Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 07/04/2022

Διασυνοριακή κληρονομιά

Αν ζείτε σε χώρα της ΕΕ που δεν είναι η χώρα καταγωγής σας, αν τα περιουσιακά σας στοιχεία βρίσκονται σε περισσότερες από μία χώρες ή αν ένα μέλος της οικογένειάς σας ζούσε σε άλλη χώρα της ΕΕ όταν πέθανε, ίσως αναρωτιέστε:

Οι κανόνες της ΕΕ για τις διεθνείς υποθέσεις κληρονομιάς σάς βοηθούν να αποσαφηνίσετε αυτά τα θέματα.

Περισσότερα πληροφορίες:

Οι κανόνες της ΕΕ για την κληρονομική διαδοχή ισχύουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ με εξαίρεση την Ιρλανδία και τη Δανία, καθώς αυτές οι χώρες της ΕΕ αποφάσισαν να μην υπαχθούν στους εν λόγω κανόνες. Αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες της ΕΕ για την κληρονομιά θα ισχύουν κάθε φορά που υπόθεσή σας διεκπεραιώνεται από αρχή χώρας της ΕΕ, με εξαίρεση την Ιρλανδία και τη Δανία.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: