Twettiq ta' negozju
L-aħħar verifika: 03/01/2023

Id-drittijiet tal-vjaġġaturi b’diżabbiltà jew b’mobbiltà mnaqqsa

Jekk għandek diżabbiltà jew mobbiltà mnaqqsa, għandek id-dritt għall-ivvjaġġar bl-ajru, bil-ferrovija, bix-xarabank, bil-kowċ jew fuq bastiment bħal ħaddieħor. Meta tixtri l-biljett tiegħek, il-bejjiegħ tal-biljetti għandu jagħtik informazzjoni dwar il-vjaġġ tiegħek f’format li huwa aċċessibbli għalik kif ukoll informazzjoni dwar il-faċilitajiet speċifiċi disponibbli għalik abbord l-inġenju tal-ajru, il-ferrovija, ix-xarabank, il-kowċ jew il-bastiment.

Għall-mezzi kollha tat-trasport, għandek id-dritt għal assistenza bla ħlas fit-terminals u abbord il-vetturi. Ma tistax tiġi rifjutat trasport minħabba d-diżabbiltà jew il-mobbiltà mnaqqsa tiegħek ħlief għal raġunijiet ġustifikati abbażi tas-sikurezza jew tad-disinn tal-vettura jew l-infrastruttura.

X'inhi s-sitwazzjoni tiegħek?

Qed tivvjaġġa bl-ajruplan

Assistenza

Meta tivvjaġġa bl-ajruplan, għandek id-dritt għal assistenza, bla ħlas. Din tista' tinkludi:

Jekk qed tivvjaġġa akkumpanjat għat-tul kollu tal-vjaġġ tiegħek, il-linja tal-ajru u l-istaff tal-linja tal-ajru għandhom jiffaċilitaw kwalunkwe assistenza li int teħtieġ li din il-persuna tipprovdilek. Barra minn hekk, kull meta jkun possibbli, il-linja tal-ajru għandha tpoġġi lil din il-persuna ħdejk fuq l-ajruplan.

Biex tingħata l-aħjar assistenza possibbli, agħmel kuntatt mal-linja tal-ajru, mal-bejjiegħ tal-biljetti jew mal-organizzatur turistiku mill-inqas 48 siegħa qabel il-vjaġġ u spjega x'tipi ta' assistenza teħtieġ u jekk intix se tivvjaġġa akkumpanjat. Għandek tinfurmahom ukoll jekk intix se tivvjaġġa b’kelb ta’ assistenza. Dawn jagħtu wkoll pariri dwar is-siġġu tar-roti jew l-apparat tal-mobbiltà tiegħek u, meta japplika, il-batteriji tiegħu.

Il-linji tal-ajru mhumiex obbligati jipprovdulek għajnuna biex tiekol jew biex tieħu l-mediċini waqt it-titjira. Jekk ikollok bżonn għajnuna ta' dan it-tip, ngħidu aħna waqt titjira twila, il-linji tal-ajru jistgħu jitolbu li tkun akkumpanjat minn persuna oħra.

Twissija

Ma tistax tiġi miċħud l-imbark minħabba d-diżabbiltà jew il-mobbiltà mnaqqsa tiegħek, ħlief jekk l-inġenju tal-ajru jkun fiżikament żgħir wisq, ikun hemm tħassib dwar is-sigurtà, jew regoli ta’ sikurezza jipprevjenu lil-linja tal-ajru milli tittrasportak.

Teħtieġ aktar għajnuna?

Jekk qed ikollok problemi biex tikseb assistenza waqt li tkun qed tivvjaġġa bl-ajruplan, jew jekk l-apparat tal-mobbiltà tiegħek intilef jew inqered, għandek tinforma lill-awtoritajiet tal-ajruport jew lil-linja tal-ajru involuta. Jekk ma tkunx sodisfatt bit-tweġiba li jagħtuk, tista' tikkuntattja lill-korp nazzjonali responsabbli mill-infurzar en fil-pajjiż fejn ikun seħħ l-inċident.

Id-drittijiet l-oħra tiegħek tal-passiġġieri tal-ajru fl-UE

Iċċekkja l-għodda interattiva tagħna fuq il-paġna tad-Drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru tal-UE, għal aktar informazzjoni dwar id-drittijiet tiegħek u kif titlobhom jekk tiġi rifjutat l-imbark, jew jekk it-titjira tiġi kkanċellata jew tiddewwem.

Qed tivvjaġġa bil-ferrovija

Assistenza

Int intitolat għal assistenza, bla ħlas, biex titla' u tinżel mill-ferrovija u biex tbiddel il-ferrovija, abbord u fl-istazzjon qabel u wara l-vjaġġ. Biex tingħata l-aħjar assistenza possibbli, agħmel kuntatt mal-kumpanija ferrovjarja, mal-bejjiegħ tal-biljetti jew mal-organizzatur turistiku mill-inqas 48 siegħa qabel il-vjaġġ u spjega x'assistenza jkollok bżonn.

Twissija

Ma tistax tiġi miċħud l-imbark minħabba d-diżabbiltà jew il-mobbiltà mnaqqsa tiegħek, ħlief jekk ikun hemm tħassib dwar is-sigurtà, jew regoli ta’ sikurezza jipprevjenu lill-kumpanija ferrovjarja milli tittrasportak.

Teħtieġ aktar għajnuna?

Jekk qed issib problemi biex tikseb assistenza waqt li tkun qed tivvjaġġa bil-ferrovija, għandek tinforma lill-awtoritajiet tal-istazzjon jew lill-kumpanija ferrovjarja involuta. Jekk ma tkunx sodisfatt bit-tweġiba li jagħtuk, tista' tikkuntattja lill-korp nazzjonali responsabbli mill-infurzar en fil-pajjiż fejn ikun seħħ l-inċident.

Id-drittijiet l-oħra tiegħek tal-passiġġieri tal-ferrovija fl-UE

Iċċekkja l-għodda interattiva tagħna fuq il-paġna tad-Drittijiet tal-passiġġieri tal-ferrovija tal-UE għal aktar informazzjoni dwar drittijietek meta tivvjaġġa bil-ferrovija u kif titlobhom jekk ikollok bżonn. 

Qed tivvjaġġa bix-xarabank jew bil-kowċ

Assistenza

Int intitolat għal assistenza bla ħlas jekk jekk qed tippjana vjaġġ fuq distanza twila (fejn id-distanza skedata tas-servizz (mhux il-vjaġġ individwali) hi ta’ 250km jew aktar). Għandek id-dritt għal assistenza fit-terminals magħżula en , jew biex titla’ fix-xarabank jew fil-kowċ u biex tinżel minnhom. Barra dan, il-kumpanija trid tħalli persuna li tagħżel int biex tivvjaġġa miegħek bla ħlas - jekk dan ineħħi xi tħassib li jista' jkun hemm fir-rigward tas-sigurtà jew tas-sikurezza u li minħabba fih ma tkunx se titħalla tivvjaġġa.

Biex tiżgura li tingħata l-assistenza li teħtieġ, trid tikkuntattja lill-kumpanija tax-xarabank/tal-kowċ, il-bejjiegħ tal-biljetti jew l-operatur turistiku mill-inqas 36 siegħa qabel ma tivvjaġġa sabiex tgħidilhom x'assistenza jkollok bżonn. L-operatur jew il-maniġer tat-terminal jistgħu jitolbuk tmur f'post magħżul mhux aktar minn siegħa qabel il-ħin skedat għat-tluq.

Twissija

Ma tistax ma titħalliex tixtri biljett, tagħmel prenotazzjoni jew titla' abbord minħabba d-diżabbiltà jew in-nuqqas ta' mobbiltà tiegħek - ħlief f'każ fejn dan ikun strettament meħtieġ għall-konformità mar-rekwiżiti legali tas-saħħa u s-sikurezza, jew fejn l-infrastruttura ma tkunx tista' tiggarantixxi trasport bla periklu.

Teħtieġ aktar għajnuna?

Jekk qed issib problemi biex tikseb assistenza waqt li tkun qed tivvjaġġa bix-xarabank jew bil-kowċ, għandek tinforma b'dan lill-awtoritajiet tat-terminal jew lill-kumpanija tax-xarabank / tal-kowċ involuta. Jekk ma tkunx sodisfatt bit-tweġiba li jagħtuk, tista' tikkuntattja lill-korp nazzjonali responsabbli mill-infurzar en fil-pajjiż fejn ikun seħħ l-inċident.

Id-drittijiet l-oħra tiegħek tal-passiġġieri tax-xarabank u tal-kowċ tal-UE

Iċċekkja l-għodda interattiva tagħna fuq il-paġna tad-Drittijiet tal-passiġġieri li jivvjaġġaw bix-xarabank u bil-kowċ tal-UE għal aktar informazzjoni dwar drittijietek meta tivvjaġġa bix-xarabank jew bil-kowċ u kif titlobhom jekk ikollok bżonn.

Qed tivvjaġġa fuq bastiment

Assistenza

Int intitolat għal assistenza, bla ħlas, biex titla’ jew tinżel minn fuq bastiment, biex tibdel il-bastimenti, abbord u fil-port. Biex tiżgura li tingħata l-aħjar assistenza possibbli, trid tavża lit-trasportatur, lill-bejjiegħ tal-biljetti jew lill-operatur turistiku mill-inqas 48 siegħa qabel il-vjaġġ tiegħek u tispjega x'tip ta' assistenza jkollok bżonn. Anke jekk dan ma tkunx għamiltu, it-trasportatur u l-operatur tat-terminal xorta waħda jridu jagħmlu l-almu kollu tagħhom biex jgħinuk.

Jekk ikollok bżonnijiet speċjali għall-akkomodazzjoni u biex tpoġġi bilqiegħda jew bżonn ta' xi assistenza oħra, jew jekk ikollok bżonn tieħu miegħek xi tagħmir mediku, informa b'dan lill-bejjiegħ tal-biljetti meta tagħmel il-prenotazzjoni.

It-trasportaturi jistgħu jitolbuk li tkun akkumpanjat minn persuna oħra jekk dan ikun meħtieġ għal raġunijiet ta' sikurezza, jew minħabba l-mod kif ikunu mfasslin il-bastiment jew l-infrastruttura tal-port. Din il-persuna li takkumpanjak tivvjaġġa bla ħlas.

Teħtieġ aktar għajnuna?

Jekk qed issib problemi biex tikseb assistenza waqt li tkun qed tivvjaġġa fuq bastiment, għandek tinforma b'dan lill-awtoritajiet tal-port jew lit-trasportatur involut. Jekk ma tkunx sodisfatt bit-tweġiba li jagħtuk, tista' tikkuntattja lill-korp nazzjonali responsabbli mill-infurzar en fil-pajjiż fejn ikun seħħ l-inċident. 

Id-drittijiet l-oħra tiegħek tal-passiġġieri fuq bastiment fl-UE

Iċċekkja l-għodda interattiva tagħna fuq il-paġna tad-Drittijiet tal-passiġġieri fuq bastiment tal-UE għal aktar informazzjoni dwar drittijietek meta tivvjaġġa fuq bastiment u kif titlobhom jekk ikollok bżonn.

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: