Viimati ajakohastatud: 02/04/2022

Lepinguteave

Mida peaksite teadma enne ostmist?

Kui ostate ELis toote või teenuse, peab kaupleja teile enne ostu toote või teenuse kohta esitama selge, tõese ja arusaadava teabe.

Selline lepinguteave peab sisaldama järgmist:

Osa nimetatud teabest ei pea olema esitatud selgesõnaliselt, kui see on ilmne juba kontekstist, näiteks poeriiulil oleva kauba puhul.

Kui ostate internetist, telefoni või rändmüügi teel või postimüügikataloogist, tuleb enne ostu tegemist teile esitada järgmine üksikasjalikum teave:

Selliste ostude puhul peaksite meeles pidama, et te ei pea maksma kohaletoimetamis- ega muid tasusid, millest teile ei ole ette teatatud .

Lepingud peavad olema koostatud selgelt ja arusaadavaltning ei tohi sisaldada ebaõiglasi lepingutingimusi.

Hoiatus

Mõnes ELi riigis ei kehti tellimuse kinnitamise nõue, tellimuse tühistamise õigus või muud nõuded, kui ostate ründmüügist ja ostu väärtus on alla 50 euro.

Ostukinnitus

Kui olete teinud ostu mujal kui kauplusest kohapealt, näiteks internetist, telefoni teel või postimüügikataloogist, peate saama kirjaliku ostukinnituse. Kinnitus peab olema vormistatud paberil või püsival andmekandjal, näiteks e-kiri, faks või sõnum teie isiklikule kontole kaupleja veebisaidil, tingimusel et seda saab salvestada ning kaupleja ei saa seda ühepoolselt muuta.

Digitaalsisu

Kui ostate internetist digitaalse infosisuga tooteid, näiteks muusika ja video allalaadimine või voogedastus, siis kohaldatakse teavitamise suhtes erinõudeid. Peate enne ostu saama teavet digitaalse infosisu koostalitusvõime kohta asjakohase riist- ja tarkvaraga ning selle funktsioonide kohta, sealhulgas võimalike geograafiliste piirangute ja isiklikuks tarbeks kopeerimise õiguse kohta.

Müügijärgsed telefonikõned

Kauplejad, kes pakuvad tarbijatele müügijärgset telefoniteenust, peavad tagama, et kõnede maksumus ei ületaks põhitariifi. Kaupleja ei tohi tarbijalt nõuda ostude kohta päringute ja kaebuste esitamiseks põhitariifist kallima kõnehinnaga telefoninumbrite kasutamist.

Ostud kolmandatest riikidest pärit veebikauplejatelt

ELi eeskirjade kohaselt kehtivad teie tarbijaõigused tavaliselt ka siis, kui ostate kolmandatest riikidest pärit veebikauplejatelt, kelle teenused on suunatud ELi tarbijatele. Väljaspool ELi asuvate kauplejate puhul võib aga oma õiguste nõudmine olla keerulisem.

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: