Последна проверка: 02/04/2022

Търсещи работа — членове на техните семейства

Ако сте гражданин на ЕС, който се е преместил в друга страна от ЕС, за да търси работа, семейството ви може лесно да се присъедини към вас съгласно правилата на ЕС. На тази страница може да разберете как членовете на семейството ви могат да се присъединят към вас.

Предупреждение

Ако сте гражданин на ЕС, но не сте се преместили в друга страна от ЕС, а живеете в своята родна страна, правилата на ЕС не се прилагат. В този случай се прилагат националните правила.

Престой в чужбина до 6 месеца

Ако сте гражданин на ЕС и търсите работа в друга страна от Съюза, вашият съпруг или съпруга, деца, внуци, родители или баба и дядо, ако са граждани на ЕС, могат да останат там с вас при условията, приложими за гражданите на Съюза.

Проверете условията и формалностите за:

Ако вашият брачен партньор, деца, внуци, родители, баба или дядо не са граждани на ЕС или не отговарят на условията за пребиваване, приложими за граждани на ЕС, те все пак могат да останат с вас в новата страна в качеството си на членове на семейството на гражданин на ЕС, търсещ работа.

В някои страни от ЕС членовете на вашето семейство трябва да съобщят за своето присъствие на съответните власти (обикновено кметство или местен полицейски участък) в рамките на определен период от време след пристигането си.

Карта за пребиваване

Членовете на семейството на граждани на ЕС, които не са граждани на Съюза, може да трябва да кандидатстват за карта за пребиваване.

Равно третиране

По време на своя престой във вашата нова страна на пребиваване вашите съпруг/съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци трябва да бъдат третирани като нейни граждани, особено що се отнася до достъпа до заетост, заплащането, записването в училища и пр.

Искане за напускане / Експулсиране

Вашите съпруг/съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци могат да живеят в дадена страна заедно с вас, докато отговарят на условията за пребиваване. Когато вече не отговарят на условията, националните власти могат да поискат от тях да напуснат.

В изключителни случаи вашата нова страна на пребиваване може да вземе решение за тяхното експулсиране по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже, че те представляват наистина сериозна заплаха.

Решението за експулсиране или искането за напускане трябва да им бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания и да се уточнява как може да се обжалва и в какъв срок.

Престой в чужбина за повече от 6 месеца

Вашите съпруг/съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци, независимо дали са граждани на ЕС или не, могат да останат заедно с вас в новата страна при определени условия:

  • ако сте загубили работата си в новата държава, трябва да можете да докажете това и да изпълните необходимите условия, ИЛИ
  • ако търсите своята първа работа в новата страна, трябва да можете да докажете, че търсите активно и че имате реални шансове да си намерите работа.

Лична история

Селия е германка и работи в Австрия. Тя е омъжена за Йозгюр, който е турчин. Като съпруг на Селия Йозгюр получава карта за пребиваване, която му дава право да живее и работи в Австрия. След 13 месеца Селия загубва работата си. Тя се регистрира в австрийската служба по заетостта като безработна и търси нова работа. И Йозгюр, и Селия имат право да останат в Австрия.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: