Ζωή και ταξίδια
Τελευταίος έλεγχος: 06/07/2022

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης

Οι κανόνες της ΕΕ για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης καλύπτουν τα εξής προϊόντα: αλκοόλ, αλκοολούχα ποτά, προϊόντα ενέργειας, ηλεκτρική ενέργεια και προϊόντα καπνού. Προβλέπονται μειωμένοι συντελεστές και απαλλαγές, όπως στην περίπτωση των αφορολόγητων αγορών.

Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πότε πρέπει να πληρώνετε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και πώς να λαμβάνετε επιστροφή φόρου, πότε ένα προϊόν υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και πώς μπορείτε να ελέγξετε την εγκυρότητα ενός αριθμού ειδικού φόρου κατανάλωσης. Προβλέπονται ειδικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές πωλήσεις, κυρίως για ορισμένα προϊόντα όπως ο καπνός.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: