L-aħħar verifika: 09/06/2022

Prezzijiet u pagamenti

Meta tixtri oġġetti jew servizzi fl-UE, trid tkun infurmat b'mod ċar dwar il- prezz totali, inklużi t-taxxi u l-miżati addizzjonali kollha.

Għal xiri online, għandek tirrikonoxxi espliċitament – pereżempju billi tagħfas buttuna – li inti konxju li meta tagħmel l-ordni tiegħek għandek l-obbligu li tħallas.

Twissija

Jekk tixtieq tagħmel pagament online ta' aktar minn €30, se jkollok bżonn tuża taħlita ta' mill-inqas żewġ elementi ta' awtentikazzjoni, bħal:

  • xi ħaġa li għandek (bħall-mobile jew il-card reader) U xi ħaġa li taf (PIN jew password)
  • xi ħaġa li għandek (bħall-mobile jew il-card reader) U xi ħaġa tiegħek (il-marka tas-swaba' tiegħek)
  • xi ħaġa li taf (PIN jew password) U xi ħaġa tiegħek (il-marka tas-swaba' tiegħek)

Dan jagħmel il-pagamenti tiegħek aktar sikuri u siguri.

Soprataxxi: tariffi għall-użu ta' kards

In-negozjanti fl-UE mhumiex permessi li jitolbuk tħallas aktar jekk tuża l-kard ta' kreditu jew ta' debitu tiegħek. L-uniċi eċċezzjonijiet għal din ir-regola huma l-kards American Express/Diners Club u l-kards tal-kreditu tan-negozju jew korporattivi, fejn min iħaddmek huwa fatturat minflokok. Jekk tuża dawn il-kards, jista' jagħti l-kas li xorta tiġi ċċarġjat tariffa iżda t-tariffa ma tistax tkun ogħla milli fil-fatt tiġi tiswa lin-negozjant biex jipproċessa l-pagament tiegħek.

Għandek tkun taf li jekk tħallas f'muniti tal-UE li mhumiex euros, xorta tista' tiġi ċċarġjat tariffa għall-konverżjoni tal-valuta mill-provveditur tal-kard tiegħek meta tuża l-kard tiegħek f'pajjiż ieħor tal-UE.

Miżati għal servizzi addizzjonali

Trid tagħti l-kunsens tiegħek għal kwalunkwe pagament addizzjonali mitlub min-negozjant, pereżempju konsenja express, tgeżwir f'karta tar-rigali jew assigurazzjoni tal-ivvjaġġar.

Negozjant ma jistax jitolbok ħlas għal dawn is-servizzi sakemm inti ma tagħżilhomx espliċitament. L-użu ta' kaxxa ttikkjata minn qabel fis-sit web tan-negozjant ma tikkostitwixxix kunsens, għalhekk tkun intitolat għal rimborż ta' kwalunkwe pagament li jkun inġabar b'dan il-mod.

Storja bħala eżempju

In-negozjanti jridu jgħidulek il-prezz sħiħ (inklużi taxxi u miżati) qabel tħallas

Ewa mill-Polonja xtrat xi kotba minn negozjant online. Madankollu, il-kard tal-kreditu tagħha ġiet iċċarġjata iktar mill-ammont totali muri fil-punt tal-bejgħ tas-sit web tan-negozjant. Ewa ndunat li l-kumpanija ma kinitx inkludiet l-ispejjeż għall-posta, u żidithom wara li lestiet ix-xirja tagħha.

Minħabba li r-regoli tal-UE jobbligaw lin-negozjanti juru l-informazzjoni dwar il-prezz korrett u totali qabel ma konsumatur jagħmel akkwist online, Ewa rrapportat il-kwistjoni kemm lill-kumpanija kif ukoll lill-awtoritajiet Pollakki. Wara intervent mill-awtoritajiet, ingħatat lura d-differenza.

Pagament f'munita oħra – miżati fuq il-kambju tal-munita

Meta tixtri prodott jew servizz li huwa pprezzat f'munita oħra, tħallas aktar minn sempliċiment il-prezz tax-xiri. Bl-istess mod, meta tiġbed il-flus minn ATM f'munita oħra, tħallas aktar minn sempliċiment l-ammont li tiġbed. L-ispejjeż addizzjonali jistgħu jinkludu:

Meta tixtri xi ħaġa personalment jew online, tista' tiġi offrut l-għażla li tħallas fil-munita lokali jew fil-munita nazzjonali tiegħek. Jekk tħallas fil-munita lokali, trid tistenna d-dikjarazzjoni bankarja jew tal-kard tal-kreditu tiegħek biex tiskopri kemm swiet it-tranżazzjoni fil-munita nazzjonali tiegħek. Ħafna drabi din hija l-irħas alternattiva. Jekk tħallas fil-munita ta' pajjiżek, tkun taf mill-ewwel eżattament kemm se tiġi ċċarġjat. It-tariffi żejda spiss jagħmlu din l-għażla aktar għalja.

Jekk negozjant jew sit web joffrilek l-għażla li tħallas bil-munita ta' pajjiżek, irid jgħidlek bl-eżatt kemm se tiswik aktar. Hu għandu jesprimi din l-ispiża bħala valwazzjoni pożittiva perċentwali fuq l-aħħar rati tal-kambju tal-Bank Ċentrali Ewropew.

Eżempju: Lukanda tagħtik għażla bejn li tħallas għas-soġġorn fil-munita lokali jew fil-munita ta' pajjiżek. Jekk tagħżel il-munita ta' pajjiżek, il-lukanda għandha tibdel l-ammont tal-kont billi tuża r-rata tal-BĊE u tinfurmak dwar il-valwazzjoni pożittiva perċentwali li se żżid.

Is-sit web tal-bank jew tal-fornitur tal-kard tiegħek irid joffri wkoll informazzjoni dwar dawn it-tipi ta' miżati. Fi kwalunkwe każ, dejjem għandek id-dritt li tgħid le u tħallas fil-munita lokali.

Diskriminazzjoni fil-prezz

Bħala ċittadin jew residenti tal-UE ma tistax tiġi ċċarġjat prezz ogħla meta tixtri prodotti jew servizzi fl-UE sempliċiment minħabba n-nazzjonalità jew il-pajjiż ta' residenza tiegħek.

Meta tixtri oġġetti online fl-UE, il-prezzijiet jistgħu jvarjawminn pajjiż għal ieħor jew f'verżjonijiet differenti tal-istess sit web, pereżempju minħabba differenzi fl-ispejjeż tal-konsenja. Madankollu, jekk tixtri oġġetti online mingħajr konsenja transfruntiera – bħal meta tixtri xi ħaġa online li inti biħsiebek tiġborha mingħand in-negozjant jew mill-ħanut inti stess – għandu jkollok aċċess għall-istess prezzijiet u offerti speċjali bħax-xerrejja li jgħixu f'dak il-pajjiż tal-UE. Ma tistax tiġi ċċarġjat aktar jew ma titħalliex tixtri xi ħaġa sempliċement minħabba li tgħix f'pajjiż ieħor.

Japplikaw l-istess regoli meta tixtri servizzi pprovduti fil-bini tan-negozjant, pereżempju meta tixtri biljetti għal xi park tad-divertiment, tibbukkja hotel, tikri karozza, jew meta tixtri servizzi pprovduti b'mod elettroniku (bħal servizzi tal-cloud jew l-ospitar ta' sit web), inti intitolat li jkollok aċċess għall-istess prezzijiet bħax-xerrejja lokali.

Twissija

Midja protetta mid-drittijiet tal-awtur, bħal films, kotba elettroniċi u mużika, ħafna drabi huma koperti minn ftehimiet ta' liċenzjar differenti f'pajjiżi differenti. Għalhekk inti jista' ma jkollokx l-istess aċċess għall-istess prodotti bl-istess prezz fil-pajjiżi kollha tal-UE.

Storja bħala eżempju

Ma jistgħux jitolbuk tħallas aktar sempliċiment minħabba l-pajjiż ta' residenza tiegħek

Hilda mid-Danimarka riedet tikri karozza fi Spanja għall-vaganzi tas-sajf. Hija għażlet il-karozza li xtaqet tibbukkja fuq is-sit web ta' kumpanija tal-kiri tal-karozzi fi Spanja. Madankollu, meta daħlet l-indirizz tagħha biex tiffinalizza l-prenotazzjoni, hija rat li l-prezz totali tagħha għall-kiri tal-karozza żdied b'EUR 140.

Hilda kkuntattja iċ-Ċentru tal-Konsumatur Ewropew lokali tagħha biex tilmenta dwar din id-diskriminazzjoni fil-prezz. Dawn għenuha tagħmel ilment formali, b'enfasi fuq prezzijiet diskriminatorji fis-sit web tal-kumpanija tal-kiri tal-karozzi. Peress li l-kumpanija tal-karozzi ma kkonformatx mar-regoli tal-UE, din tista' tingħata multa mill-awtorità nazzjonali kompetenti.

Ir-regoli tal-prezzijiet tal-biljetti tal-ivvjaġġar

Ir-regoli tal-UE dwar il-prezzijiet japplikaw ukoll meta tixtri biljetti tal-ivvjaġġar, bħal titjiriet jew biljetti tal-ferrovija, online jew personalment. Dan ifisser li meta tixtri l-biljetti tiegħek, it-taxxi, it-tariffi u l-miżati kollha għandhom ikunu inklużi u jidhru fil-prezz totali mill-bidu tal-proċess tal-ibbukkjar. Dan jagħmilha aktar faċli għalik biex tqabbel il-prezzijiet ma' operaturi oħra tal-ivvjaġġar.

Kwalunkwe suppliment fakultattiv (bħall-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar) għandu jkun indikat b'mod ċar u rrikkmandat biss bħala għażla ħielsa.

Għall-akkwist ta' biljetti tal-ajru, jekk tiskopri prezzijiet online li ma jkunux ċari meta tibbukkja titjira, tista' tirrapporta għand l- awtoritajiet nazzjonali en fil-pajjiż ta' residenza tiegħek tal-UE.

Ridirezzjoni awtomatika fuq sit web

Meta jkun hemm diversi verżjonijiet ta' sit web ta' negozjant, inti ma tistax tinbagħat awtomatikament f'verżjoni differenti, sakemm ma tagħtix il-permess tiegħek. Pereżempju, jekk int tgħix fi Franza u tagħżel direttament biex tmur f'sit web .be (il-Belġju), in-negozjant jista' jissuġġerixxi li forsi tkun tixtieq tikkonsulta l-verżjoni .fr tas-sit web tagħhom. Madankollu, sakemm ma tagħtix il- permess espliċitu tiegħek għal dan, għandu jkollok aċċess għas-sit web .be li għażilt oriġinarjament.

Inti għandek tkun tista' wkoll tbiddel l-għażla tiegħek fi kwalunkwe ħin – pereżempju, permezz ta' kaxxa "agħżel pajjiż". Din tippermettilek tara l-prezzijiet u l-promozzjonijiet għal prodotti u servizzi offruti min-negozjant f'pajjiżi oħra. Madankollu, dejjem għandek tiċċekkja t-termini u l-kundizzjonijiet tan-negozjant biex tifhem l-opzjonijiet tal-konsenja u l-ispejjeż għal pajjiżek.

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: