Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 03/04/2020

Υποτροφίες και θέσεις εργασίας για ερευνητές

Σας επηρεάζει το Brexit;

Δεν υπάρχουν εθνικοί περιορισμοί

Οι ερευνητές στην ΕΕ έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση ευκαιριών κατάρτισης και απασχόλησης που χρηματοδοτούνται μέσω εθνικών υποτροφιών ή άλλων μορφών οικονομικής ενίσχυσης, ακόμη κι εάν δεν είναι υπήκοοι ή κάτοικοι της οικείας χώρας.

Ερευνητές που δεν είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ θα πρέπει να συμβουλεύονται τη «Δέσμη μέτρων για την επιστημονική βίζαen» για να ενημερώνονται σχετικά με τους όρους και τις διατυπώσεις συμμετοχής καθώς και για τις ερευνητικές δυνατότητες.

Οικονομική στήριξη της ΕΕ για ερευνητές

Ως ερευνητής, έχετε τη δυνατότητα να λάβετε οικονομική στήριξη από την ΕΕ για την κατάρτιση και την επαγγελματική σας εξέλιξη.

Δυνατότητες έρευνας και χρηματοδότησης ανά χώρα

Ως ερευνητής μπορείτε εύκολα να αναζητήσετε θέσεις εργασίαςen και πηγές οικονομικής στήριξηςen σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: