Τελευταίος έλεγχος: 26/03/2021

Επιβολή και έκπτωση ΦΠΑ

Σας επηρεάζει το Brexit;

Επιβολή ΦΠΑ

Όταν ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε προϊόντα ή υπηρεσίες, μπορεί να χρησιμοποιείται ο όρος «φορολογητέες προμήθειες».

Αν ασκείτε εμπορική δραστηριότητα και παρέχετε αγαθά ή υπηρεσίες, πρέπει κατά κανόνα να:

Προειδοποίηση

Η επιβολή ΦΠΑ δεν προϋποθέτει αναγκαστικά χρηματική συναλλαγή — ενδεχομένως να οφείλετε επίσης να χρεώνετε ΦΠΑ (συνήθως με βάση την αγοραία αξία) στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που:

 • ανταλλάσσετε με άλλα αγαθά και υπηρεσίες,
 • παρέχετε δωρεάν,
 • προμηθεύεστε για ιδία κατανάλωση.

Έκπτωση ΦΠΑ

Αν ασκείτε εμπορική δραστηριότητα, μπορείτε συνήθως να εκπίπτετε τον ΦΠΑ που έχετε πληρώσει για τις αγορές της επιχείρησής σας από τον ΦΠΑ που χρεώνετε στους πελάτες σας. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να καταβάλλετε μόνο τη διαφορά στις φορολογικές αρχές και να δηλώνετε αυτά τα ποσά στην περιοδική σας δήλωση ΦΠΑ.

Μερικές φορές, ο ΦΠΑ που έχει καταβάλει η επιχείρησή σας υπερβαίνει τον ΦΠΑ που έχετε χρεώσει στους πελάτες σας. Στην περίπτωση αυτή, οι φορολογικές αρχές πρέπει να σας επιστρέψουν ή να σας πιστώσουν τη διαφορά.

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε χώρα:

Επιλέξτε χώρα:

 • Αυστρίαaten
 • Βέλγιοbeen
 • Βουλγαρία*bg
 • Κροατίαcren
 • Κύπρος*cy
 • Τσεχία*cz
 • Δανία*dk
 • Εσθονία*ee
 • Φινλανδία*fi
 • Γαλλίαfren
 • Γερμανία*de
 • Ελλάδα*gr
 • Ουγγαρία*hu
 • Ιρλανδία*ie
 • Ιταλίαiten
 • Λετονίαlven
 • Λιχτενστάιν*li
 • Λιθουανία*lt
 • Λουξεμβούργο*lu
 • Μάλταmten
 • Κάτω Χώρες*nl
 • Νορβηγίαnoen
 • Πολωνίαplen
 • Πορτογαλίαpten
 • Ρουμανία*ro
 • Σλοβακίαsken
 • Σλοβενία*si
 • Ισπανία*es
 • Σουηδίαseen

* Δεν υπάρχουν πληροφορίες προς το παρόν.

Έχετε ακόμη ερωτήσεις;

ΦΠΑ επί των τιμολογίων

Κανονικά, εάν είστε εγγεγραμμένοι στα μητρώα ΦΠΑ και πραγματοποιείτε πωλήσεις σε άλλες επιχειρήσεις, πρέπει να εκδίδετε τιμολόγιο ΦΠΑ — είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Πρέπει να προσθέτετε κατά κανόνα τον ΦΠΑ στην τιμή των αγαθών ή υπηρεσιών στο τιμολόγιο.

Ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ πρέπει να αναφέρεται σε όλα τα τιμολόγια που δίνετε σε πελάτες, μαζί με το ποσό του ΦΠΑ που χρεώνεται καθώς και άλλα τυποποιημένα στοιχεία.

Εξαιρέσεις

Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις ως προς τον κανόνα αυτό.

Για παράδειγμα, εάν παρέχετε μια υπηρεσία σε άλλη επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη σε χώρα της ΕΕ άλλη από αυτήν στην οποία έχει την έδρα της η επιχείρησή σας, ο ΦΠΑ δεν θα εμφανίζεται στο τιμολόγιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η υπηρεσία δεν υπόκειται στον ΦΠΑ, αλλά απλώς ότι ο ΦΠΑ θα πρέπει να υπολογίζεται και να καταβάλλεται απευθείας από τον επιχειρηματικό σας εταίρο στην άλλη χώρα της ΕΕ.

Κατά τον ίδιο τρόπο, εάν εξάγετε προϊόντα σε χώρες εκτός της ΕΕ, το τιμολόγιό σας δεν θα αναγράφει τον ΦΠΑ. Κατά κανόνα, ο αγοραστής στην τρίτη χώρα θα υπόκειται στους κανόνες εισαγωγής που ισχύουν στη χώρα του.

Σχετικά Θέματα

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης , π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Περισσότερες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: