L-aħħar verifika: 15/04/2019

Id-dazji tas-sisa

Deċiżjoni tar-Renju Unit li tinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Aktar informazzjoni

Mit-30 ta’ Marzu 2019, il-liġi kollha tal-UE mhux se tapplika aktar għar-Renju Unit, sakemm ftehim ta’ rtirar ratifikat ma jistabbilixxix data oħra, jew il-Kunsill Ewropew u r-Renju Unit jiddeċiedu b’mod unanimu li jestendu l-perjodu ta’ sentejn ta’ negozjati. Għal aktar informazzjoni dwar ir-riperkussjonijiet legali għan-negozji:

Ir-regoli tal-UE tad-dazji tas-sisa jkopru l-prodotti li ġejjin: l-alkoħol, ix-xorb alkoħoliku, il-prodotti tal-enerġija, l-elettriku u l-prodotti tat-tabakk. Hemm rati mnaqqsa u eżenzjonijiet disponibbli bħal xiri mingħajr dazju.

Ara li tkun taf meta għandek tħallas id-dazji tas-sisa u kif tikseb rimborż tad-dazju, meta prodott isir suġġett għad-dazju tas-sisa u kif tista' tiċċekkja jekk numru tad-dazju tas-sisa huwiex validu. Hemm regoli speċjali meta jsir bejgħ online, speċjalment għal ċerti prodotti bħat-tabakk.

Ikkondividi din il-paġna: