Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 24/01/2019

Υποτροφίες και θέσεις εργασίας για ερευνητές

Δεν υπάρχουν εθνικοί περιορισμοί

Οι ερευνητές στην ΕΕ έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση ευκαιριών κατάρτισης και απασχόλησης που χρηματοδοτούνται μέσω εθνικών υποτροφιών ή άλλων μορφών οικονομικής ενίσχυσης, ακόμη κι εάν δεν είναι υπήκοοι ή κάτοικοι της οικείας χώρας.

Ερευνητές που δεν είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ θα πρέπει να συμβουλεύονται τη «Δέσμη μέτρων για την επιστημονική βίζαen» για να ενημερώνονται σχετικά με τους όρους και τις διατυπώσεις συμμετοχής καθώς και για τις ερευνητικές δυνατότητες.

Οικονομική στήριξη της ΕΕ για ερευνητές

Ως ερευνητής, έχετε τη δυνατότητα να λάβετε οικονομική στήριξη από την ΕΕ για την κατάρτιση και την επαγγελματική σας εξέλιξη.

Δυνατότητες έρευνας και χρηματοδότησης ανά χώρα

Ως ερευνητής μπορείτε εύκολα να αναζητήσετε θέσεις εργασίαςen και πηγές οικονομικής στήριξηςen σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: