pärit veebikauplejalt

ELi eeskirjade kohaselt kehtivad teie tarbijaõigused tavaliselt ka siis, kui ostate kolmandatest riikidest pärit veebikauplejatelt, kelle teenused on suunatud ELi tarbijatele. Väljaspool ELi asuvate kauplejate puhul võib aga oma õiguste nõudmine olla keerulisem.

Alati on hea kontrollida, kus kaupleja on registreeritud. Internetiaadress, mis lõpeb „.eu", „.ie", või „.co.uk" jne EI taga, et kaupleja asub ja on registreeritud ELis.

Ostukinnitus

Kui olete ostnud internetist või ukselt uksele müüjalt, peate saama tehingu kohta kirjaliku kinnituse. Kinnitus peab olema vormistatud paberil või muul püsival andmekandjal, näiteks e-kiri, faks või sõnum teie isiklikule kontole kaupleja veebisaidil, tingimusel et seda saab salvestada ning kaupleja ei saa seda ühepoolselt muuta.

Müügijärgsed telefonikõned

Kauplejad, kes pakuvad tarbijatele müügijärgset telefoniteenust, peavad tagama, et kõnede maksumus ei ületaks põhitariifi. Näiteks kaupleja ei tohi tarbijalt nõuda ostude kohta päringute ja kaebuste esitamiseks põhitariifist kallima kõnehinnaga telefoninumbrite kasutamist.

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: