Τελευταίος έλεγχος : 10/10/2018

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Οι κανόνες της ΕΕ για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης καλύπτουν τα εξής προϊόντα: αλκοόλ, αλκοολούχα ποτά, προϊόντα ενέργειας, ηλεκτρική ενέργεια και προϊόντα καπνού. Προβλέπονται μειωμένοι συντελεστές και απαλλαγές, όπως στην περίπτωση των αφορολόγητων αγορών.

Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πότε πρέπει να πληρώνετε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και πώς να λαμβάνετε επιστροφή φόρου, πότε ένα προϊόν υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και πώς μπορείτε να ελέγξετε την εγκυρότητα ενός αριθμού ειδικού φόρου κατανάλωσης. Προβλέπονται ειδικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές πωλήσεις, κυρίως για ορισμένα προϊόντα όπως ο καπνός.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: