Utolsó frissítés: 02/04/2022

Munkavállalók – tartózkodási jog

Minden uniós polgárnak joga van abban az EU-országban élni, ahol alkalmazottként, önfoglalkoztató személyként (önálló vállalkozóként) vagy kiküldött munkavállalóként dolgozik.

Mi történik, ha elveszti az állását?

Ha Ön egy másik uniós országban él, és elveszíti az állását, továbbra is jogosult lehet arra, hogy az adott országban maradjon, feltéve hogy:

A hatóságok tájékoztatása az ott-tartózkodásról, bejelentkezés

Egyes EU-tagországok megkövetelik, hogy a területükre beutazó uniós polgárok a megérkezésüket követően kellően rövid időn belül tájékoztassák az illetékes hatóságokat a jelenlétükről. Ennek elmulasztását az adott tagállam büntetheti, például bírsággal sújthatja.

Ha Ön egy külföldi országban dolgozik, három hónap elteltével be kell jelentkeznie a fogadó ország illetékes hatóságánál (általában az önkormányzatnál vagy a rendőrségen). Bejelentkezéskor Ön regisztrációs igazolást kap. Az igazolás tanúsítja, hogy Önnek jogában áll a fogadó országban tartózkodnia.

Önnek a következő dokumentumokat kell bemutatnia:

Az említetteken kívül nincs szükség további okmányokra.

Huzamos tartózkodás

Ha Ön 5 éven át megszakítás nélkül és jogszerűen, a vonatkozó tartózkodási feltételeknek eleget téve tartózkodik valamelyik uniós országban , automatikusan jogot szerez arra, hogy huzamos ideig ott tartózkodjon. Ez azt jelenti, hogy Ön addig maradhat az országban, ameddig csak akar.

A tartózkodás folytonosságát nem érintik a következők:

Ha azonban Ön egyhuzamban 2 évnél hosszabb időre elhagyja az ország területét, elvesztheti a jogot, hogy huzamos ideig az országban tartózkodjon.

A huzamos tartózkodás jogának megszerzése 5 évnél rövidebb idő alatt

Ön 5 évnél rövidebb idő elteltével is jogosulttá válhat huzamos tartózkodásra, ha esetére igaz az alábbi állítások valamelyike:

Kitoloncolhatják-e Önt a hatóságok, illetve felszólíthatják-e, hogy távozzon az országból?

Önt uniós polgárként mindaddig megilleti a jog, hogy egy másik uniós tagállamban éljen, amíg teljesíti az ott-tartózkodás feltételeit. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem teljesíti a vonatkozó feltételeket, a tagállami hatóságok felszólíthatják arra, hogy hagyja el az ország területét.

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy – közrendi vagy közbiztonsági okokból – kitoloncolja Önt a területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy az Ön ottléte komoly veszélyt jelent.

A kitoloncolási határozatot, illetve az ország elhagyására vonatkozó felszólítást a hatóságoknak írásban kell Önnek megküldeniük. A dokumentumban fel kell tüntetniük a kitoloncolás összes okát, és tájékoztatniuk kell Önt arról, hogyan és meddig fellebbezhet a határozat ellen.

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: