L-aħħar verifika: 02/04/2022

Studenti - drittijiet ta' residenza

Għandek dritt tgħix fil- pajjiż tal-UE fejn qed tistudja għat-tul ta' żmien kollu li jieħdu l-istudji tiegħek jekk:

L-awtoritajiet nazzjonali ma jistgħux jitolbu li l-introjtu jkun aktar mil-livell li jikkwalifikak għal appoġġ għall-introjtu bażiku.

Titlef id-dritt tiegħek li toqgħod fil-pajjiż jekk tispiċċa l-istudji tiegħek u ma jkollokx prova li qed taħdem jew li għad għandek mezzi suffiċjenti biex tfendi għal rasek.

Kif tirrapporta l-preżenza tiegħek u tirreġistra r-residenza tiegħek

Matul l-ewwel 3 xhur taż-żjara tiegħek, il-pajjiż li jospitak jista' jitolbok tirreġistra r-residenza tiegħek. Tista' tagħmel dan jekk tixtieq.

Wara 3 xhur, il-pajjiż li qed jospitak jista' jobbligak tirreġistra r-residenza tiegħek mal-awtoritajiet lokali biex turi li tissodisfa l-kundizzjonijiet biex toqgħod hemm bħala student, u tikseb dokument li jikkonferma d-dritt tiegħek li toqgħod.

Ikollok bżonn:

M'għandekx għalfejn tipprovdi dokumenti oħra.

Tista' tintalab titlaq jew tiġi deportat?

Tista' tgħix fil-pajjiż l-ieħor tal-UE sakemm tkompli tissodisfa l-kundizzjonijiet għal residenza. Jekk ma tibqax tissodisfa dawn ir-rekwiżiti, l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jobbligawk titlaq.

F'każijiet eċċezzjonali, il-pajjiż li jospitak jista' jiddeportak għal raġunijiet ta' politika pubblika jew sigurtà pubblika - iżda biss jekk jista' juri li int ta' theddida serja.

Id-deċiżjoni ta' deportazzjoni jew it-talba biex titlaq għandha tingħatalek bil-miktub. Din għandha tiddikjara r-raġunijiet għad-deportazzjoni tiegħek u tispeċifika kif int tista' tappella u sa meta.

Residenza permanenti

Jekk tkun għext b'mod legali, u ssodisfajt il-kundizzjonijiet biex toqgħod f'pajjiż ieħor tal-UE għal perjodu kontinwu ta' 5 snin awtomatikament takkwista d-dritt ta' residenza permanenti hemmhekk. Dan ifisser li tista' ddum tgħix fil-pajjiż kemm trid.

Il-kontinwità ta' residenza tiegħek mhix affettwata minn:

Tista' titlef id-dritt tiegħek għal residenza permanenti jekk tgħix barra l-pajjiż għal aktar minn sentejn konsekuttivi.

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: