Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 05/05/2022

Υποτροφίες και θέσεις εργασίας για ερευνητές

Δεν υπάρχουν εθνικοί περιορισμοί

Οι ερευνητές στην ΕΕ έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση ευκαιριών κατάρτισης και απασχόλησης που χρηματοδοτούνται μέσω εθνικών υποτροφιών ή άλλων μορφών οικονομικής ενίσχυσης, ακόμη κι εάν δεν είναι υπήκοοι ή κάτοικοι της οικείας χώρας.

Προειδοποίηση

Ερευνητές που δεν είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ θα πρέπει να συμβουλεύονται τη «Δέσμη μέτρων για την επιστημονική βίζα en » για να ενημερώνονται σχετικά με τους όρους και τις διατυπώσεις συμμετοχής καθώς και για τις ερευνητικές δυνατότητες.

Οικονομική στήριξη της ΕΕ για ερευνητές

Ως ερευνητής, έχετε τη δυνατότητα να λάβετε οικονομική στήριξη από την ΕΕ για την κατάρτιση και την επαγγελματική σας εξέλιξη.

Δυνατότητες έρευνας και χρηματοδότησης ανά χώρα

Ως ερευνητής μπορείτε εύκολα να αναζητήσετε θέσεις εργασίας en και πηγές οικονομικής στήριξης en σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: