A szolgáltatás eszközei

Nyelvválasztás

Az EU zászlaja

Navigációs útvonal

Menü

Frissítve : 18/09/2017

Munkavállalók – tartózkodási jog

Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkében rögzített lehetőséggel élve kilép az Európai Unióból: Több információ

Az Egyesült Királyság egyelőre az EU teljes jogú tagja marad, az uniós jogok és kötelezettségek pedig továbbra is teljes mértékben vonatkoznak az országra.

 • Kérdések és válaszok az EU és az Egyesült Királyság 2017. december 8-i közös jelentése alapjánEnglish
 • Uniós kiadványok a brexit témakörébenEnglish
 • Az Egyesült Királyság kormányának tájékoztatója és útmutatása a brexittel kapcsolatbanEnglish

Minden uniós polgárnak joga van abban az EU-országban élni, ahol alkalmazottként, önfoglalkoztató személyként (önálló vállalkozóként) vagy kiküldött munkavállalóként dolgozik.

A legfeljebb 3 hónapig tartó külföldi tartózkodás

Tartsa kéznél személyi igazolványát vagy útlevelét

Az EU-országok állampolgárainak mindössze érvényes személyi igazolványra vagy útlevélre van szükségük ahhoz, hogy 3 hónapnál rövidebb ideig másik uniós országban tartózkodjanak.

Sok uniós tagállamban követelmény, hogy az ott tartózkodók mindig maguknál tartsák személyi igazolványukat vagy útlevelüket.

Ha igazoltatáskor nem tudja bemutatni ezeket a dokumentumokat, Önt ezekben az országokban pénzbüntetéssel lehet sújtani, sőt ideiglenesen őrizetbe is lehet venni, de kizárólag ebből az okból kifolyólag nem lehet kitoloncolni a származási országába.

Nézzen utána, hogy a fogadó országban előírás-e, hogy mindig Önnél legyen a személyi igazolványa vagy az útlevele:

Ország kiválasztása
 • Olaszországenit
 • Portugáliaenpt
 • Romániaenro
 • Spanyolországenes
 • Svédországensv
 • Szlovákia *
 • Szlovénia *
 • Észtországenet
 • Írországen

* A tagállami hatóságok még nem bocsátották rendelkezésünkre a vonatkozó információkat.

A hatóságok tájékoztatása

Egyes EU-tagországok megkövetelik, hogy a területükre beutazó uniós polgárok a megérkezésüket követően kellően rövid időn belül tájékoztassák az illetékes hatóságokat a jelenlétükről. Ennek elmulasztását az adott tagállam büntetheti, például bírsággal sújthatja.

További információk: a hatóságok tájékoztatása

Kitoloncolás

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy – közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból – kitoloncolja Önt a területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy az Ön ottléte komoly veszélyt jelent.

A kitoloncolási határozatról a hatóságoknak írásban kell Önt értesíteniük. A dokumentumban fel kell tüntetniük a kitoloncolás összes okát, és tájékoztatniuk kell Önt arról, hogyan és meddig fellebbezhet a határozat ellen.

A 3 hónapot meghaladó időtartamú külföldi tartózkodás

Minden uniós polgárnak joga van abban az EU-országban élni, ahol dolgozik.

Bejelentkezés a hatóságoknál

A kinntartózkodás első 3 hónapja során Ön nem kötelezhető arra, hogy a hatóságoknál bejelentkezzen, bár erre módja van, ha ezt valamilyen okból jónak látja.

A fogadó tagállam megkövetelheti Öntől, hogy a kinttartózkodás első 3 hónapjának elteltével bejelentkezzen az illetékes hatóságnál, bejelentse, hogy az országban dolgozik, és igazolást váltson ki arról, hogy jogában áll az országban tartózkodni.

További információk: tartózkodás bejelentése külföldön

Mi történik, ha elveszti az állását?

Ha Ön másik uniós országban él, és elveszíti az állását, továbbra is jogosult lehet arra, hogy az adott országban maradjon, feltéve hogy:

 • betegség vagy baleset miatt átmenetileg munkaképtelenné vált;
 • önhibáján kívül lett munkanélküli, és ebben a minőségében regisztrálták az illetékes hatóság nyilvántartásában.
  Ha Ön ezt megelőzően 1 évnél rövidebb ideig állt alkalmazásban, akkor joga van még korlátozott, de 6 hónapnál nem rövidebb ideig ugyanolyan elbánásban részesülni, mint ami az adott ország állampolgárait megilleti;
 • szakképzésben vesz részt. Ha nem önhibáján kívül lett munkanélküli, akkor a képzésnek kapcsolódnia kell korábbi munkaköréhez.

Felszólítás az ország területének elhagyására, kitoloncolás

Önt uniós polgárként mindaddig megilleti a jog, hogy egy másik uniós tagállamban éljen, amíg teljesíti az ott-tartózkodás feltételeit. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem teljesíti a vonatkozó feltételeket, a tagállami hatóságok felszólíthatják arra, hogy hagyja el az ország területét.

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy – közrendi vagy közbiztonsági okokból – kitoloncolja Önt a területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy az Ön ottléte komoly veszélyt jelent.

A kitoloncolási határozatot, illetve az ország elhagyására vonatkozó felszólítást a hatóságoknak írásban kell Önnek megküldeniük. A dokumentumban fel kell tüntetniük a kitoloncolás összes okát, és tájékoztatniuk kell Önt arról, hogyan és meddig fellebbezhet a határozat ellen.

Huzamos tartózkodás

Ha Ön 5 éven át megszakítás nélkül és jogszerűen tartózkodik munkavállalóként valamelyik uniós országban, automatikusan jogot szerez arra, hogy huzamos ideig ott tartózkodjon. Ez azt jelenti, hogy ameddig csak akar, az országban maradhat.

A tartózkodás folytonosságát nem érintik a következők:

 • ideiglenes távollétek (melyek teljes időtartama nem haladja meg évente a 6 hónapot),
 • a kötelező katonai szolgálat teljesítéséhez szükséges hosszabb távollétek,
 • fontos okból – pl. terhesség és szülés, súlyos betegség, munkavállalás, szakképzés vagy más országba történő kiküldetés miatt – szükségessé váló és legfeljebb 12, egymást követő hónapig tartó egyszeri távollét.

Ha azonban Ön egyhuzamban 2 évnél hosszabb időre elhagyja az ország területét, elvesztheti a jogot, hogy huzamos ideig az országban tartózkodjon.

A huzamos tartózkodás jogának megszerzése 5 évnél rövidebb idő alatt

Ön 5 évnél rövidebb idő elteltével is jogosulttá válhat huzamos tartózkodásra, ha esetére igaz az alábbi állítások valamelyike:

 • nyugdíjba vonul, és ezt megelőzően egy teljes éven át a kérdéses országban dolgozott, vagy legalább 3 évig ott élt megszakítás nélkül;
 • abbahagyja a munkát, mert munkaképtelenné válik, és előtte legalább 2 évig megszakítás nélkül az országban élt;
 • abbahagyja a munkát, mert munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés következtében munkaképtelenné válik – ebben az esetben Ön jogosult arra, hogy az országban maradjon, függetlenül attól, mennyi ideig élt ott a balesetet, illetve a megbetegedést megelőzően;
 • határon túli munkavállalóként egy másik uniós országban kezd el dolgozni, de ezt megelőzően legalább 3 évig megszakítás nélkül abban az országban élt, ahol el szeretné nyerni a huzamos tartózkodás jogát, és ide – a tartózkodás helye szerinti országba – hetente legalább egyszer visszatér.

A huzamos tartózkodás jogát igazoló okirat

Nézzen utána, hogyan igényelheti a huzamos tartózkodás jogát igazoló dokumentumot , mely tanúsítja, hogy Ön feltétel nélkül jogosult az országban maradni.

Kitoloncolás

A huzamos tartózkodás helye szerinti ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy – közrendi vagy közbiztonsági okokból – kitoloncolja Önt területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy az Ön ottléte komoly veszélyt jelent.

A kitoloncolási határozatról a hatóságoknak írásban kell Önt értesíteniük. A dokumentumban fel kell tüntetniük a kitoloncolás összes okát, és tájékoztatniuk kell Önt arról, hogyan és meddig fellebbezhet a határozat ellen.

Nyilvános konzultációk
  Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz