Ζωή και ταξίδια
Τελευταίος έλεγχος: 13/02/2020

Κοινωνική ασφάλιση και υγεία

Σας επηρεάζει το Brexit;

Όταν προσλαμβάνετε προσωπικό, οφείλετε να γνωρίζετε τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων. Ένας εργαζόμενος μπορεί να υπόκειται στη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης μόνο μίας χώρας, συνήθως της χώρας στην οποία εργάζεται ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος.

Φροντίστε ώστε οι υπάλληλοί σας να εργάζονται σε ένα ασφαλές και υγιεινό εργασιακό περιβάλλον. Ως εργοδότης, θα πρέπει να τηρείτε τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση και τη διαχείριση των κινδύνων, ώστε να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο ατυχημάτων και να αποτρέψετε επικίνδυνες καταστάσεις.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: