Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Τελευταίος έλεγχος : 05/03/2018

Υποτροφίες και θέσεις εργασίας για ερευνητές

Δεν υπάρχουν εθνικοί περιορισμοί

Οι ερευνητές στην ΕΕ έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση ευκαιριών κατάρτισης και απασχόλησης που χρηματοδοτούνται μέσω εθνικών υποτροφιών ή άλλων μορφών οικονομικής ενίσχυσης, ακόμη κι εάν δεν είναι υπήκοοι ή κάτοικοι της οικείας χώρας.

Ερευνητές που δεν είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ θα πρέπει να συμβουλεύονται τη «Δέσμη μέτρων για την επιστημονική βίζαEnglish» για να ενημερώνονται σχετικά με τους όρους και τις διατυπώσεις συμμετοχής καθώς και για τις ερευνητικές δυνατότητες.

Οικονομική στήριξη της ΕΕ για ερευνητές

Ως ερευνητής, έχετε τη δυνατότητα να λάβετε οικονομική στήριξη από την ΕΕ για την κατάρτιση και την επαγγελματική σας εξέλιξη.

Άλλες μορφές οικονομικής στήριξης για ερευνητές στην Ευρώπη / υποτροφίες Marie CurieEnglish.

Δυνατότητες έρευνας και χρηματοδότησης ανά χώρα

Ως ερευνητής μπορείτε εύκολα να αναζητήσετε θέσεις εργασίαςEnglish και πηγές οικονομικής στήριξηςEnglish σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
    Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
    Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές