L-aħħar verifika: 28/04/2022

Ħaddiema bejn il-fruntieri

Jekk taħdem f' pajjiż tal-UE iżda tgħix f'ieħor u tmur hemm ta' kuljum, jew tal-anqas darba fil-ġimgħa, titqies bħala ħaddiem bejn il-fruntieri skont il-liġi tal-UE (xi drabi msejjaħ ħaddiem transkonfinali jew ħaddiem li jaħdem bejn il-fruntieri).

Kun żgur li tiċċekkja:

Ara wkoll:

Id-dritt tiegħek li tgħix f'pajjiż ieħor tal-UE

Ir-reġistrazzjoni tal-karozza għall-ħaddiema bejn il-fruntieri

Il-liġijiet ta' liema pajjiż japplikaw?

Fil- ħajja ta' kuljum, inti suġġett għal-liġijet taż-żewġ pajjiżi.

Il-liġijiet fejn taħdem ikopru:

Il-liġijiet fejn tgħix ikopru:

Storja bħala eżempju

Kun ċert li ma titlifx flus jekk ħdimt f'pajjiż ieħor

Evelien mill-Pajjiżi l-Baxxi ħadmet il-Ġermanja bħala ħaddiem bejn il-fruntieri waqt li baqgħet tgħix fil-Pajjiżi l-Baxxi għal 10 snin. Matul dak iż-żmien, iddeċidiet li tidħol fi skema ta' pensjoni privata fil-Ġermanja u kisbet bonus ta' qligħ għall-pensjoni mill-awtoritajiet Ġermaniżi.

Meta rtirat, l-awtoritajiet Ġermaniżi talbuha tħallas lura l-bonusijiet kollha tal-qligħ għall-pensjoni li tawha matul l-aħħar 10 snin. Qalulha li dan ġara minħabba li hi waqfet tħallas it-taxxi fil-Ġermanja. Iżda hekk kif Evelien waqfet taħdem il-Ġermanja, kellha tħallas it-taxxi fil-pajjiż ta' residenza tagħha, il-Pajjiżi l-Baxxi.

Evelien tellgħet il-każ quddiem il-qrati Ġermaniżi. Qablu li, bħala ħaddiema li tgħix f'pajjiż u taħdem f'ieħor, kienet intitolata għall-bonus, li jgħodd bħala benefiċċju supplimentari. Evelien ma kellhiex tħallas lura l-bonus.

Jekk tiġi rifjutat benefiċċji supplimentari mogħtija lill-ħaddiema fil-pajjiż fejn taħdem, ikkuntattja konsulent tal-impjiegi EwropejIftaħ bħala link estern jew is-servizzi ta' informazzjoni u assistenza tagħna.

Storja bħala eżempju

Benefiċċji li int intitolat għalihom fil-pajjiż fejn taħdem

Rosita tgħix l-Italja mar-raġel tagħha u tliet uliedha, iżda taħdem fi Franza. Applikat għal abbonament bi prezz imnaqqas tal-ferrovija għall-familji numerużi, iżda ma kisbitux peress li la hi u lanqas uliedha ma jgħixu Franza.

Rosita għandha tinsisti u, jekk meħtieġ, tfittex l-għajnuna mis- servizzi ta' assistenza tal-UE. Il-ħaddiema kollha tal-UE b'familji numerużi (f'ħafna mill-pajjiżi dan ifisser tlitt itfal jew iktar) huma intitolati għal ivvjaġġar imraħħas tal-ferrovija fejn jaħdmu mill-ewwel ġurnata li fiha jibdew jaħdmu - jekk dan it-tip ta' roħs jeżisti għaċ-ċittadini ta' dak il-pajjiż.

Kont tal-bank għall-ħlas tas-salarju

Jista' jagħti l-każ li min iħaddmek ikun iridek tiftaħ kont tal-bank fil-pajjiż tal-impjieg tiegħek biex iħallaslek is-salarju.

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: