L-aħħar verifika : 10/10/2018

Informazzjoni dwar il-kuntratt

X'għandek tkun taf qabel tixtri

Tixtri fejn tixtri prodott jew servizz fl-UE n-negozjant irid jagħtik informazzjoni ċara, korretta u li tinftiehem dwar il-prodott jew is-servizz qabel ma tixtrih.

Din l- informazzjoni dwar il-kuntratt għandha tinkludi:

Jista' jagħti l-każ li xi ftit minn din l-informazzjoni ma jkunx hemm għalfejn tingħata b'mod espliċitu, jekk jidher ċar mill-kuntest - bħalma huma l-karatteristiċi ta' prodott li huma murija fuq xkaffa fil-ħanut.

Barra minn hekk, jekk tixtri onlajn, bit-telefown, bil-posta minn fuq katalogu jew mingħand bejjiegħ bieb bieb, trid tingħata wkoll din l-informazzjoni addizzjonali qabel ma tixtri l-prodott jew is-servizz.

Għal xiri bħal dan, għandek iżżomm f'moħħok li int m'għandikx tħallas spejjeż tal-konsenja jew xi tariffioħra li ma kontx infurmat bihom .

L-informazzjoni trid tingħata qabel tidħol parti mill-kuntratt sakemm ma jkunx hemm ftehim konġunt bejnek u n-negozjant dwar tibdil fit-termini mogħtija, pereżempju, fis-sit web tan-negozjant.

Il-kuntratti jridu jkunu miktubin b' lingwa normali li tinftiehem u ma jistax ikun fiha termini ta' kuntratt inġusti.

F'xi pajjiżi tal-UE, id-dritt li tirċievi konferma tal-ordni tiegħek, li tħassarha u rekwiżiti legali oħrajn ma japplikawx għal xiri ta' bieb bieb ta' anqas minn €50.

Kontenut diġitali

Japplikaw rekwiżiti ta' informazzjoni speċifiċi meta tixtri kontenut diġitali onlajn, eż. meta tiddawnlowdja jew tistrimja l-mużika jew vidjow. Qabel ma tixtri, trid tkun infurmat ukoll dwar kif il-kontenut jaħdem ma' ħardwer/softwer rilevanti (l-interoperabbiltà) u dwar il-funzjonalitajiet, inkluż dwar kwalunkwe restrizzjoni ġeografika li tapplika fuq l-użu tal-kontenut u jekk humiex permessi kopji privati.

Ix-xiri mingħand negozjanti onlajn mhux mill-UE

Id-drittijiet tal-konsumatur tiegħek taħt ir-regoli tal-UE normalment japplikaw ukoll għal xiri mingħand negozjanti onlajn mhux mill-UE li għandhom fil-mira konsumaturi fl-UE. Madankollu, jista' jkollok diffikultajiet biex tasserixxi d-drittijiet tiegħek ma' negozjanti bbażati barra l-UE.

Dejjem tajjeb li tiċċekkja fejn hu rreġistrat in-negozjant. Indirizz tal-internet li jispiċċa ".eu", ".ie", jew ".co.uk", eċċ. MA jiggarantix li n-negozjant hu bbażat – u rreġistrat – fl-UE.

Konferma tax-xiri

Meta tkun għamilt xi xiri onlajn jew mingħand bejjiegħ bieb bieb, għandek tirċievi konferma tat-tranżazzjoni tiegħek. Il-konferma trid tkun fuq il-karta jew fuq mezz li jservi għal żmien twil bħal email, faks jew messaġġ fuq il-kont personali tiegħek fuq is-sit web tan-negozjant – sakemm tkun xi ħaġa li tista' taħżen u li n-negozjant ma jistax ibiddel b'mod unilaterali.

Komunikazzjoni ta' wara l-bejgħ bit-telefown

Il-bejjiegħa li jipprovdu linji tat-telefown ta' wara l-bejgħ għall-konsumaturi għandhom jiżguraw li dawn it-telefonati jkollhom tariffa b'rata bażika. Huwa pprojbit għan-negozjanti li jitolbu li l-konsumaturi jċemplu, pereżempju, linji tat-telefown b'rata primjum biex jagħmlu mistoqsijiet jew ilmenti dwar ix-xiri jew il-kuntratt tagħhom.

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: