Последна проверка: 09/07/2020

Работа в публичния сектор в чужбина

Засегнати сте от Брексит?

Държавни служители, работещи в чужбина

Ще бъдете считан за държавен служител, работещ в чужбина, ако:

Ако работите в публичния сектор на приемащата страна, без да сте гражданин на тази страна, ще бъдете считан за работник мигрант.

Не забравяйте да проверите:

Достъп до работа в публичния сектор

Като гражданин на ЕС имате право да работите в друга страна от Съюза, включително в публичния сектор – например в държавни предприятия или органи.

Вашето право на труд в някои държави от ЕС може да е временно ограничено, ако сте гражданин на Хърватия.

Държавите от ЕС могат да запазят достъпа до определени работни места за своите граждани, но само ако работата включва:

Това обикновено са длъжности в дипломатическата служба, въоръжените сили, полицията и службите за сигурност, съдебната система и данъчната администрация. Дори и в тези служби обаче позициите, които не включват упражняване на публична власт, трябва да са достъпни за гражданите на други държави от ЕС. Например позициите за административен и технически помощен персонал не включват упражняване на такива правомощия и поради това достъпът до тях не може да бъде запазван само за гражданите на съответната държава.

За да получите работа в публичния сектор, може да имате нужда от официално признаване на вашите квалификации в страната, в която искате да работите.

Вашата нова държава не може да не признае вашия опит или част от него само защото сте го придобили в друга страна от ЕС, когато става въпрос за:

Лична история

Вашият опит в ЕС има значение

Елиза от Франция работи като учител там в продължение на 10 години, преди да се премести в Италия. Нейната квалификация да работи като учител е призната в Италия, но италианските органи смятат, че трябва да я назначат като начинаещ учител на най-ниската заплата и степен на старшинство.

Ако старшинството и заплащането на учителите в Италия се определят въз основа на годините трудов стаж, Италия трябва да признае сравнимия стаж на Елиза, придобит в друга страна от ЕС.

Вижте също:

Признаване на професионални квалификации

Europass

Свободни работни места в Европа

Често задавани въпроси

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Споделяне на страницата: