Għodod tas-servizz

Selettur tal-lingwa

Il-bandiera tal-UE

Mogħdija tan-navigazzjoni

Menu

Aġġornat : 04/08/2017

Informazzjoni dwar il-kuntratt

X'għandek tkun taf qabel tixtri

Tixtri fejn tixtri prodott jew servizz fl-UE n-negozjant irid jagħtik informazzjoni ċara, korretta u li tinftiehem dwar il-prodott jew is-servizz qabel ma tixtrih.

Din l- informazzjoni dwar il-kuntratt għandha tinkludi:

 • il- karatteristiċi ewlenin tal-prodott
 • il- prezz sħiħ inklużi t-taxxi u t-tariffi kollha
 • l- ispejjeż tal-konsenja (jekk applikabbli) - u kull tariffa addizzjonali oħra
 • l-arranġament għall- pagament, il-konsenja jew il-prestazzjoni
 • l- identità tan-negozjant, l-indirizz ġeografiku u n-numru tat-telefown
 • it- tultal-kuntratt (jekk applikabbli)

Jista' jagħti l-każ li xi ftit minn din l-informazzjoni ma jkunx hemm għalfejn tingħata b'mod espliċitu, jekk jidher ċar mill-kuntest - bħalma huma l-karatteristiċi ta' prodott li huma murija fuq xkaffa fil-ħanut.

Barra minn hekk, jekk tixtri onlajn, bit-telefown, bil-posta minn fuq katalogu jew mingħand bejjiegħ bieb bieb, trid tingħata wkoll din l-informazzjoni addizzjonali qabel ma tixtri l-prodott jew is-servizz.

 • l-email tan-negozjant
 • kwalunkwe restrizzjoni tal-konsenja għal ċerti pajjiżi
 • id-dritt li tħassar l-ordni tiegħek fi żmien 14-il ġurnata
 • is-servizzi ta' wara l-bejgħ disponibbli
 • il-mekkaniżmi tar-riżoluzzjoni ta' tilwim
 • in-numru tar-reġistru tan-negozju tan-negozjant
 • it-titlu professjonali u d-dettalji tal-VAT tan-negozjant (jekk applikabbli)
 • l-assoċjazzjoni professjonali li minnha jagħmel parti n-negozjant (jekk applikabbli)

Għal xiri bħal dan, għandek iżżomm f'moħħok li int m'għandikx tħallas spejjeż tal-konsenja jew xi tariffioħra li ma kontx infurmat bihom .

L-informazzjoni trid tingħata qabel tidħol parti mill-kuntratt sakemm ma jkunx hemm ftehim konġunt bejnek u n-negozjant dwar tibdil fit-termini mogħtija, pereżempju, fis-sit web tan-negozjant.

Il-kuntratti jridu jkunu miktubin b' lingwa normali li tinftiehem u ma jistax ikun fiha termini ta' kuntratt inġusti.

F'xi pajjiżi tal-UE, id-dritt li tirċievi konferma tal-ordni tiegħek, li tħassarha u rekwiżiti legali oħrajn ma japplikawx għal xiri ta' bieb bieb ta' anqas minn €50.

Kontenut diġitali

Japplikaw rekwiżiti ta' informazzjoni speċifiċi meta tixtri kontenut diġitali onlajn, eż. meta tiddawnlowdja jew tistrimja l-mużika jew vidjow. Qabel ma tixtri, trid tkun infurmat ukoll dwar kif il-kontenut jaħdem ma' ħardwer/softwer rilevanti (l-interoperabbiltà) u dwar il-funzjonalitajiet, inkluż dwar kwalunkwe restrizzjoni ġeografika li tapplika fuq l-użu tal-kontenut u jekk humiex permessi kopji privati.

Ix-xiri mingħand negozjanti onlajn mhux mill-UE

Id-drittijiet tal-konsumatur tiegħek taħt ir-regoli tal-UE normalment japplikaw ukoll għal xiri mingħand negozjanti onlajn mhux mill-UE li għandhom fil-mira konsumaturi fl-UE. Madankollu, jista' jkollok diffikultajiet biex tasserixxi d-drittijiet tiegħek ma' negozjanti bbażati barra l-UE.

Dejjem tajjeb li tiċċekkja fejn hu rreġistrat in-negozjant. Indirizz tal-internet li jispiċċa ".eu", ".ie", jew ".co.uk", eċċ. MA jiggarantix li n-negozjant hu bbażat – u rreġistrat – fl-UE.

Konferma tax-xiri

Meta tkun għamilt xi xiri onlajn jew mingħand bejjiegħ bieb bieb, għandek tirċievi konferma tat-tranżazzjoni tiegħek. Il-konferma trid tkun fuq il-karta jew fuq mezz li jservi għal żmien twil bħal email, faks jew messaġġ fuq il-kont personali tiegħek fuq is-sit web tan-negozjant – sakemm tkun xi ħaġa li tista' taħżen u li n-negozjant ma jistax ibiddel b'mod unilaterali.

Komunikazzjoni ta' wara l-bejgħ bit-telefown

Il-bejjiegħa li jipprovdu linji tat-telefown ta' wara l-bejgħ għall-konsumaturi għandhom jiżguraw li dawn it-telefonati jkollhom tariffa b'rata bażika. Huwa pprojbit għan-negozjanti li jitolbu li l-konsumaturi jċemplu, pereżempju, linji tat-telefown b'rata primjum biex jagħmlu mistoqsijiet jew ilmenti dwar ix-xiri jew il-kuntratt tagħhom.

Konsultazzjonijiet pubbliċi
  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
  Sib għajnuna u pariri