Τελευταίος έλεγχος: 13/05/2022

Εργασία στον δημόσιο τομέα στο εξωτερικό

Δημόσιοι υπάλληλοι στο εξωτερικό

Θεωρείστε δημόσιος υπάλληλος στο εξωτερικό εάν:

Εάν, αντίθετα, εργάζεστε στη χώρα υποδοχής σας για έναν τοπικό δημόσιο φορέα χωρίς να είσαι πολίτης της χώρας, θεωρείστε διακινούμενος εργαζόμενος.

Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε:

Πρόσβαση σε εργασία στον δημόσιο τομέα

Ως υπήκοος ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να εργαστείτε σε μια άλλη χώρα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου τομέα, όπως π.χ. σε δημόσιες επιχειρήσεις, κρατικούς φορείς και δημόσιες υπηρεσίες.

Οι χώρες της ΕΕ μπορεί να διατηρούν ορισμένες θέσεις εργασίας αποκλειστικά για τους δικούς τους υπηκόους, εφόσον όμως οι θέσεις αυτές συνεπάγονται:

Πρόκειται κατά κανόνα για θέσεις στο διπλωματικό σώμα, τις ένοπλες δυνάμεις, την αστυνομία και την ασφάλεια, τις δικαστικές και φορολογικές αρχές. Ακόμα και στους τομείς αυτούς, όμως, οι θέσεις που δεν συνεπάγονται άσκηση δημόσιας εξουσίας πρέπει να είναι ανοικτές και στους υπηκόους άλλων χωρών της ΕΕ. Για παράδειγμα, οι θέσεις διοίκησης ή τεχνικής υποστήριξης δεν συνεπάγονται την άσκηση εξουσίας, οπότε αυτές δεν επιτρέπεται να προορίζονται αποκλειστικά για υπηκόους της εκάστοτε χώρας.

Για να προσληφθείτε στο δημόσιο, ενδέχεται να απαιτείται επίσημη αναγνώριση των προσόντων σας στη χώρα όπου θέλετε να εργαστείτε.

Η νέα σας χώρα δεν μπορεί να θεωρήσει υποδεέστερη την επαγγελματική εμπειρία σας για τον λόγο και μόνο ότι την αποκτήσατε σε άλλη χώρα της ΕΕ, όταν πρόκειται για:

Προειδοποίηση

Ως υπήκοος χώρας ΕΕ που αναζητά εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ, δικαιούστε επίσης να λαμβάνετε από τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης  την ίδια βοήθεια με τους υπηκόους της συγκεκριμένης χώρας.

Παράδειγμα

Η προϋπηρεσία σας στην ΕΕ μετράει

Η Ελίζα από τη Γαλλία εργάστηκε ως εκπαιδευτικός στη Γαλλία επί 10 χρόνια και στη συνέχεια μετακόμισε στην Ιταλία. Τα προσόντα της ως εκπαιδευτικού αναγνωρίστηκαν στην Ιταλία, αλλά οι ιταλικές αρχές την προσέλαβαν ως αρχάρια και την κατέταξαν στον χαμηλότερο βαθμό αρχαιότητας και μισθοδοσίας.

Αν η αρχαιότητα και ο μισθός των εκπαιδευτικών καθορίζονται στην Ιταλία με βάση τα χρόνια προϋπηρεσίας, η Ιταλία έπρεπε να αξιολογήσει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο την προϋπηρεσία που είχε η Ελίζα σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Βλέπε επίσης:

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Europass

Κενές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη

Συχνές ερωτήσεις

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: