Utolsó frissítés: 22/02/2021

Álláskeresők családtagjai

Ha Ön valamelyik EU-tagország állampolgára, és egy másik tagállamba költözik álláskeresési célból, az uniós szabályok értelmében családtagjai is könnyített feltételekkel csatlakozhatnak Önhöz. Ezen az oldalon megismerheti az uniós állampolgárok családtagjaira vonatkozó tartózkodási szabályokat.

Figyelmeztetés

Ha Ön uniós ország állampolgáraként hazájában él, az uniós tartózkodási szabályok nem vonatkoznak Önre és családtagjaira. Ebben az esetben hazájának nemzeti jogszabályait kell alkalmazni.

A legfeljebb hat hónapig tartó külföldi tartózkodás

Ha Ön uniós polgárként másik EU-országban kíván munkát vállalni, házastársának, gyermekeinek, unokáinak, szüleinek és nagyszüleinek - amennyiben ők maguk is uniós ország állampolgárai - ugyanolyan adminisztratív feltételeket kell teljesíteniük ahhoz, hogy Önnel az adott országban tartózkodhassanak, mint minden más uniós polgárnak.

A vonatkozó feltételek és a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Ha az Ön házastársa, gyermekei, unokái, szülei, illetve nagyszülei nem uniós ország állampolgárai, vagy nem teljesítik az uniós országok állampolgáraira vonatkozó tartózkodási feltételeket, még akkor is elképzelhető, hogy - állást kereső uniós polgár családtagjaként- Önnel maradhatnak a fogadó országban.

Egyes EU-tagországok megkövetelik, hogy a területükre beutazó családtagok - megérkezésüket követően - kellően rövid időn belül tájékoztassák az illetékes hatóságokat (rendszerint az önkormányzati hivatalt vagy a helyi rendőrőrsöt) a jelenlétükről.

Tartózkodási kártya

Az uniós polgárok nem uniós családtagjai számára a fogadó ország előírhatja, hogy váltsanak ki tartózkodási kártyát.

Egyenlő bánásmód

A fogadó országban az Ön házastársát, gyermekeit, unokáit, szüleit és nagyszüleit ott-tartózkodásuk ideje alatt az elhelyezkedés, a bérezés, az iskolai beiratkozás stb. tekintetében ugyanolyan elbánás illeti meg, mint az adott ország állampolgárait.

Felszólítás az ország területének elhagyására / Kiutasítás

Az Ön házastársa, gyermekei, unokái, szülei, illetve nagyszülei mindaddig Önnel maradhatnak az adott országban, amíg teljesítik az ott-tartózkodás feltételeit. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem teljesítik a vonatkozó feltételeket, a tagállami hatóságok felszólíthatják őket arra, hogy hagyják el az ország területét.

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy - közrendi vagy közbiztonsági okokból - kiutasítja őket területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy ottlétük komoly veszélyt jelent.

A kiutasítási határozatról az érintetteket írásban kell értesíteni. Ugyancsak írásban kell adott esetben felszólítani őket arra, hogy hagyják el az ország területét. A dokumentumban fel kell tüntetni az összes indokot, és ismertetni kell, hogyan és meddig lehet a döntés ellen fellebbezni.

A hat hónapot meghaladó időtartamú külföldi tartózkodás

Az Ön házastársa, gyermekei, unokái, szülei, illetve nagyszülei - függetlenül attól, hogy EU-ország állampolgárai-e, vagy sem - Önnel maradhatnak az adott országban, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

  • ha Ön elvesztette az állását azt követően, hogy a fogadó országban munkát vállalt, ezt igazolnia kell a hatóságok felé, és teljesítenie kell a tartózkodáshoz szükséges feltételeket, VAGY
  • ha Ön még nem talál állást az új lakóhelye szerinti EU-országban, bizonyítania kell, hogy aktívan keres állást, továbbá hogy valós esélye van annak, hogy el tud majd helyezkedni.

Konkrét eset

Celia német állampolgár, aki Ausztriában dolgozik. Férje, Özgür, török állampolgár. Özgür - arra való tekintettel, hogy Celia férje - tartózkodási kártyát kap az osztrák hatóságoktól, melynek birtokában az országban tartózkodhat, és ott munkát vállalhat. Celia 13 hónappal később elveszíti az állását. Regisztráltatja magát munkanélküliként az osztrák foglalkoztatási hatóságnál, és elkezd új állást keresni. A házaspár mindkét tagja Ausztriában marad.

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Önt is érinti a brexit?

Kérdések és válaszok – a brit és uniós polgárok jogai az Egyesült Királyság uniós kilépéséről szóló megállapodás szerint

2021. január 1-jétől változni fognak az Egyesült Királyságban élő vagy odaköltöző uniós polgárokra alkalmazandó szabályok. Ugyanez vonatkozik az EU valamelyik tagállamban élő, illetve odaköltöző brit állampolgárokra is.

Huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezem az Egyesült Királyságban/az EU-ban, vagy az átmeneti időszakban meg fogom kapni azt.

Elviekben Ön és családtagjai továbbra is állandó lakosok maradnak a fogadó országban. Ez a nem uniós országok állampolgárságával rendelkező családtagokra is érvényes. Az Egyesült Királyságban élő uniós polgároknak azonban az uniós polgárok letelepedésével foglalkozó, újonnan létrehozott rendszeren (EU Settlement Scheme) keresztül új huzamos tartózkodási jogállásért kell folyamodniuk. Az EU-ban élő brit állampolgároknak azt tanácsoljuk, hogy minél hamarabb vegyék fel a kapcsolatot a fogadó ország illetékes hatóságával, és tudakozódjanak arról, hogy kell-e új tartózkodási engedélyt kérelmezniük.

Az Egyesült Királyságban/az EU-ban élek, de még nem vagyok jogosult huzamos tartózkodásra.

Elviekben Ön családtagjaival együtt továbbra is jogosult lesz az országban való tartózkodásra az aktuális jogállásuknak megfelelően. Ez a nem uniós országok állampolgárságával rendelkező családtagokra is érvényes. Az Egyesült Királyságban élő EU-polgároknak azonban az uniós polgárok letelepedésének intézésére létrehozott EU Settlement Scheme rendszeren keresztül új tartózkodási jogállásért kell folyamodniuk. Az EU-ban élő brit állampolgároknak azt tanácsoljuk, hogy minél hamarabb vegyék fel a kapcsolatot a fogadó ország illetékes hatóságával, és tudakozódjanak arról, hogy kell-e új tartózkodási engedélyt kérelmezniük.

Az Egyesült Királyságba/az EU-ba tervezek költözni.

Az uniós polgárok és családtagjaik 2020. december 31-ig jogosultak a hatályos uniós szabályok szerint az Egyesült Királyságba költözni, és ugyanez érvényes az EU-ba költöző brit polgárokra. Ez a nem uniós országok állampolgárságával rendelkező családtagokra is érvényes. Az Egyesült Királyságban az odaérkezett uniós polgároknak a letelepedésük intézésére létrehozott EU Settlement Scheme rendszeren keresztül kell tartózkodási engedélyért folyamodniuk. Az EU-ba az odaérkezett brit állampolgároknak érdemes felvenniük a kapcsolatot a fogadó ország illetékes hatóságával, és tudakozódniuk arról, hogy be kell-e jelentkezniük, és kell-e új tartózkodási jogállást kérelmezniük.

Rövid távú tartózkodás céljából az Egyesült Királyságba/az EU-ba tervezek utazni.

A hatósági bejelentkezésre, a külföldi tartózkodás bejelentésére, az uniós családtagok bejelentésére és a nem uniós családtagok bejelentésére vonatkozó szabályok legalább 2020. december 31-ig hatályban maradnak.

Segítségre van szükségem.

Ha úgy gondolja, hogy az uniós jog értelmében Önt megillető jogokat nem tartják tiszteletben, kérjük, forduljon segítségnyújtó szolgálatunkhoz.

Részletes információk a kilépésről rendelkező megállapodás végrehajtásáról és a polgárok jogairól

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: