Последна проверка: 22/02/2021

Търсещи работа — членове на техните семейства

Засегнати сте от Брексит?

Въпроси и отговори – правата на гражданите на ЕС и гражданите на Обединеното кралство, както са предвидени в Споразумението за оттегляне

На 1 януари 2021 г. правилата за граждани на ЕС, които живеят в Обединеното кралство или се преместват там, ще се променят. Същото важи за гражданите на Обединеното кралство, които живеят в страна от ЕС или се преместват там.

Имам право на дългосрочно пребиваване в Обединеното кралство/ЕС или ще го придобия по време на преходния период.

По принцип вие и членовете на семейството ви ще продължите да имате право на постоянно пребиваване в приемащата страна. Това включва и членовете на семейството от страни извън ЕС. В Обединеното кралство обаче трябва да кандидатствате по схемата за уседналост за ЕС, за да получите нов статут на пребиваване. В ЕС трябва да проверите в органите на приемащата държава възможно най-бързо дали е задължително да кандидатствате за нов статут на пребиваване.

Пребивавам в Обединеното кралство/ЕС, но все още нямам право на постоянно пребиваване

По принцип вие и членовете на семейството ви ще продължите да пребивавате в приемащата страна. Това включва и членовете на семейството от страни извън ЕС. В Обединеното кралство обаче трябва да кандидатствате по схемата за уседналост за ЕС, за да получите нов статут на пребиваване. В ЕС трябва да проверите в органите на приемащата държава възможно най-бързо дали е задължително да кандидатствате за нов статут на пребиваване.

Искам да се преместя в Обединеното кралство/ЕС.

Вие и членовете на семейството ви можете да се преместите в Обединеното кралство или в страна от ЕС в рамките на действащите правила до 31 декември 2020 г. Това включва и членовете на семейството от страни извън ЕС. След тази дата обаче в Обединеното кралство трябва да кандидатствате по схемата за уседналост за ЕС. В ЕС трябва да проверите в органите на приемащата държава дали трябва да се регистрирате и дали е задължително да кандидатствате за нов статут на пребиваване.

Искам да отида за кратко в Обединеното кралство/ЕС.

Действащите правила за съобщаване за присъствие, регистрация при пребиваване в чужбина, регистриране на членове на вашето семейство, които са граждани на ЕС,, регистриране на членове на вашето семейство от страни извън ЕС остават в сила поне до 31 декември 2020 г.

Нуждая се от помощ

Ако смятате, че правата ви съгласно законодателството на ЕС не се спазват, свържете се с нашите служби за помощ.

Подробна информация за изпълнението на споразумението за оттегляне и правата на гражданите

Ако сте гражданин на ЕС, който се е преместил в друга страна от ЕС, за да търси работа, семейството ви може лесно да се присъедини към вас съгласно правилата на ЕС. На тази страница може да разберете как членовете на семейството ви могат да се присъединят към вас.

Предупреждение

Ако сте гражданин на ЕС, но не сте се преместили в друга страна от ЕС, а живеете в своята родна страна, правилата на ЕС не се прилагат. В този случай се прилагат националните правила.

Престой в чужбина до 6 месеца

Ако сте гражданин на ЕС и търсите работа в друга страна от Съюза, вашият съпруг или съпруга, деца, внуци, родители или баба и дядо, ако са граждани на ЕС, могат да останат там с вас при условията, приложими за гражданите на Съюза.

Проверете условията и формалностите за:

Ако вашият брачен партньор, деца, внуци, родители, баба или дядо не са граждани на ЕС или не отговарят на условията за пребиваване, приложими за граждани на ЕС, те все пак могат да останат с вас в новата страна в качеството си на членове на семейството на гражданин на ЕС, търсещ работа.

В някои страни от ЕС членовете на вашето семейство трябва да съобщят за своето присъствие на съответните власти (обикновено кметство или местен полицейски участък) в рамките на определен период от време след пристигането си.

Карта за пребиваване

Членовете на семейството на граждани на ЕС, които не са граждани на Съюза, може да трябва да кандидатстват за карта за пребиваване.

Равно третиране

По време на своя престой във вашата нова страна на пребиваване вашите съпруг/съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци трябва да бъдат третирани като нейни граждани, особено що се отнася до достъпа до заетост, заплащането, записването в училища и пр.

Искане за напускане / Експулсиране

Вашите съпруг/съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци могат да живеят в дадена страна заедно с вас, докато отговарят на условията за пребиваване. Когато вече не отговарят на условията, националните власти могат да поискат от тях да напуснат.

В изключителни случаи вашата нова страна на пребиваване може да вземе решение за тяхното експулсиране по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже, че те представляват наистина сериозна заплаха.

Решението за експулсиране или искането за напускане трябва да им бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания и да се уточнява как може да се обжалва и в какъв срок.

Престой в чужбина за повече от 6 месеца

Вашите съпруг/съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци, независимо дали са граждани на ЕС или не, могат да останат заедно с вас в новата страна при определени условия:

  • ако сте загубили работата си в новата държава, трябва да можете да докажете това и да изпълните необходимите условия, ИЛИ
  • ако търсите своята първа работа в новата страна, трябва да можете да докажете, че търсите активно и че имате реални шансове да си намерите работа.

Лична история

Селия е германка и работи в Австрия. Тя е омъжена за Йозгюр, който е турчин. Като съпруг на Селия Йозгюр получава карта за пребиваване, която му дава право да живее и работи в Австрия. След 13 месеца Селия загубва работата си. Тя се регистрира в австрийската служба по заетостта като безработна и търси нова работа. И Йозгюр, и Селия имат право да останат в Австрия.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: